Conas Do Bheatha a Úsáid chun Athrú Sóisialta a Chur Chun Cinn

(Arna fhreagairt ó:  Forbes.com, 2 Iúil, 2020)

Le David J. Smith

De réir a chéile, iarrann mic léinn agus cliaint orm conas is féidir leo a luachanna pearsanta a chur i bhfeidhm ar shlí bheatha a thugann brí agus a chuireann athrú sóisialta chun cinn, ach a sholáthraíonn slándáil, ioncam cobhsaí agus todhchaí mhaith freisin.

Agus an iliomad dúshlán os comhair sochaí Mheiriceá agus domhanda, tá daoine a bhraitheann an tarraingt chun cur le dálaí sóisialta agus polaitiúla a fheabhsú ag cuardach bealaí chun ról cuiditheach a imirt. I gcás go leor, d’fhéadfadh sé seo a bheith i gceist le snoíodóireacht am i ndiaidh na hoibre chun lámh a thabhairt, bíodh sé ag déanamh maisc aghaidhe sa bhaile nó ag freastal ar rally nó agóid. Is cinneadh an-phearsanta é cúis a ghlacadh. Braitheann sé ar luachanna, buanna, cumais, am agus fuinneamh aonair an duine. Féadann cóineasú riachtanas sóisialta agus deiseanna aonair ligean dúinn rud a dhéanamh a thugann brí dúinn inár saol agus “ár gcuid cainte a siúl,” mar a déarfá.

Is iad cúinsí pearsanta an fachtóir is mó a mbíonn tionchar acu ar chinneadh a dhéanamh ar phost, gig nó gairme. Go minic, ní bhíonn an só againn an méid a dhéanaimid a roghnú agus a roghnú: tá cíos nó íocaíocht ghluaisteáin dlite; caithfear iasachtaí coláiste a íoc, agus caithfear bia a chur ar an mbord. Ní féidir linn a íoslaghdú go gcothaíonn obair íoctha ár saol agus ár dteaghlaigh.

Ach tá sé tábhachtach a aithint nach gá go mbeadh an gá le hathrú sóisialta agus riachtanas na hoibre eisiach óna chéile. Beag beann ar an obair atá á déanamh againn, is féidir linn é a dhéanamh ar bhealach a ailíníonn lenár luachanna agus a chuireann chun cinn na cúiseanna a bhfuilimid tiomanta dóibh. I ngach post agus gairme, tá spás ann an rud ceart a dhéanamh, go minic céimeanna beaga gan brí a ghlacadh chun saol duine eile a fheabhsú. Uaireanta baineann sé leis an gcaoi a ndéanaimid na rudaí a dhéanaimid. Má táimid flaithiúil, cineálta, cothrom agus macánta inár gcur chuige, táimid ag déanamh an domhain áit níos fearr.

Dóibh siúd ar mian leo dul níos faide agus a luachanna sóisialta a chomhcheangal lena gcuid oibre ar chúis nó iarracht shonrach, iarrfainn ort na rudaí seo a leanas a mheas:

Seiceáil do chlós cúil ar dtús.

Sa scannán The Wizard of Oz, léiríonn Dorothy, “Má théim riamh ag lorg mian mo chroí arís, ní fhéachfaidh mé níos faide ná mo chlós cúil féin." Más é mian do chroí an domhan a athrú, b’fhéidir go dtosófá le do phobal féin. Go minic faigheann na “fadhbanna móra” atá os comhair an domhain ár n-aird agus ár spéis. D’fhéadfadh frustrachas a bheith mar thoradh air seo: Más mian liom an bhochtaineacht a dhíothú sa domhan i mbéal forbartha, conas a thosóidh mé? Tuigim é seo, ach mholfainn gur ceist áitiúil í an bhochtaineacht freisin agus rud a d’fhéadfadh a bheith os comhair do phobail féin. Tosaigh sa bhaile. Éiríonn an cheist ansin: Cén obair i mo phobal ar gá aird a thabhairt uirthi? An bhféadfainn oibriú do ghníomhaireacht seirbhísí sóisialta nó neamhbhrabúis atá ag obair ar shaincheisteanna bochtaineachta?

Smaoinigh ar cad is féidir leat a dhéanamh i do ról reatha.

Uaireanta bíonn an creideamh mícheart seo ann nach bhfuil ach poist atá trí dhearadh ag obair chun fadhbanna sochaíocha a shocrú dírithe ar athrú sóisialta. Ba mhaith liom a mhaíomh gur féidir le mórchuid aon duine spás a fháil ina gcuid oibre féin chun cuspóirí sóisialta tábhachtacha a chur chun cinn. Féadfaidh gairmí miondíola áiteamh ar a bhfostóir táirgí a thairiscint atá ar aon dul le luachanna comhshaoil. Is féidir le duine a oibríonn i réimse seirbhíse - stíleoir gruaige, mar shampla - cuid dá thuilleamh a bhronnadh ar chúiseanna ar leith. Is féidir le cuntasóir am saorálach a chaitheamh chun tacú le riachtanais neamhbhrabúis. Is féidir le gairmí TF a shaineolas gratis a thairiscint do ghrúpaí ceartais shóisialta atá ag iarraidh athchóiriú an cheartais a chur chun cinn.

Bheith eolach ar an gcaoi le haistriú ó fhoireann dheonach go foireann íoctha.

Tosaíonn an chuid is mó de na gluaiseachtaí le saorálaithe. Uaireanta tagann daoine a eagraíonn rally nó agóid le chéile go spontáineach. Ach níos minice, bíonn grúpa pleanála ann de dhaoine ar aon intinn agus a gcroí. De réir mar a théann an iarracht seo i méid, b’fhéidir go mbeidh gá leis an iarracht a chothú leis an bhfoireann a íoctar. Éileoidh sé seo tacaíocht airgeadais a fháil trí shíntiúis, tiomsú airgid nó deontais. Nuair a fhaightear maoiniú, is féidir baill foirne gairmiúla a fhostú. Mar oibrí deonach, d’fhéadfadh fostaíocht íoctha a bheith mar thoradh ar d’iarrachtaí agus ligfidh tú duit leanúint ar aghaidh ag déanamh na hoibre a bhfuil tú paiseanta faoi.

Déan taighde, síneadh amach agus pleanáil.

Má thagann tú ar an gconclúid gur gairme é an aidhm atá agat a ligeann duit do chiontuithe a chur i bhfeidhm, beidh ort am a chaitheamh ag déanamh taighde agus ag pleanáil. Ní cheadaíonn gach cúis shóisialta obair íoctha go héasca, ach déanann go leor acu. Caithfidh tú smaoineamh ar na cinn is féidir tacú le gairme. I réimsí mar abhcóideacht dlí, forbairt pobail, athrú beartais agus stocaireacht pholaitiúil, tá bealaí níos soiléire agus níos sainmhínithe. D’fhéadfadh go mbeadh céim choláiste ar leith ag teastáil ó phost agus riachtanas chun obair dheonach nó intéirneach a dhéanamh ar dtús. Go minic trí réimse staidéir nó oiliúna, foghlaimíonn tú na céimeanna ba chóir duit a ghlacadh. Is éard a bhíonn i gceist leis seo i gcónaí ná labhairt le daoine gairmiúla atá ag déanamh na hoibre, uaireanta trí agallaimh faisnéise. Tríd an bpróiseas seo, b’fhéidir go bhfaighfeá duine a thabharfaidh meantóireacht duit. Tá sé tábhachtach plean cluiche a bheith agat: Is dóigh go mbeidh naisc, oiliúint nó oideachas, agus taithí dheonach mar chuid de.

Táimid i láthair na huaire sa tsochaí ina gcaithfimid a bheith “uile” chun oibriú ar shaincheisteanna tábhachtacha an athraithe shóisialta. Tá ceisteanna a bhaineann le sláinte an phobail, sábháilteacht an phobail, ceartas sóisialta agus comhionannas eacnamaíoch ag brú. Úsáid do shlí bheatha mar fheithicil don athrú atá tábhachtach duit.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...