[Leabhar Nua!] Coimhlintí, Slándáil, Síocháin, Inscne, Comhshaol agus Forbairt san Antraipéine a dhíchoilíniú

Coimhlintí a Dhíchoilíniú, Slándáil, Síocháin, Inscne, Comhshaol agus Forbairt san Antraipéine

Curtha in eagar ag Úrsula Oswald Spring & Hans Günter Brauch

Réamhrá le Johan Galtung agus Réamhrá le Betty Reardon

Foilsitheoir: Springer
ISBN: 978-3-030-62315-9
Dáta foilsithe: 2021
Praghas: ebook $ 44.99 / softcover $ 59.99

ceannaigh an leabhar anseo

Maidir

Sa leabhar seo de théacsanna athbhreithnithe piaraí a ullmhaíodh don 27ú Comhdháil den Chumann Idirnáisiúnta um Thaighde Síochána (IPRA) in 2018 in Ahmedabad san India, tugann 25 údar ón Global South (19) agus an Global North (6) aghaidh ar choimhlintí, slándáil, síocháin, inscne, timpeallacht agus forbairt.

Clúdaíonn ceithre chuid I) eipistéimeolaíocht taighde síochána; II) coinbhleachtaí, teaghlaigh agus daoine leochaileacha; III) síocháin, tógáil síochána agus ceartas idirthréimhseach; agus IV) síocháin agus oideachas. Pléann Cuid I le héiceolaíocht na síochána, síocháin chlaochlaitheach, sochaithe síochánta, beartas neamh-fhoréigneach Gandhi agus síocháin mhíchumasach. Pléann Cuid II athrú aeráide uirbeach, deasghnátha aeráide, coinbhleachtaí sa Chéinia, mí-úsáid ghnéasach cailíní, coinbhleachtaí feirmeoirí-tréada sa Nigéir, foréigean gnéasach aimsir an chogaidh atá os comhair dídeanaithe, an choimhlint thraidisiúnta agus an próiseas síochánaíochta atá ag treibheanna Coirdis, náire teaghlaigh Hindustani, agus cumarsáid le Romaigh . Déanann Cuid III anailís ar noirm na síochánaíochta, gníomhaithe foréigneacha neamhstáit sa Bhrasaíl, ealaín na síochána i Meicsiceo, tógáil síochána iar-choimhlinte i Sulawesi, hidrodiplomacyin in Abhantrach Indus, géarchéim dídeanaithe Rohingya, agus ceartas idirthréimhseach. Déanann Cuid IV measúnú ar SDGanna agus ar an tsíocháin san India, oideachas síochána i Neipeal, agus forbairt bonneagair agus síocháin in Iarthar Phapua.

Brollach

Le Betty Reardon

Mar oideachasóir síochána feimineach, I. fiagus an imleabhar seo a chur in oiriúint go sainiúil do fhadhb na síochána i ndomhan casta atá ag athrú go tapa. Tá castacht agus luas an athraithe méadaithe go heaspónantúil ó cuireadh na páipéir a foilsíodh anseo i láthair ag Comhdháil Ghinearálta 2018 an An Cumann Idirnáisiúnta um Thaighde Síochána (IPRA). Ach, tá na heagarthóirí tar éis an méid a chumadh ar bhealach atá ábhartha go géar do dhúshláin 2020 atá os comhair gach ball den phobal eolais síochána, taighdeoirí, oideachasóirí agus gníomhaígh. Pandemic domhanda, athbheochan ar an mbagairt núicléach, intensifiIs éard atá i gceist le húdarásachas, imeachtaí drochaimsire, nochtadh dosheachanta ar neamhionannas daonna, díothacht córasach agus cos ar bolg, a agóidíodh ar fud an domhain, fadhb na síochána anois. Ní raibh géarghá riamh le frámaí mar iad siúd a chuir na heagarthóirí, Hans G i láthairünter Brauch agus Úrsula Oswald Spring.

Frámaithe laistigh de nochtadh ar bhunús agus ar thréithe an Aga Geolaíochta Anthropocene, comhtháthaíonn an obair seo saincheisteanna iomadúla agus éagsúla, idir an rélíne agus an cosmaí, ó fhoréigean pearsanta agus pearsanta mhí-úsáid leanaí go foréigean domhanda an éignithe shistéamaigh, leanúnaigh. de Planet Earth. Sa chreat seo, is féidir na saincheisteanna éagsúla a fheiceáil mar eilimintí idirghaolmhara den dúshlán is mó a bhaineann le síocháin chuimsitheach. Cuireann na heagarthóirí ar ár gcumas féachaint ar shaincheisteanna síochána ar bhealach comhtháite, iomlánaíoch, Domhan-lárnach, a bhfuil géarghá leis an iomlán field de eolas síochána. Imlíníonn gach eagarthóir buneilimintí a bhfráma. Cuireann Oswald Spring an fhadhb reatha i láthair i bpeirspictíocht úr ar éabhlóid na bhfadhbanna atá ann faoi láthair laistigh den Anthropocene-an aois gheolaíoch ina ndéanann idirghabháil an duine inár bplainéad's thug córais mhaireachtála dúinn an ghéarchéim sheachtrach seo. Taispeánann Brauch, ag athbhreithniú céimeanna coincheapa an Anthropocene, a "athmhachnamh a dhéanamh ar éabhlóidí taighde síochána" i gcóineasú an ordaithe éiceolaíoch a thabharfainn air-an gá atá le cinniúint an Domhain a chur i gcroílár gach cinnidh eacnamaíoch agus pholaitiúil. Soláthraíonn an fráma seo tacar uirlisí coincheapúla luachmhara don fhoghlaim chun na hathruithe ríthábhachtacha a dhéanamh riachtanach do mharthanas an chine dhaonna agus ár bplainéad.

Léirigh na heagarthóirí, freisin, cuid de na dul chun cinn in defifadhb na síochána a thug mé faoi deara le blianta fada anuas de mo chomhlachas le IPRA. IPRA 1972, nuair a rinne mé fiD'fhreastail rst ar chomhdháil ghinearálta i Gyor, an Ungáir, an-difriúil ón gcomhlachas 2018 a léirítear san imleabhar seo. Feicim go bhfuil an leathnú ag dul i méid i gcónaí field, comhdhéanta de chleachtóirí éagsúla. Bhí IPRA, leathchéad bliain ó shin, ag ceiliúradh bunú caidrimh idir taighdeoirí Eorpacha ón dá thaobh de Chuirtín Iarainn leá. Is beag bean, gan ach beirt oideoirí síochána agus beagnach aon taighdeoirí ón Deisceart Domhanda a bhí i láthair i Gyor i 1972. Bhí an bailiú i bhfad ón gcomhlachas domhanda a tháinig le chéile in Ahmedabad in 2018. Mar a tugadh faoi deara in Oswald Spring's caibidil, bhunaigh fir Eorpacha a gcultúr eagraíochtúil. Agus, ba mhaith liom a thabhairt faoi deara, dírithe go príomha ar fhadhbanna cogaidh agus airm mar ábhair thaighde gan mórán airde ar oideachas a chur ar an bpobal faoi na fadhbanna.

Cé chomh difriúil ó bhailiúchán 1972 a bhí sé sin in 2018! Taispeánann na páipéir a roghnaigh na heagarthóirí taighdeoirí ón domhan mór, fir agus mná ag plé éagsúlacht níos leithne cineálacha foréigin mar defined thar an gceann deireanach fifiche nó tríocha bliain, foréigean inscne san áireamh. Ar feadh na mblianta, rinneadh neamhaird d’inscne, agus ansin diúltaíodh dó nach mbaineann le hábhar don taighde ar airm agus conflict a bhí chun tosaigh i gcláir na gcomhdhálacha ginearálta. Ach sna 1980idí, ghlac an Coimisiún um Oideachas Síochána le saincheisteanna inscne mar dhlúthchuid de réimse oideachais an eolais síochána. Go dtí gur chuir páipéar a chuir oideoir síochána san Fhionlainn i láthair breithniú ar fhoréigean comhshaoil ​​a bhí faoi réim an field. Déanfaidh oideachasóirí síochána ceiliúradh ar an mbealach a chuireann an imleabhar seo inscne agus éiceolaíocht i gcroílár an tionscadail eolais síochána. Feicimid anois éagsúlacht substainte seachas fiú frámaí an fhoréigin struchtúraigh agus chultúrtha, ar feadh roinnt blianta fada gnéithe caighdeánacha den mhapa coincheapúil de thaighde síochána.

Ní mór fadhbanna na síochána a cheiliúradh freisin mar phróiseas díchoilínithe a nochtann impiriúlachas eipistéimeolaíoch laistigh den réaltacht stairiúil níos mó a bhaineann le héagóracha iolracha choilíneachas an Iarthair. Westernisation mar "dul chun cinn", dearcadh coitianta fós i measc lucht déanta beartas an Tuaiscirt, nochtar é mar fhórsa a chuir brú ar mhaiseanna theaghlach an duine agus é ag luasghéarú ar thomhaltas an phláinéid. Tá peirspictíocht an phróisis seo réamh-mheasta ar scáileán mór na staire agus tá sé mar chúlra le haghaidh ilcheisteanna, soilsithe i bhfócas fráma beag d’fhonn aird a tharraingt ar na hidirghaolta i measc éifeachtaí eastóscadh, cos ar bolg, agus cannibalú an Domhain ar shaol an duine.

Is í an iarmhairt ar shaol an duine réimse na bhfadhbanna a bhíonn ag oideachasóirí síochána a dhéileálann go díreach leo siúd is leochailí ó na héifeachtaí seo. Déanann oideachas síochána a dhícheall oideachas a chur ar chumais chriticiúla chun na daoine is díothaí a ullmhú le haghaidh frithsheasmhachta agus saoirse agus tá sé mar aidhm aige na daoine faoi phribhléid a ullmhú chun iarmhairtí na n-éifeachtaí ar ár speiceas iomlán a thuiscint, chun acmhainn ionbhá a fhorbairt le daonnacht atá ag fulaingt, agus freagracht a ghlacadh as a pláinéad a ndearnadh mí-úsáid air go daonna. Lorgaimid bealaí chun na speci a chur i láthairficathracha an duine laistigh de holism an phláinéid. Hans G.ünter Brauch's éiceolaíocht na síochána a thabhairt isteach, ag éileamh ar Oswald Spring's leagan amach de five piléir na síochána, cuireann sé ar fáil dúinn. Is é coincheap na héiceolaíochta síochána a fiuirlis nua heorastúil chun oideachas a chur ar an bhfulaingt i gcoinne frithsheasmhachta agus saoirse, agus chun forbairt a dhéanamh ar na cumais phribhléideacha maidir le hionbhá agus freagracht. Is cóineasú lárnach coincheapúil é sna cóineasú foriomlán a nochtar trí lionsa an Aga Anthropocene. Feicim é mar shampla de mhodh smaointeoireachta iomlánaíoch, cuimsitheach, eipistéimeolaíocht agus meon aigne atá riachtanach don fhoghlaim chlaochlaitheach ar a mbraitheann ár maireachtáil. Féadann a leithéid de athcheapadh ar fhadhb na síochána an field de eolas síochána ó theorainneacha na radharcanna líneacha, laghdaitheacha domhanda ar a bhunús an Iarthair, díreach mar a d’fhéadfadh díchoilíniú polaitiúil barántúil agus cuimsitheach teaghlach an duine a shaoradh ó ghnéasachas, ciníochas, dúshaothrú na ndaoine leochaileacha, agus díshalannú an phláinéid a fhorchuireann Impiriúlachas patriarchal Euro-Meiriceánach. Is coincheap intleachtúil don saol é coincheapú den sórt sin freisinfinoirm rming a d’fhéadfadh bac a chur ar iompraíochtaí indibhidiúla indibhidiúla mar iad siúd a choisceann srianadh na paindéime COVID-19, a léiríonn an saint eastóscach a bheartaíonn na farraigí a mhianrú agus a thruailliú tuilleadh, agus a achtaíonn smior patriarchal núicléach "dul chun cinn".

Agus mé á scríobh seo i mí Lúnasa 2020, déanaim tuairimíocht ar na téamaí agus na saincheisteanna a chuimseoidh comhdháil ghinearálta IPRA deich mbliana as sin. Céard a d’fhéadfadh a bheith curtha ar fáil ag na ceisteanna taighde láidre a chuirtear sa leabhar seo i sonraí agus in eolas a d’fhéadfadh cur ar ár gcumas an damáiste pláinéadach a bhaineann leis an smaointeoireacht anthropocentric agus patriarchal a tháinig chun cinn tríd an Aga Anthropocene a shárú? Déanann páipéir Will tuairisc ar an gcaoi ar rinneadh taighde agus achtú ar straitéisí chun féidearthacht an daonlathais a athbheochan, airm núicléacha a dhíchur, a bhunú fitagarmharcanna rm chun athrú aeráide a mhaolú, chun córais slándála neamh-fhoréigneacha a dhearadh agus díreach conflnósanna imeachta réitigh ict, chun bogadh i dtreo cothromas sóisialta agus comhionannas inscne? An ndéanfar díospóireachtaí a chumadh ionas go léireofar na hidirghaolmhaireachtaí lárnacha i measc na ríochtaí seo go léir de dhearadh na síochána? An mbeidh sé reflect Brauch's glaoch chun athmhachnamh a dhéanamh ar éabhlóid an taighde síochána?

Thug Oswald Spring agus Brauch bunús dúinn don taighde agus don fhoghlaim a d’fhéadfadh clár comhdhála den sórt sin a dhéanamh indéanta. Mar thaighdeoirí síochána, oideachasóirí agus gníomhaígh, is féidir linn cur leis an méid a sholáthraíonn siad i dtreo corpas eolais síochána a d’fhéadfadh cur le maireachtáil an phláinéid agus na saolta a chothaíonn sé.

Betty A. Reardon
Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá
lúnasa 2020

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...