Glanann cruinniú mullaigh Great Lakes oideachas síochána i scoileanna (Uganda)

Freastalaíonn leanaí ar cheacht trí shraith raidió i gCeantar Ntungamo i mí an Mheithimh anuraidh. Deir páirtithe leasmhara gur cheart don rialtas oideachas síochána a thabhairt isteach i scoileanna ionas go mbeidh bonn daingean ag an bhforbairt agus ag an gcine daonna. (Grianghraf: Monatóir / Comhad Laethúil)

“Is é seo an chéad tionscnamh chun oideachas síochána a áireamh sa churaclam náisiúnta. Is é an sprioc oideachas síochána a áireamh mar ábhar. "

Le Franklin Draku

(Arna fhreagairt ó: Monatóir Laethúil. 9 Meán Fómhair, 2021)

D'iarr an Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Réigiún na Mór-Lochanna ar an Aireacht Oideachais agus ar an Ionad Forbartha Curaclaim Náisiúnta oideachas síochána a ionchorprú sa churaclam náisiúnta.

Mhínigh oifigigh ón gcomhlacht réigiúnach nach féidir leis an tír saoránaigh fhreagracha atá grámhar don tsíocháin a tháirgeadh ach amháin má dhéantar oideachas síochána a leathnú chuig foghlaimeoirí ón luath-óige.

Deir siad freisin nach leor an cur chuige reatha píosa.

Agus í ag oscailt oiliúna trí lá d’oideoirí síochána i Kampala inné, dúirt an tUasal Margaret Kebisi, ceann na síochána agus na slándála réigiúnacha san Aireacht Gnóthaí Eachtracha, leis na toscairí go gcaithfidh siad cultúr síochána agus slándála a spreagadh i measc daoine óga mar sin. go bhfuil bonn daingean ag an bhforbairt agus ag an gcine daonna.

“Gan síocháin agus slándáil sa réigiún, ní féidir gach rud eile cosúil le forbairt agus tionscadail eile a thógáil amach toisc gurb í an tsíocháin cnámh droma na forbartha,” a dúirt sí.

Dúirt sí go bhfuil an tír ag dul trí huaire garbh mar nár tugadh mórán airde ar an tsíocháin agus an tslándáil a chur chun cinn i measc saoránach ag aois tairisceana.

“Is é seo an chéad tionscnamh chun oideachas síochána a áireamh sa churaclam náisiúnta. Is é an sprioc oideachas síochána a áireamh mar ábhar, ”a dúirt sí.

Dúirt an tUasal Duncan Mugume, an saineolaí náisiúnta ar oideachas síochána, le 10 mí anuas ó seoladh an tionscadal oideachais síochána, díríodh ar na páirtithe leasmhara go léir a thabhairt le chéile. Rinneadh é seo, a dúirt sé, lena chinntiú go bhfuil líon náisiúnta saineolaithe ann le tarraingt as.

Tá múinteoirí ó bhunscoileanna agus meánscoileanna agus institiúidí treasach ina measc siúd atá á dtógáil chun maintlín an oideachais síochána a ghlacadh.

“Tá thart ar 20 gníomhaí síochána agus geallsealbhóirí eile againn cheana féin a thugamar le chéile, ach fós táimid ag cur níos mó le fóram a chruthú ina dtosóimid ag caint faoi oideachas síochána agus anois, táimid ag déanamh oiliúna ionas gur féidir linn labhairt ó dhuine amháin peirspictíocht agus bogadh i dtreo amháin, ”a dúirt sé.

Dúirt an tUasal Mugume gur léirigh staidéir éagsúla gurb é an dúshlán is mó d’Uganda ná easpa oideachais síochána sa churaclam náisiúnta.

Thug sé dúshlán dá bharr sin don aireacht Oideachais agus don Ionad Forbartha Curaclaim Náisiúnta dlús a chur le próiseas an tsiollabais oideachais síochána.

“Anois, nuair a fhéachann tú ar ár leanaí, níl a fhios ag a lán acu conas freagairt do choimhlintí. Níl a fhios ag a lán acu conas a mbealaí amach a chaibidliú agus is é sin an fáth go gceapaimid go bhfuil sé tábhachtach go dtabharfaí isteach in oideachas síochána iad… ”a dúirt sé.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...