Músaeim na Síochána: Acmhainní

Líonra Idirnáisiúnta na Músaem Síochána (INMP) Is eagraíocht neamhbhrabúis í a bhfuil sé mar aidhm aici cultúr domhanda síochána a thógáil trí obair na músaem ar son na síochána a neartú.

Cad faoi a bhfuil músaeim ar son na síochána?

Nuair a chloiseann tú faoi mhúsaem ar son na síochána ar dtús b’fhéidir go bhfuil tú beagáinín mistéireach nó b’fhéidir fiú rud beag amhrasach. Is furasta a shamhlú cad a théann isteach i músaem cogaidh, ach cad is féidir leat a chur i músaem síochána? Agus má táthar chun ionadaíocht a dhéanamh ar ghluaiseacht na síochána i músaem, an gciallaíonn sé sin go bhfuil sí á scaoileadh anuas chuig an am atá thart?

Is institiúidí oideachais neamhbhrabúis iad músaeim na síochána a chuireann cultúr na síochána chun cinn trí ábhar a bhaineann leis an tsíocháin a bhailiú, a thaispeáint agus a léirmhíniú. Cuireann músaeim ar son na síochána an pobal ar an eolas faoi shíocháin agus neamhviolence ag baint úsáide as léaráidí ó shaol daoine aonair, obair eagraíochtaí, feachtais, imeachtaí stairiúla, srl. Ceann de láidreachtaí na músaem ar son na síochána is ea gur féidir leo teagmháil a dhéanamh le ginearál leathan agus baint a bheith acu leis poiblí, cuid mhaith acu nach mbeadh baint acu le gluaiseacht na síochána per se. Insíonn gach músaem síochána a scéal féin, taispeánann sé déantáin éagsúla a bhaineann leis an tsíocháin agus díríonn sé ar thréimhsí agus áiteanna éagsúla i stair na síochána.

Is líonra domhanda de mhúsaeim síochána é Líonra Idirnáisiúnta na Músaem Síochána a bhfuil an fonn céanna orthu cultúr domhanda síochána a thógáil. Cuimsíonn sé gairdíní síochána agus suíomhanna, ionaid agus institiúidí eile a bhaineann le síocháin a bhfuil baint acu le hoideachas síochána poiblí trí thaispeántais, dhoiciméadú agus ghníomhaíochtaí den chineál céanna.

Leabhar Nua: Museums for Peace Worldwide, eagrán 2020

Teideal: Museums for Peace Worldwide, 2020 eagrán Béarla | 世界 に お け る 平和 の た め の 博物館 2020 年 日本語 版
Eagarthóirí go príomha: Kazuyo Yamane agus Ikuro Anzai
Foilsitheoirí: Coiste Eagrúcháin an 10ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Mhúsaeim um Shíocháin, agus Músaem Kyoto um Shíocháin Dhomhanda, Ollscoil Ritsumeikan, Kyoto

Is é an aidhm atá le “Museums for Peace Worldwide” a thiomsú agus a fhoilsiú ná (1) fónamh mar bhonn chun líonrú a dhéanamh i measc músaeim ar son na síochána; (2) cabhrú le músaeim ar son na síochána a gcuid gníomhaíochtaí a éagsúlú agus a athbheochan trí thagairt a dhéanamh d’fhaisnéis faoi mhúsaeim eile; (3) oideachasóirí síochána a chumasú an Eolaire a úsáid mar thagairt dá n-oideachas síochána féin; agus (4) fónamh mar thagairt do scoláirí músaem ar son na síochána.

íoslódáil Museums for Peace Worldwide anseo

Imeachtaí na Comhdhála: 10ú Comhdháil Idirnáisiúnta na Músaem Síochána (INMP 2020)

Imeachtaí na Comhdhála i gcartlann do An 10th Comhdháil Idirnáisiúnta na Músaem Síochána (INMP 2020), a tionóladh mar ócáid ​​dhomhanda ar líne an 16-20 Meán Fómhair 2020, ar fáil anois. Ba é téama na Comhdhála Ról Músaeim na Síochána maidir le Cuimhní a Ghiniúint do na Glúnta atá le Teacht. Ba iad na fo-théamaí: cuimhní a roinnt thar theorainneacha, muinín a thógáil agus talamh pláinéad inmharthana a athbhunú.

rochtain a fháil ar imeachtaí na comhdhála anseo

Acmhainní Eile

Coimeádaíonn INMP bailiúchán alt agus tuarascálacha piarmheasúnaithe a bhaineann le músaeim síochána.

rochtain a fháil ar acmhainní breise anseo
gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...