Oideolaíocht Idirchreidmheach: Cleachtais um Oideachas Cruthaitheach d’obair Inscne agus Síochána

Cleachtais um Oideachas Cruthaitheach um Obair Inscne agus Síochána, 1ú hEagrán

Le Gal Harmat
Arna fhoilsiú ag Routledge
(imleabhar sa tsraith Routledge Research in Educality Equality and Diversity)
Dáta foilsithe: 2020

[icon name = "share" class = "" unprefixed_class = ""] Ceannach ar líne trí Routledge
Caibidil 1 agus Caibidil 2 tá rochtain oscailte agus saor in aisce le híoslódáil!

Oideolaíocht Idirchreidmheach: Cleachtais um Oideachas Cruthaitheach d’obair Inscne agus Síochána múineann oideachasóirí modhanna foghlama nuálacha a úsáid chun mic léinn a spreagadh chun athmhachnamh a dhéanamh ar chultúr, inscne, cine, claonadh gnéasach, agus aicme shóisialta le feasacht dhomhain ar theanga inrochtana mar bhealach cumarsáide thar easaontais.

Le fócas ar oideolaíocht chriticiúil emancipatory, chomh maith le huirlisí chun abhcóideacht síochána agus cearta daonna inbhuanaithe a chur chun cinn, is é príomhchuspóir an leabhair modhanna a scrúdú agus a chur i láthair a chabhróidh le mic léinn aghaidh a thabhairt ar chásanna sóisialta atá ag athrú go tapa. I measc na bhforbairtí a pléadh le déanaí tá an #MeToo agus #Feachtais WhyIDidntReportcamp chun cur i gcoinne foréigin ghnéasaigh, feachtais chun tacú le dídeanaithe agus imircigh, agus saincheisteanna eile a bhaineann le cearta an duine. Scrúdaíonn an leabhar an chaoi ar féidir teoiric a aistriú go cleachtas agus conas is féidir aghaidh a thabhairt go rathúil ar aincheisteanna éagsúla a bhaineann le daoine óga atá ag nascleanúint an domhain atá ag athrú sa seomra ranga.

Is léamh iontach é an leabhar seo do thaighdeoirí agus do mhic léinn iarchéime san oideachas. Tá sé scríofa do chleachtóirí san oideachas síochána agus dóibh siúd laistigh den saol acadúil traidisiúnta agus malartach ar mian leo feasacht thrasnach a chur chun cinn ina gcuid teagaisc.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...