Cuireadh chun Tacú Núicléach a fhormhuiniú: Ó Ghnáth go Dlí – Dearbhú Coinsiasa Poiblí

(Athfhoilsithe ó: NoFirstUse Global)

Ar an 17 Samhain, 2022, chuir cruinniú Cheannairí an G20 i Bali (lena n-áirítear ceannairí nó airí eachtracha na Síne, na Fraince, na hIndia, na Rúise, na Ríochta Aontaithe agus na SA) iontas ar an domhan trí chomhaontú “Níl bagairt úsáide nó úsáid arm núicléach inghlactha,” agus an comhaontú seo san áireamh sa G20 Dearbhú Ceannairí Bali.

D’eascair an comhaontú seo as imní ar gach taobh faoin bpoitéinseal a d’fhéadfadh an cogadh idir an Rúis agus an Úcráin a mhéadú go cogadh núicléach idir an Rúis agus an tIarthar. Léiríonn sé dul chun cinn féideartha maidir le norm ginearálta a chomhdhlúthú i gcoinne úsáid na n-arm núicléach a nglactar leis anois, ar pháipéar ar a laghad, ag na príomhstáit arm núicléach.

Mar sin féin, níl sé cinnte cé chomh soladach is atá an norm seo, cibé acu an ndéanfar é a athdhearbhú nó nach mbeidh G7 Summit i Hiroshima (19-21 Bealtaine) agus an G20 Summit i Deilí (9-10 Meán Fómhair), agus cibé an mbeidh nó nach mbeidh aon tionchar iarbhír aige ar bheartais agus ar chleachtais na stát armtha núicléach, lena n-áirítear roghanna céadúsáide núicléach.

Formhuiníonn Cluaisín Núicléach: Ó Ghnáth go Dlí – Dearbhú Coinsiasa Poiblí

Níl bagairt ná úsáid arm núicléach inghlactha

“Tá sé ríthábhachtach seasamh leis an dlí idirnáisiúnta agus leis an gcóras iltaobhach a chosnaíonn an tsíocháin agus an chobhsaíocht. Áirítear leis sin na Cuspóirí agus na Prionsabail go léir atá cumhdaithe i gCairt na Náisiún Aontaithe a chosaint agus cloí leis an dlí daonnúil idirnáisiúnta, lena n-áirítear sibhialtaigh agus bonneagar a chosaint i gcoinbhleachtaí armtha. Níl úsáid nó bagairt úsáide arm núicléach inghlactha. Tá sé ríthábhachtach coinbhleachtaí a réiteach go síochánta, iarrachtaí chun dul i ngleic le géarchéimeanna, chomh maith le taidhleoireacht agus idirphlé. Ní ceadmhach ré an lae inniu a bheith ina ré cogaidh.”

G20 Dearbhú Ceannairí Bali, mír 4, 17 Samhain, 2022

Eisiúint 'Tabú Núicléach: Ó Ghnáth go Dlí

D'fhonn an norm a chomhdhlúthú agus cabhrú leis seo a aistriú chuig an dlí glactha, seolann NoFirstUse Global inniu Tabú Núicléach: Ó Ghnáth go Dlí – Dearbhú Coinsiasa Poiblí, agus tugann sé cuireadh duit a fhormhuiniú.

seo Dearbhú Coinsiasa Poiblí (ar fáil i bhFraincis freisin(c) iarrann sí ar na Náisiúin Aontaithe, trí chinntí a Chomhairle Slándála agus a Chomhthionóil Ghinearálta, neamh-inghlacthacht bagairtí nó úsáid arm núicléach a chumhdach mar Deachtú an Dlí Idirnáisiúnta, agus a cheangal ar na Ballstáit go léir cloí go hiomlán, trína mbeartais agus a gcleachtais slándála a áirithiú go gcuirfear deireadh le cogadh núicléach a thionscnamh lena n-áirítear aon chéadúsáid arm núicléach.

Deachtú Coinsiasa Poiblí cur i bhfeidhm na daonnachta agus an dlí ar chórais armán, a sháródh úsáid a bhaint as prionsabail an dlí daonnúil idirnáisiúnta fiú mura bhfuil córais armán den sórt sin faoi réir conradh/comhaontuithe uileghabhálach cuimsitheach.

Tá an coincheap san áireamh i gCoinbhinsiúin na Háige 1899 agus 1907, mar a mhol Fedor Fedorovich (Friedrich) Martens, giúiré agus taidhleoir Rúiseach, agus le tacaíocht ó Czar Nicholas II, Ceannaire na Rúise a thionscain an chéad Chomhdháil Síochána Háige. Tugtar an Clásal Martens.

An Clásal Martens

“Go dtí go n-eiseofar cód dlíthe cogaidh níos iomláine, is dóigh leis na hArdpháirtithe Conarthacha go bhfuil sé ceart a dhearbhú, i gcásanna nach n-áirítear sna Rialacháin lenar ghlac siad, go bhfanfaidh pobail agus cogaíoch faoi chosaint agus faoi impireacht phrionsabail an dlí idirnáisiúnta. , mar go dtagann siad as na nósanna a bunaíodh idir náisiúin shibhialta, ó dhlíthe na daonnachta agus ó dhlíthe na daonnachta deachtanna an choinsiasa phoiblí. "

Dréachtaithe ag Friedrich (Fedor Fedorovich) Martens, dlíodóir agus taidhleoir Rúiseach. Códaithe i gCoinbhinsiúin na Háige 1899 agus 1907.

Úsáidí deachtuithe an choinsiasa phoiblí

Baineadh úsáid as an gcoincheap seo de Dheachtóirí Coinsiasa Poiblí sa 1996 Tuairim Chomhairlitheach na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta ar Dhlíthiúlacht Bhagairt nó Úsáid Arm Núicléach. Chuir feachtóirí na sochaí sibhialta os cionn 6 mhilliún Dearbhú Coinsiasa os comhair na Cúirte ag cáineadh airm núicléacha agus rinneadh tagairt don choincheap i gcinneadh na Cúirte maidir le neamhdhleathacht ghinearálta na n-arm núicléach.

NoFirstUse Global úsáidfidh an Tabú Núicléach: Ó Ghnáth go dtí an Dlí Dearbhú Coinsiasa Poiblí in abhcóideacht do Chruinnithe Mullaigh an G7 agus an G20 chomh maith le Comhthionól Ginearálta na NA agus Cruinniú Mullaigh na NA don Todhchaí.

Formhuiníonn Cluaisín Núicléach: Ó Ghnáth go Dlí – Dearbhú Coinsiasa Poiblí

NoFirstUse Global is líonra eagraíochtaí, acadóirí, lucht déanta beartas agus abhcóidí na sochaí sibhialta a oibríonn go comhoibríoch ar son glacadh le beartais gan céadúsáid ag Stáit arm núicléach, tacaíocht do bheartais den sórt sin ó thíortha comhghuaillithe núicléacha, agus cur chun feidhme na mbeartas sin chun cabhrú le bearta núicléacha níos leithne um laghdú riosca, neamhiomadaithe agus dí-armála a bhaint amach.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr