Foilseachán nua: Educating for Peace and Human Rights

Maria Hantzopoulos & Monisha Bajaj (2021). Ag Oideachas don tSíocháin agus do Chearta an Duine: Réamhrá. Bloomsbury.

Tuairisc

Le cúig scór bliain anuas, tá oideachas síochána agus oideachas um chearta an duine tagtha chun cinn go sainiúil agus ar leithligh mar réimsí domhanda scoláireachta agus cleachtais. Arna chur chun cinn trí iliarrachtaí (na Náisiúin Aontaithe, an tsochaí shibhialta, oideachasóirí ar leithligh), déanann an dá réimse seo ábhar, próisis agus struchtúir oideachais a mheas a fhéachann le cineálacha éagsúla foréigin a dhíchóimeáil, chomh maith le bogadh i dtreo cultúir na síochána, an cheartais agus chearta an duine. . Oideachas don Oideachas Síochána agus Cearta an Duine Cuireann mic léinn agus oideoirí na dúshláin agus na féidearthachtaí a bhaineann le hoideachas síochána agus cearta daonna i bhfeidhm ar shuíomhanna éagsúla domhanda. Réitíonn an leabhar na croíchoincheapa a shainíonn an dá réimse, ag díphacáil a gcuid staire agus a mbunús coincheapúil, agus cuireann sé samhlacha agus príomhthorthaí taighde i láthair chun cabhrú lena dtrasnuithe, a gcóineasú agus a ndifríochtaí a mheas. Lena n-áirítear leabharliosta anótáilte, leagann an leabhar clár oibre taighde cuimsitheach amach, a thugann an deis do scoláirí atá ag teacht chun cinn agus a gcuid taighde a gcuid taighde a dhéanamh i gcomhrá le réimsí domhanda an oideachais síochána agus chearta an duine.

Cliceáil anseo chun an leabhar a cheannach

Clár na nÁbhar

Réamhrá
1. Oideachas Síochána: Fondúireachtaí agus Treoracha Réimse Amach Anseo
2. Oideachas Síochána i gCleachtas: Samplaí ó na Stáit Aontaithe
3. Oideachas um Chearta an Duine: Fondúireachtaí, Creataí & Treoracha don Todhchaí
4. Oideachas um Chearta an Duine i gCleachtas: Samplaí ón Áise Theas
5. Bridging the Fields: Coincheapú Dínit agus Gníomhaireacht Chlaochlaitheach in Oideachas Síochána & Cearta an Duine
6. Smaointe Deiridh agus an Bealach chun Tosaigh
Aguisín A: Liosta Anótáilte de Léitheoireacht Bhreise in Oideachas Síochána agus Cearta an Duine
innéacs

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...