Fadhb Lá Idirnáisiúnta na mBan faoi Urram - Achomharc ar Dhea-Thrioblóid (Lá Idirnáisiúnta na mBan 2021)

Leag an paindéim na neamhionannais struchtúracha agus na córais mhífheidhmiúla shóisialta agus pholaitiúla a cruthaíodh chun freastal ar charnadh saibhris gan deireadh de bheagán (fir) agus iad ag fágáil na billiúin daoine i mbochtaineacht agus gan dóchas.

Tá smaoineamh an dul chun cinn tar éis an comhrá a chur ina smaoineamh nach gá dúinn ach dlús a chur leis: is léir anois go gcaithfimid cúrsa a athrú chun comhionannas a bhaint amach.

Tugann an t-alt seo, arna chomhúdar ag feimineach Afracach, foláireamh dúinn faoi chomhoibriú ghluaiseacht na mban a chuireann ar chumas struchtúir na cumhachta seasamh in aghaidh an athraithe shubstainteach agus shistéamach atá riachtanach chun comhionannas daonna a bhaint amach.

Réamhrá na nEagarthóirí: Lá Idirnáisiúnta na mBan a Cheiliúradh trí Fhírinne a Chumhachtú

Déanann an aiste seo aithris ar roinnt de na téamaí ar tugadh aghaidh orthu roimhe seo inár Sraith Corona Connections, toisc go n-aithníonn sé go soiléir pointí suntasacha frithsheasmhachta in aghaidh an cheartais inscne ar thug an paindéim fuinneamh nua dóibh. Is pointe iontrála é gach pointe frithsheasmhachta a ainmnítear i nochtadh na struchtúr a choinníonn an éagothroime chumhachta arb iad is sainairíonna an tírghrá domhanda, ag luí isteach ordlathas inscne, cine agus aicme eacnamaíochta a théann i bhfeidhm go mór ar mhná daite.

D’fhéadfadh oideachasóirí síochána na struchtúir seo a shoilsiú trí fhiosrú machnamhach ar gach cás éagothroime a léiríonn an éagóir bhunúsach atá san ordú cumhachta domhanda. D’fhéadfaí an fiosrúchán sin a chomhlánú leis an staidéar ar a leithéid de ghníomh polaitiúil feimineach a dhéanann síocháin mná na hAfraice iarracht (i measc na mban i réigiúin eile). D’fhéadfadh an fiosrúchán seo a bheith bunaithe ar na próifílí físe le déanaí de mhná-thógálaithe síochána arna roinnt ag Líonra Domhanda na mBan Tógálaithe Síochána (GNWP) ina bhfeachtas # 10DaysofFeministGiving. D'fhéadfaí fiosrúcháin a fhorbairt freisin trí na sonraí saibhre atá i GNWPanna a úsáid COVID-19 agus Bunachar Sonraí na mBan, na Síochána agus na Slándála. Maidir le cás-staidéar náisiúnta, dhéanfadh polaitíocht éifeachtach toghcháin mhná Mheiriceá Dubh fiosrúchán táirgiúil.

Is iad na ceisteanna bunúsacha tríd: cad iad na struchtúir nach mór a athrú chun comhionannas agus slándáil an duine a bhaint amach? Cad iad na roghanna malartacha is geallta atá beartaithe faoi láthair? Cad iad na hathruithe riachtanacha eile a d’fhéadfaí a shamhlú? Cad iad na gluaiseachtaí síochána agus comhionannais atá ann faoi láthair a thairgeann féidearthachtaí chun an tsaoránacht níos mó a oideachas agus a chur ina luí ar an ngá atá le hathrú? Cad a d’fhéadfadh a bheith ina ngníomhartha gearrthéarmacha éifeachtacha agus straitéisí fadtéarmacha cuiditheacha i dtreo comhionannas daonna barántúil inbhuanaithe a bhaint amach?

Lá Idirnáisiúnta na mBan, 2021
Fadhb Lá Idirnáisiúnta na mBan faoi Urram - Achomharc ar Dhea-Thrioblóid

Le Mwanahamisi Singano agus Ben Phillips

(Arna fhreagairt ó: Seirbhís Idir Preasa. 3 Márta, 2021)

NAIROBI / ROME, Márta 3 2021 (IPS) - Is é an chontúirt is mó d’éifeachtúlacht Lá Idirnáisiúnta na mBan ná go bhfuil sé measúil anois. Tá sé thar am aige lá na dtrioblóidí maithe a bheith aige arís.

Is traidisiún anois é do thráchtaireachtaí measúla Lá Idirnáisiúnta na mBan trí phointe cainte bunaíochta a athrá: ar dtús, go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag an domhan ach nach bhfuil sé tapa go leor; ar an dara dul síos, tacar comparáidí idir fir mar ghrúpa aonair (níos mó a thuilleamh, ionadaíocht níos mó, rochtain a fháil ar níos mó) le mná mar ghrúpa aonair (níos lú a thuilleamh, ionadaíocht níos lú, rochtain níos lú a fháil); agus sa tríú háit, achomharc dóibh siúd atá i gcumhacht é a chur ina cheart.

Lá na mBan seo caithfimid gach ceann de na trí thraidisiún sin a bhriseadh.

Caithfimid stop a rá go bhfuil dul chun cinn leanúnach á dhéanamh ag an domhan ar chomhionannas inscne. Tá géarchéim COVID-19 ag féachaint ar chearta na mban a aisiompú.

Tá poist na mban á gcailliúint ag ráta i bhfad níos gasta ná poist na bhfear; tá mná ag brú an chuid is mó den ualach méadaithe ar chúram gan phá do leanaí agus do sheanóirí; gur tógadh cailíní lasmuigh den scoil níos mó ná buachaillí; tá foréigean teaghlaigh tar éis lámhaigh, agus tá níos deacra do mhná éalú.

Agus léiríonn an fhíric gur bhrúdh mná chomh fada siar chomh luath agus a tharla an ghéarchéim cé chomh neamhchinnte agus neamhshuntasach a bhí na “hamanna maithe” - mura gceadaítear duit greim a choinneáil ar scáth fearthainne go dtí go mbáisteach sí, ansin ní leat féin é an scáth fearthainne sin.

Leag an paindéim na neamhionannais struchtúracha agus na córais mhífheidhmiúla shóisialta agus pholaitiúla a cruthaíodh chun freastal ar charnadh saibhris gan deireadh de bheagán (fir) agus iad ag fágáil na billiúin daoine i mbochtaineacht agus gan dóchas.

Tá smaoineamh an dul chun cinn tar éis an comhrá a chur ina smaoineamh nach gá dúinn ach dlús a chur leis: is léir anois go gcaithfimid cúrsa a athrú chun comhionannas a bhaint amach.

Ní mór dúinn dul taobh thiar de na comparáidí idir an méid atá ag fir agus a bhfuil ag mná agus labhairt go soiléir faoi éagothroime trasnaithe cine, náisiúntachta agus aicme a chuireann le taithí na mban.

Chun sampla amháin a thabhairt, i mí na Nollag na bliana seo caite léirigh figiúirí na SA 140,000 post a cailleadh. Tugadh le fios ansin gur mná a bhí sna caillteanais post seo go léir (go deimhin fuair fir 16,000 post, agus chaill mná glan 156,000).

Mar sin, ba é an scéal ná go raibh mná mar ghrúpa ag cailleadh d’fhir mar ghrúpa. Ach tugadh le fios ansin go bhféadfadh poist a chaill mná daite a bheith mar chúis leis na caillteanais post seo i measc na mban - bhí glanphoist gnóthaithe ag mná bána!

Mar a thug James Baldwin faoi deara, ní féidir gach rud atá os a chomhair a athrú, ach ní féidir aon rud a athrú go dtí go mbeidh aghaidh air.

Chun sampla eile a thabhairt, tagann cruinniú bliantúil na Náisiún Aontaithe ar chearta na mban - an Coimisiún um Stádas na mBan - le chéile i Nua Eabhrac (15-26 Márta 2021), agus gach bliain bíonn ionadaíocht thar a bheith díréireach ag mná ón Domhan Thuaidh. agus ag mná a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí domhanda faoi stiúir an Tuaiscirt.

Tá sé seo níos measa toisc go bhfuil an cruinniú i Nua Eabhrac, go bhfuil an t-ualach costais taistil i bhfad níos airde do mhná ón Deisceart Domhanda, agus go gcaithfidh Rialtas na SA a cheadú cé a fhéadfaidh teacht, agus go ndiúltaíonn sé nó nach gceadaíonn sé víosaí ama a cheadú i bhfad níos airde do mhná ón Deisceart Domhanda ná mná ón Tuaisceart Domhanda.

Agus na víosaí do mhná ó thíortha i mbéal forbartha nach gceadaíonn rialtas na SA go minic iad don CSW agus do chruinnithe eile i Nua Eabhrac? Iad siúd atá ag mná bochta, mná tuaithe, mná a bhfuil cónaí orthu i slumaí, mná imirceacha, mná a bhfuil tinnis ainsealacha orthu, mná a bhí i gcoimhlint leis an dlí, mná oibrithe gnéis - is ea is mó a eisiamh go sóisialta tú, is ea is dóichí a bheidh tú a bheith eisiata go liteartha.

Ag CSW na bliana seo caite, shroich géarchéim Covid buaicphointe, agus ní raibh ach ionadaithe bunaithe i Nua Eabhrac cead páirt a ghlacadh. Ag CSW na bliana seo, tá sé fíorúil ar fad - iontach go teoiriciúil, ach tá sé fós ceangailte le crios ama i Nua Eabhrac amháin, ag cur iallach ar rannpháirtithe san Áise páirt a ghlacadh trína n-oíche nó a rogha an diúltaithe.

An bhliain seo chugainn is dóigh go rachaidh sé ar ais le bheith beo, agus gach seans go mbeidh pasanna vacsaíne ag teastáil ó na SA - rud nach mbeidh ag 9 as gach 10 duine sa Deisceart Domhanda toisc go bhfuil na SA agus tíortha Domhanda Thuaidh eile ag cur bac ar chuideachtaí an Deiscirt leaganacha cineálacha a dhéanamh de na vacsaíní.

Arís eile, eisiafar mná ón Deisceart Domhanda ón gcruinniú faoi eisiamh, ní bheidh aon chomhionannas acu sa chruinniú faoi conas comhionannas a bhuachan.

Ní bhainfear comhionannas do mhná amach ach nuair a dhéantar dúshlán gach cineál eisiaimh a choinníonn mná ar ais. Nuair a thug roinnt tíortha san Afraic cuirfews oíche isteach i COVID-19, rinne siad díolúintí d’otharcharranna príobháideacha ach níor thug siad liúntais dóibh siúd a bhí ag iompar príobháideach go neamhfhoirmiúil chuig an ospidéal - agus sin an chaoi a ndéanann tromlach na mban ionchasach, nach bhfuil in ann otharcharranna príobháideacha a íoc, fháil ann.

Mar an gcéanna, d’fhéadfadh mná a d’fhulaing foréigean teaghlaigh a gcuid tithe a fhágáil ar an oíche dá rachaidís leis na póilíní, ach mura raibh an caipiteal sóisialta acu le go mbeadh siad in ann teacht ar na póilíní chun dul in éineacht leo (is é sin le rá, aon duine nach bhfuil go maith as), agus rinne siad iarracht a mbealach féin a dhéanamh chuig foscadh, fuair siad stop leo trí fhorfheidhmiú an dlí as a bheith amuigh, go mídhleathach - go deimhin, dúirt go leor mná le Femnet go raibh siad ag teitheadh ​​ó bhuille a fir chéile chun buille na gcóipeanna a chomhlíonadh.

Ní dúshláin iad seo a bhí tuartha nó pleanáilte go maith ag fir agus mná bochta a bhfuil smacht acu ar cheapadh beartais.

Ní leor a chur ina luí ar na fir atá i gcumhacht geata caol a oscailt i ndún ​​na patriarchaithe, trínar féidir le grúpa beag de na mná is dea-nasctha nó measúla sleamhnú tríothu chun páirt a ghlacadh leo.

Le go mbeidh na mná go léir ina n-éagsúlacht in ann rochtain a fháil ar phoist mhaith, cearta comhionanna, agus cumhacht chomhionann, caithfear na ballaí a thabhairt anuas. Ní thabharfar aon chuid de seo, ní bhuaighfear ach é.

Mar a leag Audre Lorde amach, is é an tasc atá againn “cúis choitianta a dhéanamh leis na daoine eile sin a shainaithnítear a bheith lasmuigh de na struchtúir d’fhonn domhan a shainiú agus a lorg inar féidir linn go léir bláthú. Tá sé ag foghlaim conas ár ndifríochtaí a ghlacadh agus láidreachtaí a dhéanamh dóibh. Ní dhéanfaidh teach an mháistir teach an mháistir a dhíchóimeáil go deo. " Níl an respectability ag obair. Éilíonn an comhionannas trioblóid mhaith.

Tá Mwanahamisi Singano mar Cheann Cláir ag líonra feimineach na hAfraice FEMNET; Is é Ben Phillips * údar How to Éagothroime Troid.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...