Airm Núicléacha agus Cogadh na hÚcráine: Dearbhú Imní

“… is é an t-aon bhealach amháin chuig an tsíocháin agus an tslándáil dáiríre ná trí thiomantas sollúnta chun airm núicléacha a dhíchur ó aghaidh an domhain.”

Réamhrá

An Foras Síochána don Aois Núicléach comhlánaíonn agus leathnaíonn sé barúlacha an lae inné maidir le sárú an dlí idirnáisiúnta ag stáit na n-arm núicléach agus iad ag sárú an dlí idirnáisiúnta An Conradh ar Thoirmeasc ar Airm Núicléacha. Iarrann an Foras aird freisin ar aindlí an mhainneachtain cloí lena n-oibleagáidí faoi na An Conradh um Neamhiomadú Núicléach (NPT), agus briseadh na Rúise ar an Meamram Búdaipeist 1994 inar thug an Úcráin suas na hairm a bhí ina seilbh mar mhalairt ar ráthaíocht dá slándáil núicléach. B’fhéidir go gcuirfinn freisin leis an liosta, an teip i leith na ndearbhuithe a thug an tUachtarán George HW Bush don Phríomh-Aire Gorbachev, a bhfuil dúshlán ag roinnt acu anois, gan NATO a shíneadh soir, a urramú, ionas nach gcuirfear slándáil na Rúise i mbaol. Chuir an t-aistriú chun an Úcráin a thabhairt isteach sa Chomhghuaillíocht tús leis an gcogadh agus leis an mbagairt núicléach a chruthaíonn sé.

Cuireann an Foras leis an gcuntas ar an gcás atá leagtha amach ag Michael Klare, ag cur tús leis an nglao ar ghluaiseacht sochaí sibhialta ar mhórscála le haghaidh díothú núicléach, post tionscnaimh na sraithe seo ar “An Ré Nua Núicléach.” Beidh méadú breise le feiceáil sa phost amárach, alt le Robin Wright.

Is é an méid a chuireann an Foras ar leith leis an bhfeachtas athbheochana atá ag teacht chun cinn maidir le deireadh a chur le hairm núicléacha ná moladh Richard Falk binse sochaí sibhialta a thionól chun na sáruithe seo a “fhuaimniú”. Déanann an moladh binse dhá ghné de na post ar an gConradh trí fhreagra bunaithe ar an dlí a thairiscint i leith difear a dhéanamh do chomhlíonadh an dlí idirnáisiúnta mar mhodh chun díothú núicléach. Treisíonn sé freisin an argóint gur ar an tsochaí shibhialta atá an fhreagracht agus an cumas chun díothú a bhaint amach. Agus cuireann sé lenár n-uirlisí oideolaíocha samhail eile le haghaidh ionsamhlúcháin mar mhodh chun oideachas a chur ar mhic léinn agus gníomhaithe faoi na féidearthachtaí dlíthiúla a bhaineann le díothú núicléach agus faoi phoitéinseal an dlí mar bhonn do thionscnaimh na sochaí sibhialta.

Plé Machnamhach ar an mBinse Beartaithe

  • Léigh agus déan machnamh ar liosta an Fhorais de na himthosca a éilíonn binse sochaí sibhialta a thionól. An mothaíonn tú na cásanna céanna nó cásanna cosúla? An bhféadfá liosta an Fhorais a athlua nó a leasú? An bhféadfá cur leis? An n-iarrfá go mbeadh do leasuithe i measc na saincheisteanna ar thug an binse aghaidh orthu?
  • Cé a d'fhéadfadh cairt a dhréachtú don bhinse? Cad iad na forálacha agus na próisis ar cheart don chairt a bhunú? Cé ba cheart a mhuirearú agus cé a bheadh ​​i mbun na gcúiseamh?
  • Cé a d’fhéadfadh an binse a thionól agus cé ar cheart suí mar bhreithiúna?
  • An bhfuil róil i dtriail sochaí sibhialta do stáit atá páirteach sa chonradh um thoirmeasc núicléach?
  • Cad iad na daoine aonair agus cad iad na heagraíochtaí a bhféadfaí a ghairm chun fianaise a thabhairt?
  • Conas is féidir an fhuaimniú nó an tuairim a thug an binse a achtú? Cad iad na bearta a d'fhéadfá féin agus do líonraí a dhéanamh i dtreo an achtú?

(BAR, 6/8/22)

Airm Núicléacha agus Cogadh na hÚcráine: Dearbhú Imní

(Arna fhreagairt ó: Foras Síochána Núicléach na hAoise)

Anois, sula bhfuil muid gafa i lasracha,
cé go bhfuil fós am, cé gur féidir linn fós,
Dúisigh!
– David Krieger

Aithníonn an dearbhú seo, a scríobh Richard Falk, ollamh emeritus le dlí idirnáisiúnta in Ollscoil Princeton agus Leas-Uachtarán Sinsearach an Fhondúireacht Síochána um Aois Núicléach, na contúirtí a bhaineann le formhéadú in úsáid na n-arm núicléach agus éilíonn sé go gcruthófar “binse don tsochaí shibhialta leis an údarás. a fhuaimniú ar thoisí núicléacha Chogadh na hÚcráine….”

Iarraimid ort an Dearbhú a léamh agus síniú isteach air ag wagingpeace.org. Déan é a roinnt go forleathan le do chairde agus le do chomhghleacaithe. Seas le daoine ar nós Noam Chomsky, Helen Caldicott, Hafsat Abiola, Ben Ferencz, agus an oiread sin daoine eile a shínigh an Dearbhú agus atá ag iarraidh ar ár gceannairí aird a thabhairt ar na contúirtí núicléacha atá ag dul i méid le gach lá a leanann Cogadh na hÚcráine ar aghaidh. 

– Fondúireacht Síochána na hAoise Núicléiche

*Nóta an eagarthóra: Is ábhar é síniú don léitheoir, ach tá sé ríthábhachtach an dearbhú a léamh chun an post seo a úsáid le haghaidh oideachas síochána.

sínigh an dearbhú anseo

Teastaíonn uainn gach acmhainn intinne, croí agus toil chun aon dóchas réalaíoch a bheith againn aghaidh a thabhairt ar na contúirtí troma núicléacha do phobail an domhain agus ar fhoirmeacha eile saoil a mbímid ag obair leo ar ár bplainéad álainn. Ní raibh na contúirtí seo nochtaithe ná riamh sa chéad seo ag Cogadh na hÚcráine agus an ghéarchéim dhomhanda atá ag teacht chun cinn a léiríonn sé, agus fós is beag fianaise atá ann gur tuigeadh doimhneacht an dúshláin seo, agus is lú an gníomh a rinneadh ina leith.

Ó thit buamaí adaimh ar chathracha na Seapáine i 1945, tá daoine ar fud an domhain ina gcónaí faoi scáth dorcha de thubaiste núicléach a d’fhéadfadh a bheith ann. Thar na blianta anuas, tá níos mó tíortha tar éis airm núicléacha a fháil agus a fhorbairt agus ó am go chéile tá faitíos tagtha ar achrann go ndéanfaí cogadh leis na hairm ollscriosta seo. Ócáid ab ea Géarchéim Dhiúracáin Chúba 1962 ar ar seachnaíodh cogadh núicléach uafásach idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Sóivéadach go príomha de bharr dea-ádh agus ceannaireacht stuama. Glacadh céimeanna beaga agus é mar aidhm acu cogadh núicléach a dhéanamh níos lú seans, ach coinníonn naoi dtír arsenals núicléacha agus oibríonn siad chun a n-arm a chomhrac a bheachtú agus a ullmhú. Is cosúil go bhfuil na tíortha seo chomh diongbháilte agus a bhí riamh an cur chuige uafásach seo a choinneáil chun leasanna a sochaithe féin agus leasanna a gcomhghuaillithe a chosaint.

Sheas Fondúireacht Síochána na hAoise Núicléiche, ó bunaíodh é 40 bliain ó shin, ar son fís chodarsnachta na síochána. Tá sé áitithe againn go mbraitheann sábháilteacht agus slándáil daoine ar dhíbirt fhreagrach na n-arm ifreanda seo, bunaithe ar mhaoirseacht idirnáisiúnta iontaofa. Is é an creideamh is doimhne atá againn – arna chothú ag luachanna morálta, cultúrtha agus spioradálta – gurb é an t-aon bhealach amháin chuig an tsíocháin agus an tslándáil dáiríre ná trí thiomantas sollúnta airm núicléacha a dhíbirt ó aghaidh an domhain. Ní mór dúinn é sin a dhéanamh sula ndéanfaidh a n-úsáid faoi dheireadh beagnach dosheachanta dalladh go deo ar ionchais an speicis dhaonna agus a ghnáthóg nádúrtha le haghaidh todhchaí níos gile, inbhuanaithe agus síochánta.

Is leis na smaointe agus na mothúcháin seo atá ar thús cadhnaíochta inár n-intinn agus inár gcroí a eiseoimid an Dearbhú seo, atá beartaithe mar ghlao práinneach ar cheannairí agus ar dhaoine i ngach áit aird a thabhairt ar na contúirtí núicléacha atá á nochtadh chomh beoga ag Cogadh leanúnach na hÚcráine agus an ghéarchéim dhomhanda. Tacaímid go hiomlán le cosaint cheart na hÚcráine agus le cosaint a muintire, i bhfianaise ionsaí na Rúise. Is oth linn freisin brúidiúlacht agus coiriúlacht an chomhraic leanúnaigh a rinneadh ar bhealach gan dlí, gan aird ar neamhchiontacht sibhialtach. Ní féidir linn ach oiread neamhaird a dhéanamh de na contúirtí suntasacha a eascraíonn as an searbhas atá i réim anois sa chaidreamh idir an Rúis agus na Stáit Aontaithe. Cuireann síneadh leis an gcogadh seo leis na contúirtí seo agus – mar gheall ar leochaileacht daoine ar fud an domhain – déanann sé dochar mór do na mílte milliún atá i bhfad amach ó pháirceanna catha na hÚcráine. Tarlaíonn sé seo ar go leor bealaí agus go háirithe mar gheall ar ghanntanas agus praghsanna neamh-inacmhainneachta bia agus fuinnimh.

Is é ár ndóchas láidir go múscail Cogadh na hÚcráine faoi dheireadh daoine agus ceannairí chuig na coinníollacha contúirteacha seo ar domhan phláinéid, agus go n-iarrfaidh sé an toil pholaitiúil agus an misneach chun dul ar bhealaí athraithe aisiríocha. Dírímid ar chontúirtí núicléacha, cé go dtuigimid go maith ábharthacht na ndúshlán domhanda eile, lena n-áirítear míleatachas, athrú aeráide, agus sláinte an domhain.

Is iad seo a leanas na contúirtí núicléacha is mó a mbíonn ár n-aird orthu mar fhreagairt ar fhorbairtí san Úcráin:

–A fhad is atá an t-údarás ag ceannairí polaitiúla airm núicléacha a úsáid, tá an baol ann i gcásanna géarchéime go gcuirfear úsáid den sórt sin i mbaol, agus cuirfear deireadh le timthriall gníomhaíochta agus freagartha le húsáid iarbhír, as a dtiocfaidh cogadh. Chuir Putin an fhéidearthacht seo in iúl níos mó ná uair amháin, agus d'fhreagair na SA ar bhealaí a mhéadaíonn an chontúirt trí iarraidh go ndéanfaí an Rúis a ruaigeadh seachas bealach taidhleoireachta, ag tosú le sos comhraic, aistarraingtí trúpaí, agus idirbheartaíochtaí polaitiúla;

–Tá an fhéidearthacht úsáid d'aon ghnó faoi réir ábhair imní ghaolmhara faoi mhí-áirimh, faoi úsáid thaisme, agus faoi shrianta de chineálacha éagsúla a d'fhéadfadh úsáid an airm sin a bheith mar thoradh orthu;

–Ní hamháin gur Coir in aghaidh na Síochána é ionradh na Rúise, ach sárú ar Mheabhrán Búdaipeist 1994 a gheall don Úcráin dá n-aistreofaí a stoc-charn iomlán d’airm núicléacha go dtí an Rúis, nach ndéanfaí ionsaí choíche air. Ní hamháin gur sáraíodh an comhaontú, ach cuireadh teachtaireacht mharfach chuig rialtais eile go mb’fhéidir go mbeadh siad níos fearr as le hairm núicléacha ná gan iad;

–Dhiúltaigh stáit na n-arm núicléach, go háirithe SAM agus an Rúis, a n-oibleagáid a chomhlíonadh faoi Airteagal VI den Chonradh um Neamhiomadú Núicléach (NPT) socrú dí-armála núicléach a lorg de mheon macánta, agus threisigh siad a neamhdhleathacht trí dhiúltú. a bheith ina bpáirtithe sa Chonradh um Thoirmeasc ar Airm Núicléacha (TPNW), atá i bhfeidhm ó 2021, ar fearr leo bheith ag brath ar dhíspreagadh núicléach;

–Tá sé léirithe cheana féin ag Cogadh na hÚcráine nach dtugann teagasc na díspreagtha aon ráthaíocht in aghaidh bagairtí nó úsáid armra núicléach, go bhfuil rialtais sásta leas a bhaint as an armra sin dá dtiocfadh leas straitéiseach nó ceannaireacht neamhchothromaithe. Is féidir tús a chur le tosú ar thuras chuig domhan gan airm núicléacha le tiomantas daingean maidir le Gan CéadÚsáid a Dhéanamh agus le próiseas fíoraithe chun cinn chogaidh núicléach a imscartar ar fud an domhain a dhí-rabhaidh;

–Cuireann an cros bac ar na NA agus níl sé de chumhacht ná ní spreagtar aon údarás institiúideach gníomhú ar son leas an duine i síocháin don Úcráin agus i ndíothú na n-arm núicléach.

I bhfianaise na n-imní thuas, geallann an Foras, agus sínitheoirí an Dearbhaithe seo, ár ndícheall a dhéanamh chun binse sochaí sibhialta a eagrú a mbeidh an t-údarás aige toisí núicléacha Chogadh na hÚcráine agus na géarchéime domhanda a fhógairt ar bhonn dlí, moráltachta. , agus croí spioradálta féiniúlacht an duine.

Tá muid spreagtha agus spreagtha ag eagna domhain daoine morálta agus spioradálta mar an Pápa Proinsias, an Dalai Lama, agus Antonio Guterres atá ag pléadáil leis na páirtithe sa choinbhleacht ó thosaigh Cogadh na hÚcráine ag lorg réitigh shíochánta a stopann. an marú agus tús a chur leis an leighis. Ní mór dúinn gach rud is féidir linn a dhéanamh chun an cogadh san Úcráin a choinneáil ó ghéarú go cogadh núicléach - cogadh atá ag bagairt ar shaol uile an phláinéid.

Ní mór dúinn múscail sula mbeidh sé ró-dhéanach.

sínigh an dearbhú anseo
gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr