Lorgaíonn Ollscoil Georgtown Ollamh Cúnta Teagaisc san Oideachas - Clár san Oideachas, Fiosrú agus Ceartas

Ollamh Cúnta Teagaisc san Oideachas - Clár san Oideachas, Fiosrú agus Ceartas & Saotharlann um Fhoghlaim Fheidhmeach Capitol

Ollscoil Georgetown: Príomhchampas: Coláiste Georgetown: Clár Oideachais, Fiosrúcháin agus Dlí agus Cirt

suíomh: Washington, DC
Dáta Oscailte: Meán Fómhair 19, 2021

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

Tuairisc

Iarrann an clár san Oideachas, Fiosrú agus Ceartas (EDIJ) agus an tSaotharlann um Fhoghlaim Fheidhmeach Capitol (CALL) in Ollscoil Georgetown iarratais ar chomhphost mar Ollamh Cúnta Teagaisc Neamh-thionachta (téarma 3 bliana, féidearthacht in-athnuaite) a thosú i mí Lúnasa 2022 .

D’fhreastalódh seasamh na dáimhe líne neamh-thionachta (NTL) ar na Cláir EDIJ agus CALL ar théarma trí bliana ag múineadh ualach 2/2 sa chéad bhliain, agus ualach 3/3 sa dá bhliain deiridh. Sa chéad bhliain, thógfadh an NTL píblíne idir an EDIJ agus an CALL agus chuirfeadh sé cosán dírithe ar oideachas i gClár Tionchair Shóisialta CALL, le clár EDIJ / CALL ag tabhairt comhairle thar an dá bhliain deiridh.

Is clár idirdhisciplíneach é an Clár san Oideachas, Fiosrú agus Ceartas (EDIJ) a dhíríonn ar chomh gar agus atá oideachas agus ceartas sóisialta. Neartaíonn an clár staidéar an oideachais chun cothromas a shaothrú i dtraidisiún na n-ealaíon liobrálacha; déanann sé oideolaíocht ghníomhach ghníomhach a mhúnlú agus a chomhtháthú; agus éascaíonn sé deiseanna saibhir pobalbhunaithe i dtimpeallachtaí preK-12 do mhic léinn fochéime. Forbraíonn EDIJ cumas na mac léinn scrúdú criticiúil a dhéanamh ar thrasnú an oideachais agus na sochaí agus nascann sé mic léinn leis an bpobal DC áitiúil agus an dioscúrsa poiblí níos leithne ar chothromas agus oideachas. In EDIJ, déanann mic léinn scrúdú ar chomhthéacs sóisialta stairiúil agus comhaimseartha, beartas, taighde agus cleachtais an oideachais i SAM.

Is eispéireas foghlama coimeádaithe í an tSaotharlann um Fhoghlaim Fheidhmeach Capitol (CALL) do mhic léinn fochéime Georgetown a chomhtháthaíonn foghlaim curaclaim, comhchuraclaim agus taithí. Suite ar champas DC i lár Georgetown, beochan an CALL bealaí claochlaitheacha do mhic léinn chun staidéar a dhéanamh, maireachtáil agus intéirnigh a thumadh i bpobal níos leithne Washington, DC.

Táimid ag lorg iarrthóirí a dtugann a gcuid oibre aghaidh ar chothromas oideachais do leanaí agus don óige atá ar an imeall ag a dtrasnaíonn cine / eitneachas, aicme shóisialta, cultúr agus éagsúlacht teanga.

Spreagtar iarrthóirí ar spéis leo oideachas uirbeach, foghlaim atá gafa leis an bpobal, taighde feidhmeach oideachais, agus / nó foghlaim ó thaithí iarratas a dhéanamh.

Cáilíochtaí:

  • Ph.D. san oideachas nó sa réimse gaolmhar faoi am an cheapacháin
  • Tiomantas léirithe don oideachas uirbeach
  • Saineolas ar mhodhanna taighde oideachais
  • Taithí ar chomhpháirtíocht le scoileanna, eagraíochtaí abhcóideachta, neamhbhrabúis agus / nó beartais
  • B’fhearr le taithí teagaisc roimh ré preK-12
  • Cumas oibriú i gcomhar le mic léinn ollscoile, baill foirne, dáimhe, ceannaireachta agus comhpháirtithe seachtracha ó chúlraí éagsúla

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...