Meicsiceo: Glacann Dámh an Oideachais páirt i gComhdháil na Síochána i Scoil Eabhrais Maguen David

(Arna fhreagairt ó: Líonra Nuachta Cultúr na Síochána. 24 Nollaig, 2020)

Alt ó Anáhuac (aistriúchán le CPNN)

Tionóladh ceardlann “Peace transcends and tog us” do mhic léinn ardscoile ó Scoil Eabhrais Maguen David mar chuid dá gComhdháil um Shíocháin. Mhúin an tOllamh Susana Memun Zaga an cheardlann, comhordaitheoir Réimse na Céime in Oideolaíocht Eagrúcháin agus Oideachais ár Dámh an Oideachais.

I rith mhí na Samhna, agus don seachtú bliain as a chéile, eagraíonn Scoil Eabhrais Maguen David na Laethanta na Síochána chun ómós a thabhairt do chuimhne Phríomhaire Iosrael agus buaiteoir Dhuais Síochána Nobel i 1994, Yitzhak Rabin. Is é an cuspóir coincheap na Síochána a chur chun cinn i measc daoine óga trí chainteoirí éagsúla, lena n-áirítear ceannairí pobail, coiníní, ceannairí eagraíochtaí neamhrialtasacha, ollscoileanna, fondúireachtaí agus múinteoirí.

Rinne na daoine óga machnamh le linn na ceardlainne ar an gcaidreamh nádúrtha idir coincheap na Síochána agus an Oideachais, ar thábhacht an Oideachais do chultúr na Síochána agus ar thábhacht a dtiomantais féin bearta a dhéanamh d’fhonn síocháin a thógáil.

Chomh maith leis an méid thuas, chomhoibrigh siad i ngrúpaí beaga chun smaointe agus frásaí Martin Buber, Hanna Arendt, Paulo Freire agus María Montessori a anailísiú, áit ar phléigh siad a gcaidreamh leis an oideachas óna gcomhthéacs féin mar mhic léinn óga. Faoi dheireadh chuir siad a gcuid conclúidí i láthair agus rinne siad idirghníomhú faoina gcuid smaointe agus a dtaithí féin, ag roinnt a ngealltanas agus ag cur ar an eolas faoi na cinntí atá idir lámha acu chun domhan níos fearr a thógáil.

Mar Dhámh an Oideachais, tá sé thar a bheith tábhachtach dúinn comhoibriú le hinstitiúidí oideachais eile chun cultúr na síochána a neartú agus a thógáil.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...