Lorgaíonn Jimmy agus Rosalynn Carter Scoil um Shíocháin agus Réiteach Coimhlinte Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Better Evidence Project

Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Tionscadal Fianaise Níos Fearr

Ionad Cleachtais Síochánaíochta Ollscoil George Mason, laistigh den Scoil Carter um Shíocháin agus Réiteach Coimhlinte (Scoil Carter), tugann sé cuireadh d’iarratais ar bhall den Dámh Taighde fónamh mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Tionscadal Fianaise Níos Fearr. Tá tiomantas institiúideach láidir ag Ollscoil George Mason maidir le sármhaitheas agus éagsúlacht a bhaint amach i measc a dáimhe agus a foirne, agus spreagann sí go láidir iarrthóirí iarratas a dhéanamh a shaibhreoidh timpeallacht acadúil agus uilechuimsitheach cultúrtha Mason.

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

Maidir leis an Tionscadal Fianaise Níos Fearr

Féachann an Tionscadal Fianaise Níos Fearr le feabhas a chur ar an bhfianaise atá ar fáil do dheontóirí, lucht déanta beartas, cleachtóirí agus scoláirí sa phobal síochánaíochta, agus ar an gcaoi sin ár gcomhiarrachtaí a neartú chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna an chogaidh agus an fhoréigin.

Freagrachtaí

 • Tionscadail taighde ar leith a shainaithint chun an fhianaise a threoraíonn obair síochánaíochta a fheabhsú;
 • Comhpháirtíochtaí a fhorbairt le deontóirí, ag bailiú airgid chun tacú le fianaise níos fearr a fhorbairt agus / nó daoine eile a spreagadh chun déanamh amhlaidh;
 • Mol comhordaithe gníomhach a chruthú agus a chothú le haghaidh taighde idirnáisiúnta síochánaíochta, ag obair le cleachtóirí, deontóirí, scoláirí, lucht déanta beartas, agus an pobal níos leithne síochánaíochta chun comhthoil a thógáil ar threoir maidir le cineálacha cur chuige bunaithe ar fhianaise chun cogadh a chosc;
 • Comhoibriú le taighdeoirí chun staidéir nuálacha a dhearadh agus a chur i bhfeidhm chun bealaí éifeachtacha a aithint chun coinbhleacht fhoréigneach a chosc nó a stopadh agus an tsíocháin a chur chun cinn, ag spreagadh obair chomhoibritheach agus chomhlántach ag daoine eile;
 • Ionad faisnéise leabharlainne ar líne a chruthú agus a choimeadú le haghaidh taighde síochánaíochta, ag cinntiú go bhfuil rochtain ag an bpobal síochána ar fhianaise atá ann cheana agus le déanaí ar bhealaí chun coinbhleacht fhoréigneach a chosc agus an tsíocháin a chur chun cinn;
 • Foireann tionscadail a mhaoirsiú.

Cáilíochtaí Riachtanacha

 • Ph.D. in Anailís agus Réiteach Coimhlinte nó in aon réimse gaolmhar mar Antraipeolaíocht, Socheolaíocht, Síceolaíocht, Eolaíocht Pholaitiúil, srl .; NÓ taithí taighde choibhéiseach;
 • Saineolas taighde ar choimhlint fhoréigneach a chosc;
 • Cumas cruthaithe cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le scoláirí, deontóirí, cleachtóirí agus lucht déanta beartas;
 • Cumas cruthaithe comhordú agus oibriú i gcomhar le páirtithe leasmhara iomadúla;
 • Cumas cruthaithe airgead a bhailiú chun tacú le taighde.

Treoracha Speisialta d'iarratasóirí

Le breithniú iomlán a dhéanamh, ní mór d’iarratasóirí iarratas a dhéanamh ar uimhir poist F516Az faoin 30 Meitheamh, 2021.

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr