Georg Arnhold Comhalta Sinsearach um Oideachas ar son na Síochána Inbhuanaithe: Glao ar iarratais

(Arna fhreagairt ó: Institiúid Georg Eckert.)

IARRATAS AR IARRATAIS 2022

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin oifigiúil Chomhalta Sinsearach Georg Arnhold

An Institiúid Georg Eckert um Thaighde Idirnáisiúnta Téacsleabhar, Ball de Chumann Leibniz (GEI) Tá áthas orm an Glao ar Iarratais ar Chomhalta Sinsearach Georg Arnhold um Oideachas ar son na Síochána Inbhuanaithe a fhógairt. Tugann an ceapachán, don chomhaltacht lena n-áirítear fanacht taighde suas le sé mhí ag an GEI, deis do scoláirí den scoth agus cleachtóirí a bhfuil taithí acu i réimse an oideachais síochána obair a dhéanamh i réimse an oideachais ar son na síochána inbhuanaithe, agus fócas más féidir ar na meáin oideachais agus ar chumainn claochlaithe, agus chun a dtionscadal agus a dtorthaí a phlé le scoláirí agus cleachtóirí eile ag Comhdháil Samhraidh idirnáisiúnta bhliantúil Chlár Georg Arnhold.

Tá sé mar aidhm ag an gcomhaltacht oideachas a chur chun cinn ar son na síochána inbhuanaithe le fócas ar leith ar na meáin oideachais agus curaclaim ag leibhéal na meánscoile i sochaithe iarchoinbhleachta nó idirthréimhseacha. Is iad a phríomhchuspóirí an bhearna idir teoiric agus cleachtas a dhúnadh, malartú scolártha idirnáisiúnta a chothú chomh maith le torthaí taighde a aistriú go moltaí praiticiúla dóibh siúd atá gníomhach i réiteach coinbhleachta, agus ar an gcaoi sin cur le forbairt acmhainne na sochaí sibhialta. Dá bhrí sin, b'fhearr gurb é an t-aschur ó obair shealbhóir na comhaltachta ná páipéir bheartais, ábhair oideachais, páipéir thaighde, nó foilseachán níos mó.

DEIREADH AN FELLOWSHIP LE

 • Stipinn mhíosúil suas le 3,300 EUR ar feadh tréimhse comhaltachta suas le sé mhí, lena n-áireofar fanacht níos faide (idir 3 agus sé mhí ar a laghad) ag Institiúid Georg Eckert i Braunschweig, an Ghearmáin
 • Airfare geilleagair a thabhairt ar ais don Ghearmáin
 • Tacaíocht riaracháin a sholáthraíonn comhordaitheoirí an chláir (lena n-áirítear eagarthóireacht i mBéarla ar fhoilseacháin a foilsíodh le linn na comhaltachta agus mar thoradh air sin).

INCHÁILITHEACHT

Scoláirí iomráiteacha ó na daonnachtaí, na heolaíochtaí polaitiúla agus sóisialta, eolaíochtaí oideachais nó dlí a bhfuil Ph.D. agus eolas den scoth a bheith acu ar an mBéarla a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm. Ní mór d’iarratasóirí éachtaí acadúla nó gairmiúla den scoth a thaispeáint ina réimse agus, go hidéalach, sármhaitheas scolártha a chomhcheangal agus teagmháil le cleachtas praiticiúil agus obair ar leithligh.

Tá fáilte roimh dhaoine aonair a bhfuil taithí fhairsing ardleibhéil idirnáisiúnta acu in eagraíochtaí rialtais nó neamhrialtasacha nó in eagraíochtaí idirnáisiúnta, a bhfuil sár-eolas acu ar an mBéarla iarratas a dhéanamh. Mar sin breithneoidh Institiúid Georg Eckert iarratais ó chleachtóirí nach bhfuil Ph.D. ach a bhfuil cúig bliana ar a laghad de ard-eispéireas gairmiúil acu i réimse an oideachais síochána agus atá in ann a thaispeáint go bhfuil tionchar eisceachtúil déanta ag a gcuid oibre agus / nó a dtionscadail taighde i réimse an oideachais síochána.

OIBLEAGÁIDÍ AN SEALBHÓIR IOMLÁN

 • Déanfaidh Comhalta Sinsearach Georg Arnhold obair i réimse an oideachais ar son na síochána inbhuanaithe, b'fhearr le fócas ar na meáin oideachais, forbairt curaclaim agus cumainn claochlaithe.
 • Pléifidh sealbhóir na Comhaltachta torthaí an tionscadail le scoláirí agus cleachtóirí eile ag Comhdháil Samhraidh idirnáisiúnta bhliantúil an Chláir Georg Arnhold.
 • Éilíonn an Chomhaltacht fanacht níos faide (trí go sé mhí ar a laghad) in institiúid Georg Eckert i Braunschweig, an Ghearmáin.
 • Tabharfaidh Comhalta Sinsearach Georg Arnhold cur i láthair dá thionscadal nó dá tionscadal i léacht phoiblí ag Institiúid Georg Eckert.
 • Foilseofar torthaí / torthaí thionscadal an chomhalta tráth nach déanaí ná bliain tar éis fhoirceannadh na Comhaltachta.
 • Tá iarrthóirí freagrach as pas a fháil agus as aon víosa a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil chomh maith le hárachas sláinte féin a shocrú fad a fhanfaidh siad sa Ghearmáin.

DOICIMÉID IARRATAIS

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san iarratas:

LITIR CÚRSA

Ba cheart go soláthródh an litir chlúdaigh fianaise ar cháilíocht scoláireachta agus saineolais an iarrthóra; d’eispéireas ardleibhéil an iarrthóra ag obair in eagraíochtaí rialtais nó neamhrialtasacha nó in eagraíochtaí idirnáisiúnta (2 leathanach ar a mhéad).

I d’iarratas, ba cheart duit an cheist a fhreagairt freisin maidir le tábhacht a bheadh ​​ag an gComhaltacht d’fhorbairt ghairmiúil agus na bealaí ar féidir léi cur le do chuid oibre, b’fhéidir. Ina theannta sin, ba mhaith linn cloisteáil faoi na rudaí a d’fhéadfadh do chuid oibre mar chomhalta ag an GEI cur le hobair na hinstitiúide agus le Clár Georg Arnhold.

CUR SÍOS AR AN TIONSCADAL TAIGHDE- / LEABHAR

Ba chóir go mbeadh cur síos breise ar an tionscadal (taighde) nó an leabhar ar mian leis an iarrthóir oibriú air sna cáipéisí iarratais. Ba cheart d’iarrthóirí cuspóirí a dtionscadail / a dtaighde a lua go soiléir, an mhodheolaíocht a leagan amach agus cur síos a dhéanamh ar thábhacht a gcuid oibre i réimse an oideachais don tsíocháin inbhuanaithe chomh maith le torthaí beartaithe an tionscadail. Ba cheart go mbeadh amchlár garbh sa tuairisc ar an tionscadal ar feadh ré na comhaltachta taighde chomh maith le straitéis scaipthe ilchasta do na torthaí (5 leathanach ar a mhéad).

CV AGUS SAMPLACH SCRÍOBH

Ba chóir d’iarrthóirí curriculum vitae iomlán a chur isteach, lena n-áirítear liosta foilseachán. Mura bhfuil formhór na bhfoilseachán i mBéarla, ba cheart don iarrthóir aistriúchán ar na teidil a sholáthar. Ba cheart go mbeadh sampla de scríbhneoireacht léannta reatha an iarratasóra sna cáipéisí iarratais; d’fhéadfadh gur caibidil leabhair nó alt é seo (2 shampla ar a mhéad nach faide ná 25 leathanach an ceann).

Féadfaidh cleachtóirí, nach mbeadh liosta d’fhoilseacháin acadúla acu, liosta de thuarascálacha tionscadail / cláir nó ábhair oideachasúla a rinne siad nó a raibh siad mar chuid de / faoi mhaoirsiú. Ba chóir go luafadh an liosta go soiléir ról an iarrthóra sa tionscadal / clár chomh maith lena rannchuidiú le táirgeadh na bhfoilseachán / na n-ábhar. Ba cheart go mbeadh sampla d’obair reatha an iarratasóra sna cáipéisí iarratais; d’fhéadfadh sé seo a bheith ina thuarascáil tionscadail / cláir nó imlíne ar thionscadal a rinneadh roimhe seo (2 shampla ar a mhéad nach faide ná 25 leathanach an ceann).

AN FOIRM IARRATAIS COMHLÁNAITHE

Le d’iarratas a chomhlánú forlíonfar na doiciméid leis an gcomhlánú foirm iarratais. Tá an fhoirm le comhlánú, le priontáil agus le síniú sula gcuirtear isteach í mar dhoiciméad PDF scanta.

DOICIMÉID IARRATAIS A CHUR ISTEACH

Ní mór gach doiciméad a chur isteach i bhformáid PDF, mar chomhad aonair, nár chóir a bheith níos mó ná 9 MB. Ní gá an t-iarratas a chur isteach mar chomhad zip nó trí fhreastalaí comhaid. Ba chóir aighneachtaí a dhéanamh go leictreonach.

Ba chóir go mbeadh “Comhalta Sinsearach Georg Arnhold 2022 - DO AINM” mar ainm an chomhaid.

Seol iarratais chuig arnhold@gei.de, le do thoil, ag baint úsáide as an líne ábhair “Comhalta Sinsearach George Arnhold 2022 - D’AINM”.

SPRIOCDHÁL IARRATAIS

Is é an 2022 Eanáir, 31. an spriocdháta iarratais do chomhaltacht 2021. Féadfaidh an t-iarrthóir rathúil tús a chur lena chomhaltacht i mí Eanáir 2022 ar a luaithe.

CRITÉIR PRÓISEAS IARRATAIS AGUS ROGHNÚ

Tá trí chéim sa phróiseas iarratais:

 • Athbhreithniú ar iarratais ó choiste GEI de chuid Institiúid Eckert
 • Meastóireacht ar iarratais ó iarrthóirí ar an ngearrliosta ag saineolaithe i réimse an oideachais síochána
 • Roghnú deiridh ag bord comhairleach acadúil an chláir.

Is iad na príomhchritéir ar a mbunóidh an coiste a gcinneadh ná cáil acadúil na n-iarrthóirí, a (h) eispéireas mar chleachtóir agus cáilíocht an tionscadail atá beartaithe dá gcomhaltacht ar Chlár Georg Arnhold. D’fhonn tuiscint shoiléir a fháil ar chumas na n-iarrthóirí cuspóirí a gcuid tionscadal a scaipeadh, a chur in iúl agus a bhaint amach tabharfaidh an coiste roghnúcháin cuireadh do roinnt iarrthóirí páirt a ghlacadh in agallamh ar líne ag an gcruinniú boird bliantúil, a bheidh ar siúl go déanach earrach 2021. Ag an gcruinniú seo roghnófar an t-iarrthóir rathúil.

Tabhair faoi deara le do thoil go dtógfaidh an próiseas roghnúcháin roinnt míonna. Cuirfear gach toradh ar an eolas faoi dheireadh an chéad leath de 2021.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr