An tUasal Guterres téigh go práinneach chuig Moscó agus Kyiv le do thoil

De réir mar a éiríonn an léirscrios agus an domhan faoi bhagairt núicléach atá ag dul i méid, eisíonn iar-bhall foirne UNESCO pléadáil phráinneach chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, an ceannaire a bhfuil an cumas aige idirghabháil a dhéanamh thar na cinn eile. Glacfaidh muidne baill den tsochaí shibhialta domhanda a thacaigh an oiread sin tionscnamh de chuid na NA páirt sa ghlao. Iarrann GCPE ar gach duine ar féidir linn a bhaint amach a n-iarrataí féin a chur chuig an Ard-Rúnaí Guterres dul go Moscó agus Kyiv chun sos comhraic a bhunú láithreach agus chun cainteanna síochána tromchúiseacha a chur chun cinn arna n-urrú ag na NA, a dhéanann ionadaíocht ar mhuintir an domhain ar mian leo agus a dteastaíonn síocháin uathu.

Litir oscailte chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe

SECT. GUTERRES, CÉN FÁTH NACH BHFUIL TÚ I Moscó AGUS I gCICIV?

Tá fulaingt agus uafás an chogaidh ag cur brú orainn go léir. Ní hamháin go bhfuil daoine ag fáil bháis agus bonneagar scriosta, táimid ag éirí níos lú agus níos lú in ann dul i ngleic le fadhbanna fairsinge eiseacha mar bhochtaineacht, ocras, éagothroime, an bhagairt núicléach agus an ghéarchéim aeráide agus comhshaoil. Ina theannta sin, is cosúil go bhfuil an córas iltaobhach ag teip ar an gcine daonna agus ar fhís dhomhan gan chogadh.

Tá modhanna míleata i réim faoi láthair ar réiteach coinbhleachta trí mhodhanna síochánta. Iompaíonn daoine san Iarthar go NATO, níos mó ná na NA. Ní comhartha maith é sin dár gcomhthodhchaí. Mar a dúirt tú arís agus arís eile, gan dí-armáil ní bhfaighidh muid forbairt, ní bhainfimid na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe amach. Déanfaimid, i ndáiríre, a bheith ag fáil airm le haghaidh aráin.

Cé go bhfuil na cúiseanna go léir le meas go mór ar obair na NA ina réimsí éagsúla inniúlachta, lena n-áirítear ról na NA in oibríochtaí tarrthála daonnúla, tá teip ar an gcumas coinbhleachtaí a réiteach i gcásanna géara. Agus í ar an eolas go hiomlán ar na deacrachtaí atá faighte le hoidhreacht cheana féin ó Chumann na Náisiún, cuireann an Chomhairle Slándála, lena cúig mhórchumhacht bhuan agus an ceart chun crosadh agus i gceannas ar na hinnealra míleata is mó ar domhan, bac níos mó ná mar a éascaíonn sé an sprioc uachtarach a bhaint amach. na NA síocháin a chruthú trí mhodhanna síochánta.

Níor bhain an Chomhairle Slándála úsáid as an iliomad uirlisí taidhleoireachta atá aici chun coinbhleachtaí a réiteach agus chun deireadh a chur leis an gcogadh san Úcráin, ach is mó an imní atá uirthi faoin milleán agus faoin náire. Ba cheart pléití maidir le réiteach coinbhleachta a bhaineann le ceann de na Buan-Chúigí (P5), an tSín, Sasana, an Fhrainc, an Rúis agus SAM, a aistriú ón gComhairle Slándála go dtí an Comhthionól Ginearálta, rud a fhágann gur féidir, faoi rialacha áirithe, ballraíocht leathan an Ghinearálta a bheith ann. Tionól chun rúin cheangailteacha a dhéanamh, ní hamháin moltaí.

Toisc na n-arm ollscriosta a bheith ann is mór an baol a bhaineann leis an achrann seo. Níor cheart aon tionscnamh taidhleoireachta agus síochánaíochta a thriail.

Níl aon duine i riocht níos fearr ná tusa, Ard-Rúnaí na NA, chun tionscnaimh a ghlacadh bunaithe ar Chairt na NA amháin. Dá ndéanfaí neamhaird de leasanna na P5anna, d’fhéadfadh sé go mbeadh do sheasamh mar thoradh ort. Tá mothúcháin ag dul in olcas sa tréimhse seo den chogadh-fuadar. Mar sin féin, caithfidh an domhan iarracht a dhéanamh, le do chuid fuinnimh, eolais, misnigh agus scileanna taidhleoireachta ar fad agus leis na huirlisí go léir atá forbartha go cúramach agus go cruthaitheach ag daoine a bhfuil grá acu don tsíocháin thar na blianta.

Iarrann gníomhaithe síochána ort, António Guterres, do phost agus “dea-oifig” a úsáid láithreach chun sos cogaidh a fháil san Úcráin. Tá sé tábhachtach do mhuintir na hÚcráine, do mhuintir na Rúise, don Eoraip agus don chuid eile den domhan. Agus tá sé tábhachtach maidir leis an muinín is féidir linn a chur i gcóras na NA amach anseo maidir le caidreamh idirnáisiúnta.

A Uasal Guterres, téigh go práinneach go Moscó agus go Kyiv le do thoil chun sos comhraic a idirbheartú láithreach, agus mar sin, tá súil agam, go n-osclóidh sé na doirse chun an choinbhleacht a réiteach ar bhealaí síochánta.

Ós rud é go bhfuil róbheagán ban go dtí seo páirteach in iarrachtaí oifigiúla deireadh a chur leis an gcogadh san Úcráin, b’fhéidir gur mhaith leat glaoch ar m.sh. Ard-Stiúrthóir UNESCO, Audrey Azoulay, agus an tArd-Choimisinéir um Chearta an Duine, Michelle Bachelet, chun gabháil leat. Is ceannairí na NA iad beirt a bhfuil taithí acu agus bheadh ​​a gcuid sainorduithe faoi seach ina n-acmhainn ag an gcaibidlíocht.

Respectfully,

Ingeborg Breines, Osló 24.03.22

Comhairleach agus iar-uachtarán an Bhiúró Síochána Idirnáisiúnta

iar-stiúrthóir UNESCO

D’fhóin Ingeborg Breines mar Ard-Rúnaí ar Choimisiún Náisiúnta na hIorua do UNESCO sular tháinig sí isteach i gCeanncheathrú UNESCO, áit a raibh an post aici den chéad uair mar Chomhairleoir Speisialta don Ard-Stiúrthóir ar Mhná agus Inscne, agus ansin mar Stiúrthóir ar an gClár um Mhná agus Chultúr na Síochána. . Ina dhiaidh sin, ceapadh í ina Stiúrthóir ar Oifig UNESCO in Islamabad agus ar Oifig Idirchaidrimh UNESCO sa Ghinéiv. Bhí sí ina comh-uachtarán ar an mBiúró Idirnáisiúnta Síochána ó 2009 go 2016.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr