Beidh ról níos straitéisí ag Institiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine san oideachas

(Grianghraf: Institiúid na Danmhairge um Chearta an Duine)

Beidh ról níos straitéisí ag Institiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine san oideachas

(Alt bunaidh: Institiúid na Danmhairge um Chearta an Duine. 1 Iúil, 2016)

Cuireann rún nua de chuid na Náisiún Aontaithe ar Oideachas um Chearta an Duine béim ar ról straitéiseach na nInstitiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine maidir le hoideachas ar chearta an duine a chur chun cinn.

Tháinig Comhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine ar chomhaontú maidir le rún nua maidir le hOideachas agus Oiliúint um Chearta an Duine ag seisiún tríocha a haon an Chomhairle um Chearta an Duine an t-earrach seo. Athdhearbhaíonn agus forlíonann an rún tiomantas na bpáirtithe stáit maidir le caighdeáin idirnáisiúnta d’oideachas ar chearta an duine a chur i bhfeidhm go náisiúnta cúig bliana tar éis Dhearbhú na Náisiún Aontaithe ar Oideachas agus Oiliúint um Chearta an Duine ó 2011. Mar gheall ar iarracht thráthúil spriocdhírithe agus cuid chothrom den ádh, The D'éirigh le hInstitiúid na Danmhairge um Chearta an Duine - trí choiste comhordaithe idirnáisiúnta na n-institiúidí um chearta an duine (GANHRI) - spás iontach a thabhairt do NHRIanna chun ainliú a dhéanamh ar an réimse oideachais.

Tábhacht an oideachais

Tá oideachas ar chearta an duine tábhachtach ionas go mbeidh eolas ag leanaí, an óige agus daoine fásta ar a gcearta agus a ndualgais agus chun cearta daoine eile a urramú agus a chosaint. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag iompróirí dualgais mar mhúinteoirí, póilíní, oibrithe sóisialta agus státseirbhísigh eile a ghníomhaíonn thar ceann an stáit, a ndualgais chun oibleagáidí an stáit maidir le cearta an duine a urramú, a chosaint agus a chomhlíonadh cibé acu atá taobh thiar den deasc ag cumadh polasaithe nó ag gníomhú orthu an talamh le saoránaigh leochaileacha.

Léann an téacs réitigh nua a deir “Aithníonn sé an ról tábhachtach atá ag institiúidí náisiúnta um chearta an duine maidir le beartais éifeachtacha ar oideachas agus oiliúint ar chearta an duine a chur chun cinn, agus iarrtar orthu rannchuidiú níos mó le cur i bhfeidhm na gclár oideachais um chearta an duine”.

“Is é seo an chéad uair a fheicimid rún ar oideachas a leagann béim ar ról straitéiseach NHRIanna maidir le beartais éifeachtacha a chur chun cinn maidir le hoideachas agus oiliúint ar chearta an duine. Tá an fócas athraithe ó NHRI ag cabhrú le cláir oideachais a reáchtáil ar chearta an duine, go cuidiú le beartais éifeachtacha a fhorbairt ar an leibhéal struchtúrach. Is é sin le rá, léiríonn sé seo an t-athrú fócais i measc NHRIanna chun oibriú ar fud a sainorduithe NHRI mar chomhordú, comhairle a thabhairt agus monatóireacht a dhéanamh ar oideachas um chearta an duine. Mar sin beidh tionchar níos fairsinge agus níos inbhuanaithe acu ar earnáil an oideachais ”, a deir Cecilia Decara, Comhairleoir Sinsearach in Institiúid na Danmhairge um Chearta an Duine a d’oibrigh ar thionchar a imirt ar an rún in éineacht le Olga Ege, atá ina Comhairleoir Sinsearach ag an institiúid.

Tá tionchar domhain ag an mír nua freisin ar obair NHRIanna, a deir Cecilia Decara: “Léiríonn sé go bhfuil gá ann go n-oibreoidh NHRIanna ar an leibhéal struchtúrach a mbeidh tionchar acu ar ghlacadh le beartais éifeachtacha d’oideachas ar chearta an duine, agus rannchuidiú leo freisin. cláir a chur i bhfeidhm. Is é atá i gceist leis ná oibriú ar an dá leibhéal, a cháilíonn an próiseas monatóireachta agus leantach m.sh. comhairle a thabhairt do lucht iompair ar dualgas. "

Cuideoidh an rún nua le creat eile a leagan síos le haghaidh ár gcomhairle agus ár líonra ar oideachas um chearta an duine le NHRIanna nach bhfuil chomh taithí acu, a deir Cecilia Decara.

Chinn Comhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine freisin “plé painéil ardleibhéil a thionól ag a tríú seisiún tríochad chun comóradh cúig bliana Dearbhú na Náisiún Aontaithe ar Oideachas agus Oiliúint um Chearta an Duine a cheiliúradh”. Díreoidh an plé painéil ardleibhéil seo ar dhea-chleachtas agus ar dhúshláin maidir le cur chun feidhme an dearbhaithe.

(Téigh go dtí an t-alt bunaidh)

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...