San Iaráic, is Gníomhairí Síochána iad Leanaí

(Arna fhreagairt ó: Fórsa Síochána Neamhfhoréigneach. 22 Nollaig, 2022)

Is féidir le go leor coinbhleachtaí idir leanaí, cosúil le spochadh nó bulaíocht, dul chun cinn go tapa chuig achrann fisiceacha idir a dteaghlaigh fásta. Ciallaíonn sé seo, go minic, gur féidir le leanaí sábháilteacht campa díláithrithe iomlán a chur i mbaol má éiríonn sé as lámh a chéile.

Ach ní foinse coinbhleachta amháin iad leanaí: iadsan is féidir leo a bheith ina ngníomhairí síochána freisin. Mar sin, nuair a d'iompaigh an pobal chuig NP (Nonviolent Peaceforce) le haghaidh tacaíochta, d'éirigh le foireann an NP obair a dhéanamh ag dearadh sainchuraclam do na páistí. Trí Chlub Síochána Leanaí a bhunú, d’fhoghlaim buachaillí agus cailíní fadhbréiteach, réiteach coinbhleachta, idirghabháil bhulaíochta, agus scéalaíocht phobail. Chabhraigh NP fiú le grúpa na bpáistí a lógó club féin a dhearadh!

Ghlac 40 páiste (20 buachaill agus 20 cailín) idir 12-16 bliana d’aois páirt i gClub Síochána na Leanaí. Tagann na leanaí seo ó chúlraí éagsúla: leanaí faoi mhíchumas, leanaí ó theaghlaigh ar ioncam íseal, leanaí nach bhfuil rochtain acu ar oideachas foirmiúil, agus leanaí nach bhfuil doiciméid dlí acu.

Athrú do Leanaí agus a dTeaghlaigh

Le linn na dtraenáil agus tar éis dóibh a bheith críochnaithe, chuir teaghlaigh na leanaí in iúl cé chomh sásta agus atá siad leis na hathruithe dearfacha ina gcuid leanaí.

Fás Carachtair Ahmed

Bhí bulaíocht á déanamh ag leanbh amháin, Ahmed*, ar chomhscoláirí roimhe seo go dtí go raibh sé beagnach díbirt ón scoil. Bhí sé ciontach freisin as mná a chiapadh ó bhéal sa champa. Ó chuaigh sí isteach i gClub Síochána na Leanaí, tuairiscíonn deirfiúr agus aintín Ahmed go bhfuil fás iontach dearfach ar charachtair ann.

Tugann a theaghlach faoi deara go raibh tionchar mór ag mothú freagrachta Ahmed as a chuid foghlama a roinnt le daoine eile sa champa. Mhínigh siad, gach uair a fhilleann Ahmed abhaile ó na seisiúin, go mbíonn sé ar bís i gcónaí gach a d’fhoghlaim sé a roinnt lena theaghlach.

"Táim an-sásta go bhfuil mé mar chuid de Chlub Síochána na bPáistí agus ní féidir liom fanacht le haghaidh lá an tsearmanais bhronnta dár ngrúpa agus tosú ar a bhfuil foghlamtha againn a chleachtadh agus é a roinnt le leanaí eile.”

-Ahmed, Ball de Chlub Síochána Leanaí na mBuachaillí

Scileanna agus Muinín Nua-Éite Fatema

Bhí Fatema*, cailín óg, ag tnúth le dul isteach i gClub Síochána na Leanaí ón nóiméad a chuala sí faoi. Ansin spreag a máthair í chun freastal ar na seisiúin - bhí muinín aici as NP agus bhí aithne aici ar an bhfoireann, agus mar sin bhí a fhios aici go mbeadh Fatema in áit shábháilte le linn na dtraenáil.

Ach, dúirt máthair Fatema an méid seo a leanas, níos tábhachtaí ná sin: “Ba mhaith liom go mbeadh níos mó muiníne ag m'iníon inti féin agus is féidir liom a rá cén tionchar dearfach atá aige uirthi. Táim sásta le mo chinneadh agus buíoch as an deis a bhí ag m’iníon agus táim cinnte go rachaidh sé seo chun tairbhe di sa todhchaí.” Anois, tá Fatema ag baint leasa as a muinín chun difríocht a dhéanamh di féin, dá teaghlach agus dá pobal.

“Roimh freastal ar na seisiúin le NP, chaith mé an chuid is mó de mo chuid ama istigh sa phuball ag déanamh rud ar bith ach obair tí agus staidéar a dhéanamh. Sin an fáth go bhfuil mé chomh sásta go raibh mé mar chuid de Chlub Síochána na Leanaí mar fuair mé an deis rud éigin úsáideach a dhéanamh, rudaí nua suimiúla a fhoghlaim agus cairde nua a dhéanamh. D'fhoghlaim mé go leor faoi chearta an linbh agus fuair mé a lán scileanna pearsanta cosúil le réiteach fadhbanna. Táim ag tnúth go mór leis an uair a thosóidh an club síochána go hoifigiúil le go mbainfidh mo chairde eile leas as an eolas agus as an taithí ar fad atá faighte agam.”

-Fatema, Ball de Chlub Síochána Leanaí na gCailíní

Síocháin Laistigh de chuid Muhammad

Ba ghnách le buachaill óg darb ainm, Mohammed*, a bheith an-ionsaitheach lena dheartháireacha óga agus bhuaileadh nó buailfeadh sé iad uaireanta. Mar sin féin, ó d'fhreastail sé ar na seisiúin, tá sé stoptha ag baint úsáide as foréigean fisiceach ina gcoinne. Thug seanmháthair Mohammed faoi deara forbairt carachtar agus aibíocht ina gharmhac.

Chuir a seanmháthair in iúl go bródúil, “D’fhág athrú iompair Muhammad mé chomh sásta agus buíoch go bhfuil sé mar chuid de Chlub Síochána na Leanaí le NP!” Dúirt sí freisin go bhfuil Mohammed éirithe i bhfad níos síochánta ina shaol laethúil agus go gcaitheann sé níos mó ama i gcaidreamh bríoch lena theaghlach, pointe a thug a mhúinteoirí ar iasacht.

"Ba bhreá liom freastal ar na seisiúin mar bhí siad go léir ag plé teicnící suimiúla agus nua nach raibh a fhios agam a leithéid riamh maidir le réiteach fadhbanna agus léarscáiliú riosca. Mar shampla, uair amháin a chonaic mé go raibh roinnt leanaí ag súgradh sa dorchadas in aice le bosca leictreach agus bhí siad ag dreapadh an chlaí agus ag léim as. Mar gheall ar an seisiún mapála riosca, mhol mé dóibh an limistéar seo a fhágáil agus imirt in áit éigin eile mar go bhféadfadh siad a bheith gortaithe.”

-Mohammed, Ball de Chlub Síochána Leanaí na mBuachaillí

Spreagadh agus Cumhachtú Nour

Ní raibh cailín óg eile, Nour*, an-ghníomhach agus go minic ní raibh mórán fuinnimh aici sula ndeachaigh sí isteach i gClub Síochána na Leanaí. Ach, ó tháinig sí ina ball den chlub, thug máthair Nour faoi deara go raibh méadú ar spreagadh agus ar dhearfacht Nour.

Dúirt máthair Nour, “táimid bródúil aisti mar creidimid go bhfuil cearta ag cailíní díreach mar a bheadh ​​buachaillí agus bhí an brú seo ag teastáil uaithi chun níos mó muiníne a chothú.” Tá Nour tosaithe freisin ar a gníomhaireacht féin a aimsiú, cé gur minic a dúradh léi nach raibh sí ina leanbh - agus ina cailín.

"Bhíodh mé an-dóchasach agus ceapaim nach bhfuil aon dóchas ann don chine daonna, ach anois tá dearcadh níos dearfaí agam ar an saol. Mothaím níos cúramaí anois, mar má theastaíonn uaim go mbeadh an pobal níos fearr, caithfidh mé rud éigin a dhéanamh faoi agus chuidigh NP liom leis sin. Thosaigh mé ag idirghabháil nuair a bhí aon choimhlint idir mo chairde. Cosnaíonn mé cailín ar bith a bhfuil bulaíocht á déanamh uirthi agus déanaim iarracht stop a chur le haon bhulaíocht agus tuigim cad as a bhfuil an iompar seo ag teacht agus tairgim cúnamh agus cúnamh."

-Nour, Ball de Chlub Síochána Leanaí na gCailíní

Cad atá Ar Aghaidh do Chlub Síochána na bPáistí?

Tá leanaí tar éis tosú fiú ag lorg treorach ó NP idir a seisiúin seachtainiúla chun cabhrú le freagairt do aincheisteanna comhghleacaithe ar scoil. Suíonn buachaill in aice lena chúramóir agus iad ag labhairt le ball foirne de chuid an NP. (Grianghraf: Fórsa Síochána Neamhfhoréigneach)

Ó bunaíodh é, tá Club Síochána na Leanaí tar éis dul isteach i bhfoireann an NP i ngníomhaíochtaí, ag tacú le cleachtais chosanta i measc leanaí, agus ag taispeáint a dtacaíocht do chláir NP i gCampa IDP Jeddah 5.

Tá leanaí tar éis tosú fiú ag lorg treorach ó NP idir a seisiúin seachtainiúla chun cabhrú le freagairt do aincheisteanna comhghleacaithe ar scoil. Fuair ​​oifigigh freisin go raibh siad ag tacú le leanaí a raibh bulaíocht á déanamh orthu agus bhí comhráite oscailte acu maidir leis an bhfáth nach bhfuil glacadh leis an bhulaíocht.

Tá cuireadh tugtha ag baill an chlub do 20 leanbh eile ó gach earnáil den champa chun páirt a ghlacadh i rannpháirtíocht agus for-rochtain tosaigh le leanaí eile.

Le bhur dtacaíocht, ag dul ar aghaidh, leanfaidh NP ag cóitseáil Club Síochána na Leanaí agus ag leathnú tacaíochta le hoiliúint a chur ar na baill is nuaí. Níos déanaí, de réir mar a fhásann agus a fhorbraíonn muinín na bpáistí, rachaidh siad le NP le haghaidh díospóireachtaí agus imeachtaí le tuismitheoirí, múinteoirí, agus an pobal i gcoitinne le bheith ina n-abhcóidí ar ábhair imní leanaí sa champa.


*Athraíodh na hainmneacha chun féiniúlacht na bpáistí a chosaint.

Féach an cás-staidéar iomlán anseo.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr