Seolann Feachtas Domhanda tionscadal “Mapping Peace Education”

Seoladh “Mapping Peace Education,” uirlis agus tionscnamh taighde domhanda a dhoiciméadú agus a dhéanann anailís ar iarrachtaí oideachas síochána ar fud an domhain, le fóram fíorúil speisialta an 9 Deireadh Fómhair, 2021.

Bhí Micaela Segal de la Garza, Comhordaitheoir um Oideachas Síochána Mapála, ina óstach ar an ócáid, agus bhí idirphlé ann idir Tony Jenkins, Comhordaitheoir an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas Síochána, agus Cecilia Barbieri, Ceann Rannán UNESCO um Shaoránacht Dhomhanda agus Oideachas Síochána.

Tháinig painéal taighdeoirí rannpháirteacha ó gach cearn den domhan in éineacht le Tony agus Cecilia, lena n-áirítear Loreta Castro (Na hOileáin Fhilipíneacha), Raj Kumar Dhungana (Neipeal), Loizos Loukaidis (an Chipir), Tatjana Popovic (an tSeirbia), agus Ahmad Jawad Samsor (an Afganastáin) .

Seoladh Físeán Imeachta

Maidir le “Oideachas Síochána a Mhapáil”

Is tionscnamh taighde domhanda é Mapáil Peace Education den Fheachtas Domhanda um Oideachas Síochána a dhéantar i gcomhpháirtíocht le roinnt eagraíochtaí ceannródaíocha atá i mbun taighde agus cleachtas oideachais síochána, tá an acmhainn dhinimiciúil seo deartha do thaighdeoirí, deontóirí, cleachtóirí agus lucht déanta beartas síochána atá ag obair ag lorg sonraí agus anailíse ar iarrachtaí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla oideachais síochána i dtíortha ar fud an domhain chun tacú le hoideachas síochána atá ábhartha agus bunaithe ar fhianaise a fhorbairt chun coinbhleacht, cogadh agus foréigean a athrú. Meastar go mbeidh an tionscadal mar fhoinse le haghaidh doiciméadaithe ar leibhéal na tíre agus anailís ar iarrachtaí oideachas síochána. (Le haghaidh sonraí breise, léigh an preasráiteas bunaidh anseo.)

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin an tionscadail Mapping Peace Education.

An Imeacht Seoladh

Óstach Imeachta

Micaela Segal de La Garza Is oideachasóir ilteangach é a dhíríonn ar oideachas síochána agus cumarsáid. Múineann Mica Spáinnis ag ardscoil phoiblí chuimsitheach i Houston agus d’fhóin sí mar chomhairleoir dáimhe dá bhfoireann bliana agus dá bhfoilseachán a reáchtáiltear ag mic léinn. I measc na seomraí ranga eile tá an taobh amuigh iontach ina múineann sí leanaí ag ionad dúlra áitiúil, agus an seomra ranga domhanda ina gcomhordaíonn sí tionscadail leis an bhFeachtas Domhanda um Oideachas Síochána. Is duine í a rinne staidéar ar a Máistreacht i Staidéar Idirnáisiúnta Síochána, Coimhlinte agus Forbartha ag Universitat Jaume I sa Spáinn, agus a leanann ar aghaidh ag foghlaim leis an Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána.

Rannpháirtithe Idirphlé

Cecilia Barbie chuaigh sí isteach sa Rannóg um Oideachas Saoránachta Domhanda agus Síochána ag UNESCO mar Phríomhfheidhmeannach i Meán Fómhair 2019, ag teacht ó Bhiúró Réigiúnach UNESCO um Oideachas i Meiriceá Laidineach agus sa Mhuir Chairib i Santiago, an tSile, áit a raibh sí i gceannas ar an Rannóg Oideachais 2030. Sula ndeachaigh sí le UNESCO Santiago, d’oibrigh sí mar Shaineolaí Oideachais le UNESCO ó 1999, go príomha san Afraic agus san Áise. Sula ndeachaigh sí leis an eagraíocht, d’oibrigh sí i réimse na hoiliúna teicniúla agus gairme agus i bhforbairt cumais institiúideach, agus bhí sí ag gabháil do chultúr na síochána, chearta an duine agus an oideachais idirchultúrtha ar feadh blianta fada. Is céimí sna heolaíochtaí sóisialta í ó Ollscoil Bologna, an Iodáil, agus lean sí lena hoideachas sa dlí daonnúil idirnáisiúnta, síceolaíocht oideachais agus beartas agus pleanáil oideachais.

Tony Jenkins PhD Tá 20+ bliain de thaithí aige ag stiúradh, ag dearadh, agus ag éascú cláir agus tionscadail oideachais síochána agus idirnáisiúnta i réimsí na forbartha idirnáisiúnta, staidéir na síochána agus oideachas na síochána. Is é Tony Stiúrthóir Bainistíochta na hInstitiúide Idirnáisiúnta ar Oideachas Síochána (IIPE) agus Comhordaitheoir an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas Síochána (GCPE). Faoi láthair tá sé ina Léachtóir sa Chlár um Staidéar Ceartais agus Síochána in Ollscoil Georgetown. Tá taighde feidhmeach Tony dírithe ar scrúdú a dhéanamh ar thionchair agus éifeachtacht modhanna agus oideolaíocht oideachais síochána maidir le hathrú agus claochlú pearsanta, sóisialta agus polaitiúil a chothú.

Taighdeoirí Ranníocacha

Loreta Castro, Ed. D. Meastar go bhfuil sí ar cheann de na ceannródaithe san oideachas síochána sna hOileáin Fhilipíneacha, tar éis di a hiarrachtaí oideachas síochána a institiúidiú sna 1980idí. Is é an Dr. Castro iar-uachtarán Choláiste Miriam agus ba faoina théarma a leagadh agus a bunaíodh bunáite an Lárionaid um Oideachas Síochána (CPE), rann síochána na scoile.

Raj Kumar Dhungana Is saineolaí oideachais síochána agus rialachais ó Neipeal é. Tá taithí fhada aige ar theagasc, ar chomhtháthú oideachas síochána i gcórais oideachais náisiúnta, agus ar rialachas maith a chur chun cinn. D’fhóin sé ar scoil, rialtas Neipeal, Sábháil na Leanaí, UNESCO, UNICEF, Ollscoil Tribhuvan, an Roinn Coimhlinte, Síochána agus Forbartha, Oifig Ghnóthaí Dí-armála na Náisiún Aontaithe, agus UNDP i Neipeal, san Áise Theas agus i Réigiún Áise an Aigéin Chiúin, agus Ollscoil Kathmandu, Scoil an Oideachais. D’fhóin sé mar Chomh-Áisitheoir IPRA in 2016-2018. Chríochnaigh sé a PhD in 2018 ó Ollscoil Kathmandu ag speisialú i bhforéigean scoile. Faoi láthair, tá sé ag obair in Ambasáid Ríoga na hIorua i Kathmandu mar Chomhairleoir Sinsearach, bainteach le hOllscoil Kathmandu mar bhall dáimhe cuairte, agus ag obair go deonach mar bhall saineolach de Chomhairle Náisiúnta um Chearta Leanaí Rialtas Neipeal.

Loizos Loukaidis Is é Stiúrthóir an Chumainn um Idirphlé Stairiúil agus Taighde (AHDR). Tá BA aige in Oideachas Bunscoile (Ollscoil Arastatail, an Ghréig) agus MA in Oideachas Síochána (UPEACE, Costa Rica) agus tá taithí fhairsing aige in earnáil an oideachais mar Mhúinteoir Bunscoile agus mar ghníomhaí um Oideachas Síochána, mar chomhordaitheoir tionscadail agus mar thaighdeoir. . In 2016 cheap Uachtarán Phoblacht na Cipire Loizos mar bhall den Choiste Teicniúil Dé-phobail ar Oideachas i gcomhthéacs na caibidlíochta leanúnacha síochána. Is Comhordaitheoir é freisin ar an Tionscadal ‘Samhlaigh’ a thugann le chéile mic léinn agus múinteoirí ó gach cearn den deighilt sa Chipir le linn uaireanta scoile.

Tatyana Popovich ina stiúrthóir ar Ionad Idirphlé Nansen sa tSeirbia agus ina traenálaí le taithí laistigh den réimse claochlaithe coinbhleachta. Le 20 bliain anuas, d’éascaigh sí roinnt seimineár idirphlé idir-eitneach do mhúinteoirí, aireachtaí oideachais, agus ionadaithe na n-údarás áitiúil sna Balcáin Thiar, ag cur leis an athmhuintearas. Tá fócas a cuid oiliúna ar Idirphlé, Modheolaíochtaí Idirghníomhacha Teagaisc, Uirlisí Anailíse Coimhlinte, agus Idirghabháil. Tá MA i Staidéar Síochána ag Tatjana ó Dhámh na nEolaíochtaí Polaitiúla, Ollscoil Belgrade agus is idirghabhálaí deimhnithe í.

Ahmad Jawad Samsor Is é Bainisteoir an Chláir um Oideachas Síochána Institiúid Síochána na Stát Aontaithe (USIP) i Kabul, san Afganastáin. Is Léachtóir é freisin in Ollscoil Mheiriceá na hAfganastáine (AUAF).

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr