Lorgaíonn Coláiste Macalester Asst rian lánaimseartha tionachta. nó Comhlach. Ollamh le Fealsúnacht Oideachais, Beartas agus Abhcóideacht

Coláiste Macalester, Staidéar Oideachais

Lorgaimid iarrthóirí a dhéanann staidéar ar oideachas trí pheirspictíochtaí criticiúla fealsúnachta, staire, polaitiúla agus / nó cultúrtha idirdhisciplíneacha. Tá spéis ar leith againn comhghleacaí a fhostú a mbaineann a scoláireacht, a theagasc, a chomhairleoireacht agus a sheirbhís ó chórais eolais atá bunaithe ar cheartas, liobrálacha agus claochlaithe a thugann aghaidh ar na dálaí leathana oideachais a bhíonn ag na daoine óga agus na pobail is lú buntáiste, go stairiúil agus sa lá atá inniu ann. . I measc na mbéim seo tá, ach níl siad teoranta dóibh, frithchiníochas / cos ar bolg san oideachas, teoiricí cine criticiúla, staidéir eitneacha, staidéir scuaine, staidéir inscne agus gnéasachta, staidéir diaspóra / imirce / inimirce, staidéir mhíchumais chriticiúla, inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​/ oideolaíocht ar talamh , staidéir dhúchasacha, agus / nó staidéir dhíchoilíneacha san oideachas.

Aitheantas an Phoist:Macalester-Oideachasúil-Ollamh CÚNTASOCIATE [# 19318]
Teideal an Suímh:Ollamh Cúnta / Comhlach le Fealsúnacht Oideachais, Beartas agus Abhcóideacht
Cineál an tSuímh:Dámh tionachta / rian tionachta
Suíomh an Phoist:Saint Paul, Minnesota 55105, Stáit Aontaithe Mheiriceá
Spriocdháta Iarratais:2021/10/01 11:59PM
cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

An Roinn Staidéar Oideachais i gColáiste Macalester Tá Ollamh Cúnta nó Ollamh Comhlach lánaimseartha i réimse na Fealsúnachta Oideachais, an Bheartais agus na hAbhcóideachta á lorg aige i Meán Fómhair 2022. Lorgaimid iarrthóirí a dhéanann staidéar ar oideachas trí pheirspictíochtaí criticiúla fealsúnachta, staire, polaitiúla agus / nó cultúrtha idirdhisciplíneacha. Tá spéis ar leith againn comhghleacaí a fhostú a mbaineann a scoláireacht, a theagasc, a chomhairleoireacht agus a sheirbhís ó chórais eolais atá bunaithe ar cheartas, liobrálacha agus claochlaithe a thugann aghaidh ar na dálaí leathana oideachais a bhíonn ag na daoine óga agus na pobail is lú buntáiste, go stairiúil agus sa lá atá inniu ann. . I measc na mbéim seo tá, ach níl siad teoranta dóibh, frithchiníochas / cos ar bolg san oideachas, teoiricí cine criticiúla, staidéir eitneacha, staidéir scuaine, staidéir inscne agus gnéasachta, staidéir diaspóra / imirce / inimirce, staidéir mhíchumais chriticiúla, inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​/ oideolaíocht ar talamh , staidéir dhúchasacha, agus / nó staidéir dhíchoilíneacha san oideachas. Ina theannta sin, moltar go mór d’iarrthóirí a ghlacann páirt i bhfoirmeacha scoláireachta agus taighde rannpháirtíochta / rannpháirtíochta pobail iarratas a dhéanamh. I measc na bhfreagrachtaí tá cúrsaí teagaisc i Staidéar Oideachais a chuimsíonn ó churaclam agus oideolaíocht, go beartas poiblí, go modhanna taighde a léiríonn treoirphrionsabail na teoirice comhtháite, fiosrúchán gafa, praxis óige / pobal-lárnach, iolrachas agus cothromas, agus abhcóideacht shóisialta. Thabharfadh iarrthóirí rathúla comhairle do mhic léinn fochéime agus bheadh ​​deiseanna acu cúrsaí a dhearadh a fhostaíonn ní amháin majors Staidéar Oideachais ach a chuireann le riachtanais oideachais ghinearálta ábhartha freisin (m.sh. Aitheantais & Difríocht na SA agus / nó Idirnáisiúnachas) agus a mheallfadh fochéimithe ó raon leathan araíonachta nó cláir churaclaim idirdhisciplíneacha ar fud an champais. Cáilíochtaí Riachtanacha: Beidh dochtúireacht tuillte ag an iarrthóir rathúil i bhFealsúnacht Oideachais, Fondúireachtaí Oideachais, Beartas Oideachais nó disciplíní agus réimsí infheidhmithe eile.

Tá Coláiste Macalester tiomanta d’éagsúlacht, cothromas agus uilechuimsitheacht mac léinn agus dáimhe. Beidh taithí ag iarrthóirí láidre nó beidh tiomantas léirithe acu do mhic léinn éagsúla a theagasc. Chomh maith leis na hábhair a luaitear thíos *, ba cheart d’iarratasóirí ráiteas éagsúlachta a chur isteach (nach faide ná 2 leathanach) a phléann eispéiris roimhe seo agus / nó ranníocaíochtaí féideartha amach anseo le sármhaitheas uilechuimsitheach sna réimsí taighde, teagaisc, seirbhíse, agus / nó for-rochtana . Sa ráiteas éagsúlachta, ba cheart d’iarratasóirí machnamh a dhéanamh ar a dtaithí agus a bhfís maidir le teagasc agus meantóireacht mac léinn ó chúlraí éagsúla.

Is coláiste ealaíon liobrálacha príobháideach an-roghnach é Coláiste Macalester i gceantar beoga cathrach Minneapolis-Saint Paul, le daonra de thart ar thrí mhilliún duine agus ina bhfuil go leor coláistí agus ollscoileanna, lena n-áirítear Ollscoil Minnesota. Cuimsíonn comhlacht mac léinn éagsúil Macalester níos mó ná 2000 fochéimí as gach ceann de na 50 stát agus Dúiche Columbia agus 98 tír. Coinníonn an Coláiste tiomantas fadbhunaithe do shármhaitheas acadúil le béim ar leith ar idirnáisiúnachas, ilchultúrachas agus seirbhís don tsochaí. Mar fhostóir Comhdheiseanna a thacaíonn le hiarrachtaí dearfacha éagsúlacht a bhaint amach i measc a dáimhe, spreagann Coláiste Macalester go láidir iarratais ó mhná agus ó bhaill de ghrúpaí mionlaigh tearcionadaithe.

* Chun iarratas a dhéanamh, cuir isteach litir iarratais go leictreonach ag cur síos ar do chuid spéiseanna taighde agus teagaisc, CV, athscríbhinn scoile iarchéime, ráiteas oideolaíoch, ráiteas éagsúlachta, fianaise ar theagasc éifeachtach (m.sh. siollabais, aiseolas ó mhic léinn) agus liosta de thrí thagairt lena n-áirítear teagmháil faisnéis do Academic Jobs Online. Rachfar i dteagmháil le teistiméireachtaí chun litreacha molta a sholáthar d’iarratasóirí ar an ngearrliosta. Déantar an chéad bhreithniú ar iarratais a gheofar faoin 1 Deireadh Fómhair, 2021.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr