Foilseachán nua - “Engendering Climate Change: Learnings from South Asia”

Athrú Aeráide a Chothú: Foghlaim ón Áise Theas (1ú hEagrán)

Curtha in eagar ag Asha Hans, Nitya Rao, Anjal Prakash, & Amrita Patel
Arna fhoilsiú 3 Márta, 2021 ag Routledge India

Cliceáil anseo chun rochtain oscailte a fháil ar “Athrú Aeráide a Spreagadh”

Díríonn an leabhar seo ar eispéiris inscne an athraithe comhshaoil ​​ar fud tíreolaíochtaí agus comhthéacsanna sóisialta éagsúla san Áise Theas agus ar straitéisí éagsúla chun oiriúnú d’athraitheacht aeráide.

Déanann an leabhar anailís ar an gcaoi a dtéann athruithe i bpatrúin báistí, tuilte, triomaigh, tonnta teasa agus sciorrthaí talún i bhfeidhm orthu siúd atá ag brath go díreach ar an ngeilleagar talúntais. Scrúdaíonn sé na brúnna socheacnamaíocha, lena n-áirítear an méadú ar ualaí oibre na mban i dtáirgeadh agus in atáirgeadh ar chaidrimh inscne. Scrúdaíonn sé meicníochtaí um dhéileáil mar imirce fireann agus foirmiú comhchoistí ban a chruthaíonn spás do ghníomhaireacht agus athrú i gcaidreamh sóisialta docht. Breathnaíonn an t-imleabhar ar pheirspictíochtaí ón India, an Phacastáin, an Bhanglaidéis agus Neipeal chun nuances an chaidrimh inscne thar theorainneacha a chur i láthair mar aon le cosúlachtaí agus difríochtaí thar chomhthéacsanna geografacha, soch-chultúrtha agus beartais.

Beidh spéis ag taighdeoirí agus mic léinn na socheolaíochta, na forbartha, na hinscne, na heacnamaíochta, an staidéir chomhshaoil ​​agus staidéir na hÁise Theas sa leabhar seo. Beidh sé úsáideach freisin do lucht déanta beartas, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus meithleacha smaointe atá ag obair i réimsí na hinscne, an athraithe aeráide agus na forbartha.

Clár na nÁbhar

Liosta táblaí. Liosta figiúirí. Liosta na rannpháirtithe. Ar aghaidh. Buíochas 1. Athrú Aeráide Inscne agus Polaitíocht na Leochaileachta: Réamhrá Cuid I: Leochaileachtaí 2. Leochaileachtaí na mBan Tuaithe le Foircinn Aeráide: Cás de Cheantair Leath-Arid sa Phacastáin 3. Leochaileachtaí Inscne i nDiaras: Ag streachailt le Tuilte in Abhantrach Gandak i Bihar, an India 4. As Borewells and Ric: Cineál Inscne Rochtana Uisce agus a Impleachtaí do Leochaileacht Áitiúil 5. Leochaileachtaí agus Athléimneacht na mBan Áitiúil i dtreo Athrú Aeráide in Imchuach Indus 6. Athrú Aeráide, leochaileachtaí inscne agus Athléimneacht i bPobail Ard Sléibhe - Cás Rasuwa Uachtarach in Abhantrach Gandaki, Hindu Kush Himalaya Cuid II: Oiriúnú agus Folláine 7. Toibreacha agus Folláine san India Theas: Toisí Inscne an Spleáchais Screamhuisce 8. Athrú inscne, imirce agus comhshaoil ​​i ndeilt Ganges-Brahmaputra-Meghna sa Bhanglaidéis 9. Teaghlaigh faoi Cheann Mná, Imirce agus Oiriúnú i Mahanadi Delta, an India 10. Athrú Aeráide agus Dinimic Inscne: Mapáil na Naisc in Imchuach Ganga Uachtarach in Uttarakhand, an India 11. Conclúid: An Bealach chun Comhfhiosacht Inscne. Innéacs.

Eagarthóir (í) Eagarthóir (í)

Asha Hans is iar-Stiúrthóir ar Scoil Staidéar na mBan agus Ollamh le hEolaíocht Pholaitiúil, Ollscoil Utkal, an India.

Nitya Rao ina Ollamh le hinscne agus Forbairt i Scoil na Forbartha Idirnáisiúnta, Ollscoil East Anglia, an Ríocht Aontaithe.

Anjal Prakash Is é an Stiúrthóir Taighde agus an tOllamh Comhlach Comhghafach é, Institiúid Bheartais Phoiblí Bharti, Scoil Ghnó Indiach, Hyderabad, an India.

Amrita Patel Bhí sé ina chomhairleoir i Roinn na mBan agus Forbairt Leanaí, Rialtas Odisha, an India.

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...