Spriocanna Forbartha na Mílaoise a Thomhas: Bunoideachas Uilíoch a Bhaint Amach

(Alt bunaidh: Charlie Sorrel, fastcoexist.com, 10-13-15)

Tá oideachas tuillte ag gach duine, ach tá an téann buntáistí i bhfad níos faide ná foghlaim amháin: Is lú an seans go ndéanfar leanaí a bheirtear do mháithreacha oilte a stánadh nó a gcothú. Laghdaíonn gach bliain breise d’oideachas máthar an ráta básmhaireachta leanaí 2%. Agus tíortha ar ioncam íseal á bhforbairt, is féidir le gach bliain bhreise oideachais ioncam duine sa todhchaí a mhéadú 10% ar an meán.

Bhí sé mar aidhm ag Sprioc Forbartha na Mílaoise 2 bunoideachas uilíoch a bhaint amach. Faoi 2015, a dúirt sé, ba chóir go mbeadh gach leanbh i ngach áit “in ann cúrsa iomlán bunscoile a chríochnú.”

Ar ais sa bhliain 2000, ba iad na réimsí is measa don oideachas ná an Afraic fho-Shahárach, agus ní raibh ach 52% de na daltaí cláraithe san oideachas. Tháinig Deisceart na hÁise gar dá gcúl ag 75%. Tá gnóthachain suntasacha tagtha ar an gcuspóir i réigiúin i mbéal forbartha, ag sroicheadh ​​rollú 91% ar fud na dtíortha uile (suas ó 83% i 2000), ach tá na feabhsúcháin i bhfad ó bheith comhionann. Tá an Afraic fho-Shahárach fós ar lár, ag díreach 80%.

Déanta na fírinne, is cás-staidéar foirfe í an Afraic fho-Shahárach ar an rud a choinníonn oideachas uilíoch siar. Rinne an réigiún na gnóthachain is mó i ndáiríre - le méadú 86% ar rolluithe scoile ó 1990 - ach fágann cogadh, bochtaineacht, agus pléascadh sa daonra in aois bunscoile é taobh thiar de gach áit eile.

Tá coimhlint ar cheann de na cúiseanna is mó le leanaí an scoil a chailleadh, fiú tar éis dóibh clárú. De réir Thuarascáil Spriocanna MDG, “I measc leanaí dídeanaithe Siria in aois bunscoile agus meánscoile íochtarach (6 go 14 bliana) sa Liobáin, meastar go bhfuil an ráta rollaithe thart ar 12 faoin gcéad."

Cúis eile ná inscne. Cé nach gceaptar go bhfreastalóidh 37% de bhuachaillí ar scoil riamh, léim an figiúr sin go 48% do chailíní. Is é an fachtóir mór eile ná bochtaineacht. “Bhí leanaí sna teaghlaigh is boichte ceithre huaire níos dóchúla a bheith lasmuigh den scoil ná leanaí sna teaghlaigh is saibhre,” a deir an tuarascáil.

Ar an iomlán, áfach, níl ach 57 milliún leanbh in aois bunscoile lasmuigh den scoil ar fud an domhain, i gcomparáid le 100 milliún i 2000.

Agus muid ag iarraidh na haidhmeanna a bhaint amach, ba iad na hathruithe is tábhachtaí ná deireadh a chur le táillí scoile, feabhsú ar bhonneagar - scoileanna a thógáil, uisce agus leictreachas a sholáthar - agus “cosaint shóisialta,” a bhaineann le rudaí mar aistrithe airgid do na leanaí is mó atá faoi mhíbhuntáiste. Is éard atá i gceist le haistrithe airgid airgead a thabhairt do theaghlaigh ionas gur féidir leo íoc as oideachas, agus go minic bíonn na híocaíochtaí sin ag brath ar na leanaí atá ag freastal ar scoil.

Ceann de na hathruithe is mó is ea deireadh a chur le táillí scoile. Tá an scoil saor in aisce anois i bhformhór na dtíortha, le 15 tír fho-Shahárach ag tabhairt dlíthe isteach chun deireadh a chur le táillí, go páirteach mar gheall ar an tóir a bhí uirthi mar ardán toghcháin do pholaiteoirí i dtíortha na hAfraice. Sna 1990idí, nuair a bhuail an chéad tonn de dhíothú táillí, bhí scoileanna beagnach sáraithe nuair a thosaigh mic léinn ag rolladh isteach. Ó shin i leith, tá rolluithe tuislithe chun an brú ar an gcóras oideachais a mhoilliú.

An ceathrú sprioc Spriocanna Domhanda nua leanann obair MDG 2: Faoi 2030, tá súil againn go mbeidh bunscoil saor in aisce ag gach leanbh (lena n-áirítear deireadh a chur leis an éagothroime inscne san oideachas), go mbeidh siad liteartha, agus go mbeidh siad ag fáil “oideachas d’fhorbairt inbhuanaithe agus stíleanna maireachtála inbhuanaithe, cearta daonna , comhionannas inscne, cultúr síochána agus neamh-fhoréigin a chur chun cinn, saoránacht dhomhanda agus meas ar éagsúlacht chultúrtha agus ar rannchuidiú an chultúir le forbairt inbhuanaithe. " Is mór an cheist é sin nuair nach bhfuil 57 milliún leanbh ar scoil fós, ach is féidir go leor a bhaint amach i gceann 15 bliana.

(Téigh go dtí an t-alt bunaidh)

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr