Bailíonn Comhordaitheoirí Náisiúnta Líonra na Scoileanna Comhlachaithe UNESCO le chéile chun taithí a léiriú agus a roinnt

(Arna fhreagairt ó: UNESCO. 4 Iúil, 2023)

Comhordaitheoirí Náisiúnta na Líonra Scoileanna Comhlachaithe UNESCO treisíodh tábhacht an líonra mar shaotharlann smaointe maidir le cáilíocht oideachais, nuálaíocht agus claochlú trí fhormhuiniú “70th Dearbhú Comóradh” mar thoradh ar an gcomhdháil.

Ó 6-8 Meitheamh 2023, chomheagraigh Coimisiún Náisiúnta na Gearmáine um UNESCO agus ASPnet UNESCO an chomhdháil dhomhanda “Comhoibriú idirnáisiúnta a neartú i dtreo todhchaí síochánta agus inbhuanaithe!” chun 80 rannpháirtí a bhailiú ó 60 tír ag Oifig Chónaidhme na Gearmáine i mBeirlín agus ar líne.

Is i gcomhthéacs na 70th chomóradh i mí na Samhna 2023, chuir an chomhdháil ardán uathúil ar fáil do Chomhordaitheoirí Náisiúnta, d’ionadaithe na gCoimisiúin Náisiúnta agus don Aonad Comhordaithe Idirnáisiúnta chun smaointe nua a fhorbairt i gcomhpháirt don líonra, chun machnamh a dhéanamh ar eispéiris agus ar ghnóthachtálacha ón am a chuaigh thart agus san am i láthair, agus chun bealaí agus bealaí a iniúchadh. féidearthachtaí maidir le cosán rathúil chun ASPnet a neartú don todhchaí.

ASPnet – taisce inár lámha

Don oscailt, mheas an tArd-Stiúrthóir Cúnta Oideachais, Stefania Giannini Uasal, an líonra mar “chiste inár lámha” agus mar “cheann de na líonraí is cumhachtaí de chuid UNESCO” maidir le luachanna na heagraíochta a chur i bhfeidhm trí oideachas i dteachtaireacht físe. Spreag sí na Comhordaitheoirí Náisiúnta freisin chun an 70 a chomóradhth comóradh mar chloch mhíle thábhachtach i stair ASPnet trí cheiliúradh náisiúnta chomh maith le chéile le tíortha eile chun ómós a thabhairt do nádúr domhanda an ghréasáin.

Bhí an Ghearmáin ar cheann de na 16 Bhallstát, a ghlac páirt sa chéad “Scéim de ghníomhaíochtaí turgnamhacha comhordaithe in Oideachas chun Maireachtáil i bPobal Domhanda” i 1953. D’athraigh an turgnamh comhoibríoch rathúil seo ina líonra domhanda de bhreis is 12,000 institiúid oideachais an lae inniu in 182. tíortha. Leag an tUasal Luckscheiter, Ard-Rúnaí Choimisiún Náisiúnta na Gearmáine, béim ar an ról tábhachtach atá ag scoileanna ASPnet mar thiománaithe don nuálaíocht agus don athrú sochaíoch:

“Scáthán den tsochaí iad na scoileanna – agus ag an am céanna, is droichid iad isteach sa todhchaí. Is é ASPnet an droichead seo do chultúir scoile láidre daonlathacha - ón tús mar shaotharlann bheag go dtí an lá inniu le for-rochtain láidir agus tábhachtach.”

An tUasal Luckscheiter, Ard-Rúnaí Choimisiún Náisiúnta na Gearmáine

“Scáthán den tsochaí iad na scoileanna – agus ag an am céanna, is droichid iad isteach sa todhchaí. Is é ASPnet an droichead seo do chultúir scoile láidre daonlathacha - ón tús mar shaotharlann bheag go dtí an lá inniu le for-rochtain láidir agus tábhachtach.”

Ag freagairt do dhúshláin dhomhanda – an todhchaí a chomhchruthú

Le 70 bliain anuas, léirigh ASPnet a ról mar shaotharlann do mhodhanna teagaisc nuálaíocha agus a chumas topaicí agus cineálacha cur chuige nua a ionchorprú sa seomra ranga mar fhreagra ar dhúshláin agus imeachtaí domhanda.

Tharraing Julie Saito Uasal, Comhordaitheoir Idirnáisiúnta ag UNESCO, líne ó na chéad turgnaimh ar Chearta na mBan, staidéar ar thíortha eile agus an Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine i 1953, chuig tionscadail scoile an lae inniu a choinníonn carachtar ASPnet mar shaotharlann smaointe agus go , mar shampla, mic léinn agus múinteoirí a chur i ngleic le heispéiris foghlama roinnte ar an aimsir choilíneach, ag cur oideachas saoránachta domhanda agus foghlaim idirchultúrtha chun cinn.

“Is iarracht leanúnach é ár dturgnamh chun scoileanna a fhorbairt, chun nuálaíocht a dhéanamh, chun ceannródaíocht a dhéanamh, chun an fhoghlaim a dhéanamh níos brí agus níos comhaimseartha, chun athmhachnamh a dhéanamh ar oideachas, chun imeachtaí agus dúshláin dhomhanda a chur san áireamh agus chun cumhacht a thabhairt do gach foghlaimeoir róil ghníomhacha a ghlacadh, go háitiúil agus go háitiúil. go domhanda, trí thodhchaí níos síochánta, níos fulangaí, níos cuimsithí agus níos inbhuanaithe a thógáil.”

Julie Saito Uasal, Comhordaitheoir Idirnáisiúnta UNESCO

“Is iarracht leanúnach é ár dturgnamh chun scoileanna a fhorbairt, chun nuálaíocht a dhéanamh, chun ceannródaíocht a dhéanamh, chun an fhoghlaim a dhéanamh níos brí agus níos comhaimseartha, chun athmhachnamh a dhéanamh ar oideachas, chun imeachtaí agus dúshláin dhomhanda a chur san áireamh agus chun cumhacht a thabhairt do gach foghlaimeoir róil ghníomhacha a ghlacadh, go háitiúil agus go háitiúil. ar fud an domhain, trí thodhchaí níos síochánta, fulangaí, cuimsitheacha agus inbhuanaithe a thógáil,” a dúirt Saito, Uasal.

An líonra a athrú don todhchaí – Comhoibriú idirnáisiúnta a neartú

Ba é gné lárnach na comhdhála ná ceardlanna an Aonaid Chomhordaithe Idirnáisiúnta ar thrí phríomhphróiseas chun an líonra a athrú don todhchaí. I gceardlanna agus díospóireachtaí rannpháirteacha agus dírithe ar ghníomhaíocht, rinne na Comhordaitheoirí Náisiúnta iniúchadh comhpháirteach ar fhéidearthachtaí chun an Straitéis nua ASPnet 2022-2030 “Todhchaí síochánta agus inbhuanaithe a thógáil trí oideachas claochlaitheach” a oibriú, rinne siad tástáil ar an leagan béite den ardán pobail ASPnet nua nó roinneadh smaointe maidir le forbairt. tionscnamh ASPnet Ambassador Óga tar éis an rúin ar glacadh leis ag an mBord Feidhmiúcháin UNESCO deiridh. Ina theannta sin, tugadh cuireadh do Chomhordaitheoirí Náisiúnta a ndea-chleachtais a roinnt agus dul i mbun idirphlé le comhghleacaithe maidir le conas comhoibrithe trasnáisiúnta agus comhpháirtíochtaí scoile a neartú.

Leag an tUasal Klaus Schilling, Comhordaitheoir Náisiúnta sa Ghearmáin, béim ar láidreachtaí an líonra maidir le foghlaim le chéile go trasnáisiúnta agus i mbun gnímh ar son domhan níos fearr a chur chun cinn: “Ba spreagadh láidir é Comhdháil ASPnet i mBeirlín chun comhoibriú idirnáisiúnta agus foghlaim bhunathraithe a chothú laistigh dár gcuid. líonra. Cabhróidh sineirgí nua idir Comhordaitheoirí Náisiúnta, cineálacha cur chuige nua téamacha agus modheolaíochta mar aon le straitéisí soiléire chun mic léinn agus múinteoirí a chumhachtú chun an comhar laistigh den ASPnet a dhinimiciú agus lena rannchuidiú le todhchaí síochánta agus inbhuanaithe a neartú. Léiríonn cur i láthair saibhir Chomhdháil ASPnet - mar shampla ar thionscadail phíolótacha conas aghaidh a thabhairt ar an am atá caite coilíneach in idirphlé trasnáisiúnta chomh maith leis an sampla de Thionscadail Caitheamh Aimsire i ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin cumas agus tiomantas ollmhór na mball-institiúidí. Déanann ASPnet fíordhifríocht do shaol eile.”

Dearbhú Comóradh 70 Bliain de Líonra na Scoileanna Comhlachaithe UNESCO

Ag deireadh na comhdhála rathúla, d’fhormhuinigh na rannpháirtithe le chéile an “70th Dearbhú Comóradh Líonra na Scoileanna Comhlachaithe UNESCO”. Arna thionscnamh ag Comhordaitheoir Náisiúnta ASPnet sa Ghréig, Vera Dilari Uasal, ba thoradh ar phróiseas comhchruthaitheach le linn na comhdhála é an dearbhú.

Iarrann an dearbhú ar Choimisiúin Náisiúnta le haghaidh UNESCO, líonraí agus eintitis eile de chuid UNESCO, lucht déanta beartas, an tsochaí shibhialta, an earnáil phríobháideach agus páirtithe leasmhara eile comhoibriú le hinstitiúidí ASPnet, Comhordaitheoirí Náisiúnta agus an tAonad Comhordaithe Idirnáisiúnta agus tacú le Líonra Scoileanna Comhlachaithe UNESCO agus é a neartú. (ASPnet).

Déanann UNESCO ASPnet ceiliúradh ar an 70 bliainth comóradh an líonra faoin téama “Cultúr na Síochána agus na hInbhuanaitheachta a Chothú trí Oideachas Claochlaitheach” trí thionscnaimh tíre chomhaltaí ASPnet chomh maith le taispeántas tiomnaithe le linn an 42nd Comhdháil Ghinearálta i mí na Samhna 2023.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

1 smaoineamh ar “Bailíonn Comhordaitheoirí Náisiúnta Líonra Scoileanna Comhlachaithe UNESCO le machnamh a dhéanamh agus le heispéiris a roinnt”

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr