“ITalking Across Generations on Education (iTAGe)” sa Cholóim

AG CUR CHUN CULTÚR SÍOCHÁIN AGUS DEMOCRACACHT TRÍ OIDEACHAS

Fundación Escuelas de Paz Tá neamhspleách á eagrú Ag Caint Thar Ghlúin ar Oideachas (iTAGe) imeacht idirphlé óige sa Cholóim ar ról an oideachais i gcur i bhfeidhm Rún 2250 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir leis an Óige, an tSíocháin agus an tSlándáil.

Déanfaidh iTAGe iniúchadh ar ról an oideachais i rannpháirtíocht na hóige agus i gcultúr na síochána a chur chun cinn sa Cholóim, chomh maith leis na céimeanna riachtanacha chun na Rúin seo a chur i bhfeidhm sa tír.

UNSCR 2250 agus a rún leantach UNSCR 2419 róil thábhachtacha agus dearfacha daoine óga i dtógáil na síochána a aithint. Cuireann na Rúin béim ar an ngá atá le hinfheistíocht a dhéanamh san oideachas chun cultúr na síochána a chur chun cinn, deireadh a chur le héagothroime agus leatrom, caoinfhulaingt a chur chun cinn agus cumhachtú na hóige.

Mar atá bunaithe ar Modheolaíocht UNESCO MGIEP TAGe, Is idirphlé idirghlúine faoi oideachas na glúine é iTAGe ar oideachas a sholáthraíonn ardán neamh-ordlathach don óige chun idirghníomhú, plé agus díospóireacht a dhéanamh ar shaincheisteanna criticiúla a bhaineann leis an todhchaí, le lucht déanta beartas.

Díríonn UNESCO MGIEP ar Sprioc Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe 4.7 a bhaint amach i dtreo an oideachais chun sochaithe síochánta agus inbhuanaithe a thógáil ar fud an domhain trí chláir a fhorbairt a chuireann foghlaim shóisialta agus mhothúchánach chun cinn, a dhéanann nuálaíocht ar oideolaíocht dhigiteach agus a chumhachtú don aos óg.

Íoslódáil forbhreathnú pdf ar thionscadal iTAGe sa Cholóim: english / Spainnis

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...