Faigh Iad GACH Amach !!! 4 rud simplí is féidir le gach duine a dhéanamh anois.

Tá sé de cheart ag gach saoránach Afganach atá i mbaol - mná, fir, leanaí, sean, iad siúd faoi mhíchumas - tearmann a éileamh. Caithfimid iad go léir a bhaint amach. Is riachtanas morálta agus praiticiúil é aslonnú iomlán agus iomlán. Seo 4 ghníomh shimplí is féidir le gach duine a dhéanamh chun tacú leis an iarracht seo.

Féach achomhairc eile le déanaí maidir le gníomh ón tsochaí shibhialta ar an Afganastáin anseo.

Faigh Iad GACH AMACH !!!!

Agus muid ag féachaint ar an gcruachás marfach ag aerfort Kabul, agus é meáite ar éadóchas a thabhairt isteach, féachaimid le bealaí a aimsiú chun gníomhú chun an cás uafásach seo a shárú, ag ardú ár nguthanna chun aslonnú sábháilte a éileamh do gach duine atá i mbaol marfach.

Seo 4 rud shimplí is féidir leat a dhéanamh anois chun do ghuth a ardú agus glaoch ar dhaoine eile chun a gcuid féin a ardú:

  1. Íoslódáil agus líon isteach an teimpléad litreach thíos (líon isteach do thír agus d’ainm).
  2. Féach ainm agus seoladh ríomhphoist Ambasadóir do thíre chuig na Náisiúin Aontaithe, agus seol cóip den litir líonta chucu ar ríomhphost.
  3. Féach ainm agus seoladh ríomhphoist do Aire / Rúnaí Gnóthaí Eachtracha, agus seol cóip den litir líonta chucu ar ríomhphost.
  4. Seol an teachtaireacht seo chuig an oiread daoine agus is féidir a d’fhéadfadh cúram agus gníomhú. Seol le cibé cineál meán a úsáideann tú go rialta.

Go raibh maith agat as do ghuth a ardú i ngníomh dlúthpháirtíochta agus freagrachta pobail dhomhanda.

- Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána (8/22/2021)

Teimpléad Litreacha

íoslódáil leagan MS Word den teimpléad (nó cóipeáil agus greamaigh an téacs thíos) 

Faigh Iad GACH Amach !!!

Gach saoránach Afganach i mbaol - mná, fir, leanaí, aois, iad siúd faoi mhíchumas - tá sé de cheart aige tearmann a éileamh.  Is inmholta gur liostáil na SA aerlínte tráchtála chun daoine a aiseag ó na suíomhanna aslonnaithe atá ann faoi láthair go pointí lonnaíochta. Mar sin féin, fanann na mílte eile lasmuigh den aerfort agus ar fud na tíre ar eagla a saoil. Tá an fhreagracht ar an bpobal idirnáisiúnta - na Stáit Aontaithe agus náisiúin NATO go háirithe - é a dhéanamh indéanta dóibh maireachtáil. Seans go mbeidh todhchaí na tíre ina luí ar shaol na ndaoine a d’fhéadfadh lá amháin filleadh ar an tír a d’oibrigh siad chomh crua le tabhairt isteach sa 21 a atógáilst pobal idirnáisiúnta na linne. Caithfimid iad go léir a bhaint amach. Is riachtanas morálta agus praiticiúil é aslonnú iomlán agus iomlán.

Mar shaoránach de [do thír], Molaim do mo rialtas oibriú go neamhspleách, le náisiúin eile agus trí na Náisiúin Aontaithe chun gach duine atá ag iarraidh an Afganastáin a fhágáil a aslonnú. Iarraimid ar an dearbhú:

  • Coinneofar aerfort Kabul ar oscailt go dtí go mbeidh aslonnaithe críochnaithe;
  • Go mbunófar conairí sábháilte agus iompar chuig an aerfort;
  • Osclófar na teorainneacha sin chun go bhféadfar dul amach thar tír chuig tíortha eile agus iompar sábháilte a sholáthar dóibh;
  • Go gcuirfidh na tíortha teorann, na tíortha go léir a óstáil suíomhanna aslonnaithe faoi láthair agus tíortha eile a bhféadfaí eitiltí a dhéanamh chucu fáilte a chur roimh aslonnaithe agus cúram sealadach a sholáthar dóibh;
  • Go ndéanfaí “páipéarachas” le haghaidh víosaí a shimpliú don éigeandáil, agus chun ionaid doiciméadaithe chun na críche seo a bhunú ag an aerfort agus ag láithreáin teorann nuair is féidir dul amach.

Iarrtar le meas,

[Do Ainm]

 

 

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...