Réamhrá 2 Dí-armáil: Sraith físeán

(Arna fhreagairt ó: Oifig na Náisiún Aontaithe um Ghnóthaí Dí-armála.)

Maidir

Cén fáth a bhfuil tábhacht le dí-armáil? Ní gá go mbeadh coimhlint ina chúis le rochtain ar airm, ach féadann sé é a spreagadh, a threisiú agus a fhadú. Tá ról ríthábhachtach ag dí-armáil agus rialú arm chun géarchéim agus coinbhleacht armtha a chosc agus deireadh a chur leo. Féadann dí-armáil ualach airgeadais ollmhór ar shochaithe a laghdú. An raibh a fhios agat gur leor costas trodaire stealth amháin chun 200,000 leanbh a chur trí bhliain scoile?

Tá 2 fhíseán ghearra sa tsraith físeán # Intro5Disarmament a mhíníonn an chaoi a gcuireann dí-armáil le domhan níos sábháilte, níos síochánta agus níos inbhuanaithe ar bhealach atá furasta a thuiscint.

Is féidir na físeáin míniúcháin a fháil ar leathanach gréasáin tiomnaithe Oideachas Dí-armála na hOifige um Ghnóthaí Dí-armála anseo.

VIDEO 1 Cad is dí-armáil ann?

Le linn na staire, chuaigh tíortha i mbun dí-armála chun rásaí arm a stopadh, muinín a thógáil, agus daoine a chosaint ar dhochar. Tá dí-armáil lárnach in obair na Náisiún Aontaithe ó bunaíodh é, agus tá sé ríthábhachtach chun domhan níos sláine agus níos síochánta a thógáil. Ach cad é dí-armáil i ndáiríre? Tugann an físeán seo eolas do lucht féachana ar na smaointe agus na coincheapa atá taobh thiar de dhí-armáil agus rialú arm.

Féach air

VIDEO 2 Dí-armáil sa 21ú hAois - Forbhreathnú ar Cholúin an Chláir Oibre Dí-armála

Cuireann an físeán seo lucht féachana in aithne do “Ár dTodhchaí Coiteann a Dhaingniú”, Clár Oibre an Ard-Rúnaí um Dhí-armáil. Tá an Clár Oibre bunaithe ar cheithre philéar thábhachtacha atá deartha chun cuspóirí an dí-armála a thabhairt isteach sa 21ú haois. Agus gach ceann de na piléir á scrúdú, féachann an físeán seo ar an gcaoi a ndéanaimid cur chuige maidir le dí-armáil inniu.

Féach air

VIDEO 3 Conas a oibríonn dí-armáil agus rialú arm?

Amharcann an físeán seo ar na próisis agus na meicníochtaí atá taobh thiar de dhí-armáil nua-aimseartha agus rialú arm, agus ar an gcaoi a n-oibrímid le chéile chun cuspóirí dí-armála a bhaint amach.

Féach air

VIDEO 4 Dí-armáil agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe

Breathnaímid anseo ar an ról ríthábhachtach atá ag dí-armáil agus rialú arm maidir leis na haidhmeanna forbartha inbhuanaithe a bhaint amach.

Féach air

VIDEO 5 Conas a bheith páirteach

San fhíseán seo féachaimid ar an gcaoi ar féidir le daoine aonair dul i dteagmháil le dí-armáil, agus an tábhacht a bhaineann le comhar agus comhordú a neartú ar gach leibhéal. Breathnaímid freisin ar an ngá dul i dteagmháil le grúpaí níos éagsúla chun peirspictíochtaí, saineolas agus smaointe nua a thabhairt chun boird.

Féach air

1 Comment

  1. Teastaíonn céimeanna praiticiúla ó chuid againn mar shaoránaigh rialta i dtíortha an tríú domhan maidir leis an gcaoi a ndéanaimid dí-armáil ar leibhéal an phobail / na tíre.

Bí ar an bplé ...