Comhráiteas ón AE agus ó na NA ar an Lá Idirnáisiúnta chun Foréigean Gnéis a Dhíothú i gCoimhlint (19 Meitheamh)

Léigh tuilleadh faoin Lá Idirnáisiúnta um Dhíchur Fhoréigean Gnéis i gCoimhlint

“Tiomantas gan staonadh”: ó Chomhaltú go Gníomh ar son na Síochána

Is féidir le stáit agus eagraíochtaí idirstáit dul i ngleic le fadhbanna trí mhórráitis a eisiúint. Is fiú go mór an comhráiteas thíos a léamh ag oideachasóirí na síochána mar bhonn fiosrúcháin ar an ngaol dlúth atá ag cearta daonna na mban le síocháin chóir chobhsaí a bhaint amach. D’fhéadfaí é a úsáid freisin chun measúnú a éascú ar na féidearthachtaí praiticiúla atá ann chun “gealltanas gan staonadh” na ndaoine a d’eisigh an ráiteas seo a chomhlíonadh.

Cad a thógfadh sé ar stáit tacú le híospartaigh i ndáiríre agus deireadh a chur le saoirse ó phionós? Cad é an dóchúlacht go mbeidh na céimeanna sonracha a mholann an ráiteas seo mar bhunús do ghníomhaíocht bheartais eagraithe agus lánmhaoinithe? Cad a d’fhéadfadh sé a ghlacadh ón tsochaí shibhialta chun stáit a spreagadh chun a leithéid de bheartas a dhéanamh agus a chur i gcrích? Cén fhoghlaim a bheadh ​​riachtanach le go n-éireodh leis an tsochaí shibhialta san iarracht? Níos tábhachtaí fós, conas a d’fhéadfaí beartais den sórt sin a chur san áireamh in aistriú d’aon ghnó go dtí an tsíocháin atá cóir agus inbhuanaithe a bhfuil gealltanas curtha in iúl ag stáit dó freisin.

Le blianta fada anuas tá mná abhcóidí síochána ag caoineadh go glórach as an bhforéigean gnéasach atá lárnach don choinbhleacht armtha. Mar a dúirt Cora Weiss go minic, “Ní féidir leat stop a chur leis an éigniú de réir mar a théann an cogadh ar aghaidh.” Is straitéis cogaidh d’aon ghnó é an foréigean gnéasach. Aithnítear go forleathan na fréamhacha cultúrtha misogynist a ndéantar tagairt dóibh anseo. Ach is beag aird a tugadh ar an gcóras slándála domhanda a achtaíonn an cultúr, táirge de chuid na patriarchachta atá ar fud an chuid is mó de shochaithe agus institiúidí daonna.

Ag seisiún NGO ar an ábhar le blianta beaga anuas, thairg mé cuid de na tuairimí seo a leanas nach mór dom a dhéanamh arís agus an ráiteas seo á mheas againn, ag iarraidh go ndéanfadh oideachasóirí síochána agus na foghlaimeoirí a threoraíonn siad machnamh agus measúnú ar na dearbhuithe seo a leanas:

  • Chun deireadh deiridh a chur le foréigean gnéasach i gcoinbhleacht armtha, ní mór dúinn deireadh a chur le coinbhleacht armtha;
  • Chun deireadh a chur le coinbhleacht armtha ní mór dúinn deireadh a chur le foras cogaidh;
  • Chun deireadh a chur le cogadh, ní mór dúinn dí-armáil ghinearálta agus iomlán a bhaint amach faoin dlí idirnáisiúnta;
  • Chun córas slándála idirnáisiúnta dí-armáilte a choinneáil, ní mór dúinn an dlí agus na hinstitiúidí idirnáisiúnta atá ag feidhmiú faoi láthair a oiriúnú, agus na cinn nua a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil a dhearadh;
  • Chun na hinstitiúidí riachtanacha a oiriúnú agus a dhearadh beidh gá le gníomh ó shochaí shibhialta dhomhanda oilte atá tiomanta do chóras cogaidh a athrú;
  • Teastaíonn “tiomantas gan staonadh” ó oideachasóirí síochána chun oideachas a chur ar an gcóras cogaidh a athrú.

I bhfocail theideal an scannáin 12 Meitheamh a foilsíodh Dé Domhnaigh seo caite, "Tá sé inár Lámha!" (BAR, 6/17/22)

Ráiteas Comhpháirteach ó Ardionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, Josep Borrell, agus Ionadaí Speisialta na NA ar Fhoréigean Gnéasach i gCoimhlint, Pramila Patten, ar ócáid ​​an Lae Idirnáisiúnta chun Foréigean Gnéasach i gCoinbhleacht a Dhíchur

Preasráiteas: Le Eisiúint Láithreach
An Bhruiséil/Nua-Eabhrac, 17 Meitheamh 2022

Ar an Lá Idirnáisiúnta um Dhíothú an Fhoréigin Ghnéis sa Choinbhleacht, glacann na Náisiúin Aontaithe agus an tAontas Eorpach lena nglór chun iarraidh ar an bpobal idirnáisiúnta dlús a chur lena iarrachtaí chun foréigean gnéasach a bhaineann le coinbhleacht a dhíothú, agus na glúnta atá le teacht a shábháil ón sciúirse seo.

Tá ár dteachtaireacht soiléir: tá sé in am againn bogadh níos faide ná cuir chuige frithghníomhacha agus aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus na tiománaithe dofheicthe a bhaineann le foréigean gnéasach, amhail idirdhealú bunaithe ar inscne, éagothroime agus eisiamh, chomh maith le noirm shóisialta dhochracha a bhaineann le honóir, náire, agus ag cur an milleán ar íospartaigh.

Tá an-iontas orainn faoi thionchar an chogaidh san Úcráin ar shaol na sibhialtach, agus an-imní orainn faoi na teistiméireachtaí pearsanta corraitheacha agus na líomhaintí móra foréigin gnéis. Cáineann muid coireanna den sórt sin go láidir agus iarraimid deireadh láithreach leis an bhforéigean. Méadaíonn coinbhleacht armtha agus oll-dhíláithriú na rioscaí a bhaineann le gach cineál foréigin ghnéasaigh, chomh maith le gáinneáil ar dhaoine chun críche dúshaothrú gnéasach, a théann i bhfeidhm go díréireach ar mhná agus ar chailíní, agus a dhéanann creach orthu siúd atá ag lorg tearmainn ón gcogadh.

Tá méadú ar an míleataíocht feicthe againn le bliain anuas freisin, lena n-áirítear eipidéim cúpaí agus táthcheangail mhíleata, ón Afganastáin, go dtí an Ghuine, go Mailí, Maenmar, agus áiteanna eile, a bhfuil deireadh tagtha le cearta na mban. Fiú de réir mar a mhéadaíonn géarchéimeanna nua, níl deireadh le cogaí in áiteanna eile, lena n-áirítear Poblacht na hAfraice Láir, Poblacht Dhaonlathach an Chongó, an tSomáil, an tSúdáin Theas, an tSiria nó Éimin. Tá siad marcáilte le leibhéil scanrúla d’fhoréigean gnéasach a bhaineann le coinbhleacht a úsáidtear mar oirbheartaíocht cogaidh agus sceimhlitheoireachta, mar uirlis choiscthe polaitiúla agus mar chineál imeaglaithe agus díoltais i gcoinne gníomhaithe agus gníomhaithe túslíne. Tá sé ríthábhachtach timpeallacht chosanta a chothú a dhíspreagann agus a choisceann foréigean gnéasach ar an gcéad dul síos agus a chumasaíonn tuairisciú sábháilte agus freagairt imleor. Is é cosc ​​an cineál cosanta is fearr, lena n-áirítear coinbhleacht a chosc féin.

Tá sé ríthábhachtach athléimneacht na ndaoine aonair agus na bpobal atá i mbaol a chothú chun cabhrú leo suaitheadh ​​eacnamaíoch agus slándála a sheasamh agus chun dul i ngleic go straitéiseach le gníomhaithe Stáit agus neamh-Stáit chun comhlíonadh noirm agus caighdeáin idirnáisiúnta a chinntiú. Ní mór a áireamh leis sin bearta réamhchúraim agus coisctheacha a ghlacadh i gcomhréir leis an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta, chun pobail shibhialtacha, a gcuid maoine agus bonneagar sibhialta riachtanach, lena n-áirítear saoráidí cúram sláinte, a spáráil ó ionsaí.

Tá géarghá le gníomhaíocht spriocdhírithe chun cosc ​​a fheabhsú, trí bhíthin gealltanais pholaitiúla agus taidhleoireachta chun aghaidh a thabhairt ar fhoréigean gnéasach i gcomhaontuithe sos cogaidh agus síochána; úsáid a bhaint as táscairí luathrabhaidh d’fhoréigean gnéasach chun bonn eolais a chur faoi mhonatóireacht, anailís ar bhagairtí agus freagairt luath; ciorrú a dhéanamh ar shreabhadh arm beag agus arm éadrom; athchóiriú ar an earnáil ceartais agus slándála a fhreagraíonn do inscne, lena n-áirítear grinnfhiosrúchán, oiliúint, cóid iompair, beartais maidir le caoinfhulaingt nialasach, cothromaíocht inscne, agus maoirseacht agus cuntasacht éifeachtach; agus guthanna na marthanóirí agus na bpobal atá buailte a mhéadú, lena n-áirítear trí thacú le cosantóirí chearta an duine ban, agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

Ar an lá seo, seasaimid aontaithe inár dtiomantas gan staonadh chun tacú le marthanóirí agus deireadh a chur le saoirse ó phionós do na daoine a rinne an cion. Ní mór dúinn a chinntiú nach ndéantar dearmad orthu in aeráid ina bhfuil géarchéimeanna trasnaithe, lena n-áirítear téarnamh domhanda na paindéime, agus acmhainní srianta. Ní mór dúinn a chinntiú nach gealltanas folamh é an dlí idirnáisiúnta. Is féidir le hionchúiseamh cuidiú le cultúr na coire a bhí sna céadta bliain d’aois maidir le saoirse ó phionós do na coireanna seo a thiontú ina chultúr díspreagtha. Ní mór breathnú ar mharthanóirí ag a sochaithe mar shealbhóirí cearta, le meas agus forghníomhú orthu, in aimsir chogaidh agus síochána.

Le haghaidh fiosrúcháin ó na meáin, déan teagmháil le:
Géraldine Boezio
Oifig Ionadaí Speisialta na NA ar Fhoréigean Gnéasach i gCoimhlint, Nua Eabhrac
geraldine.boezio@un.org

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr