Pobail a bheith páirteach i gcothógáil na síochána (Uganda)

(Arna fhreagairt ó: Monatóir - Uganda. 12 Aibreán, 2023)

Le Harriet Mimi Uwineza

Rudaí a chaithfidh a bheith ar eolas agat:

  • Tá sé ríthábhachtach go mbeadh baint ag daoine ar leibhéal an phobail le réitigh a sholáthar dá ndúshláin. Mar sin, ba cheart oideachas síochána a dhéanamh éigeantach i scoileanna sa réigiún.

Sheol Dámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta ag Ollscoil Victoria le déanaí sraith léachtaí oinigh ar chothú na síochána i Réigiún na Mór-Lochanna. Tá an tionscnamh seo dírithe ar an tsíocháin agus an chobhsaíocht a chur chun cinn sa réigiún, agus tá ról réamhghníomhach á ghlacadh ag an ollscoil maidir le cur le corp an eolais sa réimse seo.

Thug Brig Felix Kulaigye, urlabhraí Óglaigh na hÉireann do Dhaoine Uganda, an chéad léacht Dé Máirt, 4 Aibreán, a roinn a thaithí agus a shaineolas i gcothú na síochána agus i réiteach coinbhleachta.

Tá Réigiún Mór-Lochanna na hAfraice scriosta ag coinbhleacht le blianta fada. De bharr teannais eitneacha agus pholaitiúla, in éineacht le fachtóirí eacnamaíocha agus sóisialta, tá timthriall foréigin leanúnach a chuaigh i bhfeidhm ar na milliúin daoine. Tá an réigiún aitheanta ag na Náisiúin Aontaithe mar cheann de na réigiúin is so-ghalaithe ar domhan, le coinbhleachtaí leanúnacha i dtíortha mar an tSomáil, an Eiritré, an tSúdáin Theas, an tSúdáin, Poblacht Dhaonlathach an Chongó agus Ruanda.

Sa chomhthéacs seo, is tionscnamh a bhfuil géarghá leis é seoladh na sraithe léachtaí oinigh ar chothú na síochána a chuideoidh le hathrú dearfach a thabhairt chun cinn sa réigiún. Tá sé mar aidhm ag an tsraith ardán a chur ar fáil do shaineolaithe agus do chleachtóirí i réimse na cothú síochána chun a gcuid eolais agus taithí a roinnt le mic léinn, le lucht acadúil agus le lucht déanta beartas.

D’éirigh thar barr leis an gcéad léacht sa tsraith, a thug Brig Felix Kulaigye. Labhair Brig Kulaigye, a bhfuil taithí fhairsing aige ar shíocháin agus ar thógáil na síochána, faoina thaithí sa réigiún agus faoi na dúshláin agus na deiseanna atá ann maidir le tógáil na síochána. Leag sé béim ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh pobail áitiúla rannpháirteach sa phróiseas chun an tsíocháin a thógáil, agus an gá atá le hiarrachtaí marthanacha agus comhordaithe ó na geallsealbhóirí go léir.

D'fhreastail mic léinn ó thíortha éagsúla ar an léacht, lena n-áirítear an tSomáil, an Eiritré, an tSúdáin Theas, an tSúdáin, Poblacht Dhaonlathach an Chongó, agus Ruanda. Thapaigh go leor acu an deis buíochas a ghabháil le Fórsaí Cosanta Phobal Uganda, as a ról ag tacú le hiarrachtaí cothú na síochána ina dtíortha faoi seach. Bhí baint ag an UPDF le tionscnaimh síochánaíochta agus cothúcháin éagsúla sa réigiún, agus tá an méid a rinne siad aitheanta go forleathan.

Bhí na hidirghníomhaíochtaí idir na mic léinn agus Brig Kulaigye léargasach agus spreagúil. Bhí deis ag na mic léinn foghlaim ó chleachtóir a bhfuil taithí aige i réimse na tógála síochána agus dul i mbun plé bríoch faoi na dúshláin agus na deiseanna don tsíocháin sa réigiún.

Tá Dámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta ag Ollscoil Victoria tiomanta don tsíocháin agus don chobhsaíocht a chur chun cinn i Réigiún na Mór-Lochanna. Trí thionscnaimh cosúil leis an tsraith léachtaí oinigh ar chothú na síochána, tá an ollscoil ag cur leis an gcorp eolais sa réimse seo agus ag cur eispéiris foghlama ó thaithí ar fáil do mhic léinn a nascann iad le cleachtóirí saineolacha ina réimsí staidéir.

Mar sin féin, ní ar lucht acadúil agus cleachtóirí amháin atá an fhreagracht as tógáil na síochána. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh baint ag daoine ar leibhéal an phobail le réitigh a sholáthar dá ndúshláin. Mar sin, ba cheart oideachas síochána a dhéanamh éigeantach i scoileanna sa réigiún. Cabhróidh sé seo le cultúr na síochána a chruthú agus cuirfidh sé an t-eolas agus na scileanna ar fáil do mhic léinn a theastaíonn uathu le bheith ina ngníomhairí athraithe ina bpobail.

…ba cheart oideachas síochána a dhéanamh éigeantach i scoileanna an réigiúin. Cabhróidh sé seo le cultúr na síochána a chruthú agus cuirfidh sé an t-eolas agus na scileanna ar fáil do mhic léinn a theastaíonn uathu le bheith ina ngníomhairí athraithe ina bpobail.

Mar fhocal scoir, is tionscnamh fáilteach é seoladh na sraithe léachtaí oinigh ar chothú na síochána i Réigiún na Mór-Lochanna ar féidir leis cur le hathruithe dearfacha sa réigiún. Leagann an rannpháirtíocht idir na mic léinn agus Brig Kulaigye béim ar an tábhacht a bhaineann le pobail áitiúla a bheith rannpháirteach sa phróiseas chun síocháin a thógáil, agus an gá atá le hiarrachtaí marthanacha agus comhordaithe ó na páirtithe leasmhara go léir.

Ba cheart moladh a thabhairt do Dhámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta in Ollscoil Victoria as a ról réamhghníomhach i gcur chun cinn na síochána agus na cobhsaíochta sa réigiún.

Mar sin féin, tá gá le hiarrachtaí níos comhbheartaithe, lena n-áirítear oideachas síochána a dhéanamh éigeantach i scoileanna, chun cultúr buan síochána a chruthú i Réigiún na Mór-Lochanna.

*An Dr Harriet Mimi Uwineza is scoláire é ar imirce éigeantach i Réigiún na Mór-Lochanna agus ina Dhéan ar Dhámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta ag Ollscoil Victoria, Kampala.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr