Sraith Pictiúir ar Fuascailt Oideachais le Claudia Cardona Acevedo

Oideachas, Conair chun Fuascailte, 2021. Aicrileach ar chanbhás.

Le Claudia Cardona Acevedo
Mac léinn sa Clár Máistir um Réiteach Coinbhleachta de chuid UMass Boston

Réamhrá

An tionscadal dar teideal Oideachas Fuascailte Ba é an tasc deiridh don chúrsa Coimhlint Síochána & Oideachas a thug an Dr Karen Ross. Le linn an chúrsa seo, rinneamar iniúchadh ar ról an oideachais i gcothú na síochána agus i gclaochlú coinbhleachta. Agus ról an oideachais á iniúchadh againn phléamar gnéithe éagsúla den oideachas ar nós polasaí, cleachtas, substaint agus oideolaíocht. Mar chuid de riachtanais an chúrsa, bhí orainn tionscadal deiridh a chur i gcrích a thug deis dúinn gné a bhaineann le síocháin, oideachas agus coinbhleacht a iniúchadh. Mar thoradh air sin, tháinig mé suas le coincheap na bpictiúr seo a thugann aghaidh ar an ngné de rochtain, cáilíocht agus substaint san oideachas. Trí na pictiúir seo, tá sé mar aidhm agam a thaispeáint conas a chaithfidh na gnéithe seo oibriú le chéile go pointe áirithe chun oideachas a sholáthar a shaorann daoine aonair agus a sholáthraíonn na huirlisí riachtanacha dóibh chun breathnú ar an domhan ar bhealach ríthábhachtach.

Sraith Pictiúir ar Fuascailt Oideachais

Is féidir le hoideachas feidhmiú mar uirlis chun saoirse ar go leor cuntas, cibé acu is féidir féidearthachtaí post a leathnú nó a réitíonn coinbhleacht agus cothú na síochána. Is cuma cén gné de do shaol oideachais atá ag scaoileadh uait nó ag oscailt an dorais chuig iliomad deiseanna, is aistear é an t-oideachas. Léiríonn an tsraith pictiúr thíos an turas sin agus an chaoi ar chóir coinníollacha sonracha a chomhlíonadh le gur féidir leis an oideachas a bheith fuascailte. Léiríonn na pictiúir an gá atá le rochtain agus cáilíocht an oideachais agus ní leor é a léiriú go simplí; ní mór dúinn dul i ngleic leis an ábhar freisin agus a bheith ina rannpháirtithe gníomhacha inár dturas oideachais. Mar sin féin, ina n-aonar, léiríonn na pictiúir seo sraith coinníollacha ar leith agus an chaoi a mbíonn tionchar ag na coinníollacha sin ar thaithí agus ar shaol an dalta. Sna pictiúir seo a leanas, taispeánann na cásanna éagsúla a fhaigheann na scoláirí féin an chaoi a dtéann córais oideachais agus múinteoirí i ngleic leis an oideachas. Ag an am céanna, léiríonn na doirse gorma impleachtaí an oideachais i mac léinn agus na deiseanna a sholáthraíonn sé ag brath ar cháilíocht an oideachais sin. De réir mar a théann na cásanna ar aghaidh agus níos mó rannpháirtíochta á léiriú, ní hamháin go leathnaíonn an doras ach tosaíonn sé ag oscailt freisin, rud a léiríonn an deis a chuireann oideachas ar fáil nuair a chuirtear coinníollacha ar bun ar bhealach atá tairbheach do scoláirí.

Fíor 1. Oideachas, Deis a Cailleadh, 2021. Aicrileach ar chanbhás.

Tá sé socraithe agam an chéad phictiúr den tsraith seo a ainmniú “Oideachas, Deis Caillte” mar, sa chás áirithe seo, nach gcuidíonn na dálaí le timpeallacht éifeachtach foghlama, agus mar sin an deis caillte. Léiríonn an phéintéireacht cé go bhfuil rochtain ag na scoláirí ar oideachas, go bhfuil an cháilíocht lag. Mura mbíonn múinteoir i láthair agus mura mbíonn timpeallacht ann inar féidir le scoláirí dul i ngleic leis an ábhar, comhoibriú lena chéile, nó foghlaim óna chéile, díchumasaítear iad ó bheith páirteach san iarracht fuascailte atá san oideachas. Sa chás seo, tá an doras dúnta; go deimhin, tá an fhéidearthacht na doirse a oscailt do dheiseanna éagsúla á n-oscailt chomh fada seo mar gheall ar choinníollacha foghlama neamhfhabhracha go bhfuil an doras séalaithe go hiomlán. Mar sin féin, léiríonn na pictiúir seo a leanas cad a tharlaíonn nuair a thagann coinníollacha fabhracha.

Fíor 2. Oideachas, Iarracht Gheallta, 2021

"Oideachas, Iarracht Gheallta” a thugann léargas malartach ar oideachas agus cad is féidir a rochtain tríd an oideachas nuair a fhaigheann mic léinn oideachas ardchaighdeáin. Sa phictiúr seo, feicimid láithreacht múinteora, atá i gceist chun forbairt oideachais níos críochnúla agus níos tarraingtí a léiriú. Cé nach léiríonn an phéinteáil na bealaí éagsúla inar féidir le múinteoirí dul i ngleic le mic léinn agus an t-ábhar a chur i láthair, trí obair ghrúpa nó trí ghníomhaíochtaí a bhaineann le smaointeoireacht chriticiúil agus anailís, cuireann láithreacht an mhúinteora agus na doirse beagán oscailte go leor ábhar ar fáil don lucht féachana le samhlaíocht agus hipitéis a thabhairt faoi. na modhanna a úsáideann an múinteoir chun timpeallacht a chruthú a chuidíonn le foghlaim. Ina theannta sin, feicimid conas atá na doirse beagán oscailte anois, agus sracfhéachaint ar cad atá taobh thiar den doras. Tugann an tsracfhéachaint seo léargas don lucht féachana ar na féidearthachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag oideachas má bhíonn na cúinsí fabhrach.

Fíor 3. Oideachas, Conair chun Fuascailte, 2021. Aicrileach ar chanbhás.

Ar deireadh, tá “Oideachas, cosán chun na saoirse” mar chríoch na sraithe seo toisc go n-áirítear ann coincheap iomlán an oideachais ag fuascailt daoine aonair agus ag tabhairt an deis dóibh dul i ngleic leis an domhan mórthimpeall orthu. Léiríonn an phéinteáil seo an chaoi a ligeann na blianta rochtana ar oideachas ardchaighdeáin do mhic léinn céim i dtreo na féidearthachtaí a chuir a gcuid oideachais ar fáil. Is é an íomhá a thaispeánann mé chun na féidearthachtaí a léiriú ná radharc ar bhláthanna agus ar shléibhte faoi bhláth chun críoch na dturas éagsúil as a dtagann áilleacht agus saoirse a léiriú agus na coinníollacha éagsúla inar féidir le daoine rathú agus a lánacmhainneacht a bhaint amach. Mar shampla, phéinteáil mé na sléibhte le tagairt a dhéanamh don abairt “is dreapadh é an saol, ach is iontach an radharc é,” a nascann leis an aistear oideachais agus an rud atá ag an deireadh. Ina theannta sin, léiríonn na bláthanna faoi bhláth na coinníollacha oideachais seachas an turas. Léiríonn sé an chaoi a bhfuil roinnt bláthanna faoi bhláth agus cuid eile ag dul i léig mar go n-oireann na coinníollacha do chuid acu ach ní do chách. Ceanglaíonn na bláthanna faoi bhláth agus féasóg go díreach leis an gcaoi a n-éiríonn le scoláirí áirithe tríd an oideachas ach ní éiríonn le daltaí eile. Mar sin féin, creidim go mbraitheann a n-éiríonn le mic léinn ar na cúinsí agus ar an timpeallacht ina múintear iad; b'fhéidir nach n-oibreoidh an rud a oibríonn do dhaltaí áirithe do dhaltaí eile. Iarracht atá sa phictiúr deireanach seo chun gnéithe éagsúla den oideachas, den oideolaíocht, den churaclam, de leagan amach an chláir, etc. a chuimsiú, agus a léiriú cé chomh mór is a d’fhéadfadh rudaí teacht chun cinn do dhaoine aonair nuair a shocraíonn múinteoirí na gnéithe seo chun oideachas substaintiúil a sholáthar do dhaltaí.

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...