Lorgaíonn Ollscoil Mhanchain Ollamh Cúnta le Staidéar Síochána Gladdys Muir

I gcás: Coláiste na nEalaíon & na nEolaíochtaí in Ollscoil Mhanchain - Clár Staidéar Síochána
Post: Gladdys Muir Ollamh Cúnta le Staidéar Síochána

cliceáil anseo le haghaidh sonraí breise agus chun iarratas a dhéanamh

Tugann an clár Staidéar Síochána in Ollscoil Mhanchain cuireadh d’iarratasóirí iarratas a dhéanamh ar phost mar Ollamh Cúnta le Staidéar Síochána Gladdys Muir. Is post dáimhe lánaimseartha rianaithe tionachta é seo. Lorgaimid duine a bhfuil tiomantas láidir aige do theagasc fochéime agus comhoibriú idirdhisciplíneach agus a léirigh sármhaitheas dó, a bhfuil taithí aige ar oideolaíocht chriticiúil agus sofhreagrach ó thaobh cultúir de.

Is í Ollscoil Mhanchain baile an chéad chlár fochéime staidéir síochána ar domhan, a bunaíodh i 1948. Tá an clár bunaithe ar ghealltanais i leith neamhfhulaingthe, ar chearta an duine a chur chun cinn, agus ar fhorbairt cleachtas a chothaíonn ceartas agus athléimneacht comhshaoil. Comhordaíonn comhairle dáimhe ó gach disciplín acadúil an clár. Faigheann an post seo tacaíocht ó dearlaic a ainmníodh don Dr. Gladdys Muir, bunaitheoir an chláir staidéir síochána i Manchain.

Tá tiomantas sainiúil ag Manchain feasacht idirnáisiúnta a fhorbairt agus meas ar iolrachas inscne, eitneach, cultúrtha agus reiligiúnach agus éagsúlacht treoshuímh ghnéis a chur chun cinn. Urramaíonn Ollscoil Mhanchain an fiúntas gan teorainn atá ag gach duine aonair agus céimithe cumas agus ciontú a tharraingíonn ar a gcuid oideachais agus creidimh chun saol prionsabal, táirgiúil agus atruach a fheabhsú a fheabhsaíonn riocht an duine. Mar institiúid atá fréamhaithe i dtraidisiún Eaglais na mBráithre, is mór ag Ollscoil Mhanchain foghlaim, creideamh, seirbhís, ionracas, éagsúlacht agus pobal. Lorgaimid comhghleacaí a roinneann na luachanna seo agus a thugann peirspictíochtaí nua agus buanna araíonachta chuig ár gclár.

Feidhmeanna Riachtanacha Poist: Is post lánaimseartha, rian tionachta é seo a thosóidh ag titim 2022. I measc na bhfreagrachtaí tá teagasc tosaigh do dhaoine ar chúrsaí tosaigh i staidéir síochána agus réiteach coimhlinte agus cúrsaí breise i réimse speisialtachta an iarrthóra. Féadfaidh iarrthóirí teacht ó aon speisialtóireacht i dtógáil síochána straitéiseach ach ba cheart go léireodh siad tiomantas do chur chuige idirdhisciplíneach. D’fhéadfadh claochlú coinbhleachta neamhviolentach a bheith san áireamh i réimsí speisialtachta; ceartas aisiríoch agus idirthréimhseach; cleachtais eolas-tráma; réiteach díospóide idirphearsanta agus pobail; ceartas sóisialta, ciníoch agus eacnamaíoch; agus forbairt inbhuanaithe. Tá sé inmhianaithe go mbeadh suim agat sa mhúinteoireacht i gclár Seimineár Scríbhneoireachta na Chéad Bhliana (dianchúrsa scríbhneoireachta ar ábhair a roghnaíonn an teagascóir).

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...