Iarrann Grúpaí Creidimh Eitic Thuartha chun Glao ar Ghníomhaíocht Shibhialta in aghaidh Fhoréigean a Spreagtar Fuath

Grianghraf le Colin Lloyd on Unsplash

“Go n-éirífimid go léir…”

Réamhrá

Ba mhór an t-ábhar misnigh é ráitis dhá mhórghrúpa bunaithe ar chreideamh (atá sa phost thíos) a fheiceáil mar fhreagra ar mhortlaíocht Buffalo a ghlac saol deichniúr agus a gortaíodh go dona triúr eile, Meiriceánaigh Afracacha ar fad seachas ceann amháin, i ngráin chiníoch a bhí pleanáilte d’aon ghnó agus go mionchruinn. coir. Fágann siad an freagra reiligiúnach ar “smaointe agus paidreacha” do dhaoine eile, agus iad mar shaoránaigh, ag gutha glaonna eiticiúla, ríthábhachtacha sibhialta, agus an-phraiticiúil chun gnímh, agus meas iomlán acu go léir ar phrionsabal “scaradh na heaglaise agus an stáit” agus mar sin de. ábharthacht don oideachas síochána creideamh-bhunaithe agus saolta araon.

Ionad Idirchreidimh Nua Eabhrac agus Bend an Arc, eagraíocht síochána Giúdach, i ráitis a chomhlánaíonn a chéile, a dhéanann pointí bunúsacha imní do gach saoránach, agus ar an mbealach sin, oideachas síochána mar mhodh foghlama i dtreo rannpháirtíocht i ngníomhartha na freagrachta sibhialta. Molann Lárionad Idirchreidmheach Nua-Eabhrac gníomhaíocht pholaitiúil agus shóisialta neamh-pháirteach ar féidir le gach saoránach a dhéanamh chun freagairt ar dhá ghné shuntasacha den choireacht scriosta – faoiseamh a thabhairt don fhulaingt iarmhartach daonna agus deireadh a chur le gnéithe de na tosca cúiseacha – trí chúnamh ábhartha a mhaoiniú do an pobal a ndéantar íospairt orthu agus ag obair chun reachtaíocht a rith chun cineál amháin airm a thoirmeasc a úsáidtear chomh minic sin chun na maruithe fuatha-bhunaithe seo atá ag éirí níos minice a dhéanamh, agus iad dírithe mar bhaill de ghrúpa ciníoch nó reiligiúnach tá na coireanna indoctrinated eagla mar bhagairtí dá gcuid féin féiniúlachtaí agus folláine. Dearbhaíonn roinnt déantóirí agus a lucht tacaíochta go ndiúltaítear iad siúd nach fiú an comhionannas a chur ina n-ionad.

Ardaíonn na fachtóirí seo go léir saincheisteanna ar cheart dul i ngleic le hoideachas síochána, sa chás áirithe seo Buffalo, sna Stáit Aontaithe, agus i gcásanna an oiread sin gníomhartha comhchosúla “foréigean céannachta” i go leor tíortha ar fud an domhain inar maraíodh maraithe den sórt sin freisin. . Iarraimid ar oideachasóirí síochána cuireadh a thabhairt do mhic léinn roinnt cuntas ar ollmhargadh Buffalo a léamh, agus go ginearálta athbhreithniú a dhéanamh ar fhíricí an cháis a sholáthraíonn na cuntais éagsúla. Agus fíricí na hócáide mar bhunús leis, ba chóir don ghrúpa foghlama ansin léamh agus machnamh a dhéanamh ar phoist an Ionaid Idirchreidimh agus Bend the Arc, agus fiosrúchán grúpa ina dhiaidh sin a thugann aghaidh ar na ceisteanna a mholtar thíos.

Bend an Arc molann sí a léitheoirí chun “… éirí in aghaidh na n-idé-eolaíochtaí dainséaracha bána náisiúnacha a spreag an t-ionsaí foréigneach seo,”

  • Cén fáth go bhfuil sé sin? idé-eolaíochtaí úsáidtear san iolra? An féidir linn go leor modhanna machnaimh nó creata a aithint a mbeimis mar náisiúnach bán?
  • Cad a dhéanann tú den ráiteas ag baint úsáide as an bhfocal, spreag seachas an focal, ba chúis ag tagairt do cad ba bhun leis an ionsaí? Cén bhaint a bheadh ​​ag an rogha focal le freagracht? Cén bhaint atá ag d’aon ghnó atá ag an té a rinne an cion, mar a léiríodh i bpleanáil mhionsonraithe an mhurtaill, dá fhreagracht aonair? An féidir leat cur síos a dhéanamh ar ghréasán nó ar shlabhra freagrachta as seo agus ollmharuithe eile? Cén seasamh a d’fhéadfadh a bheith ag ceannairí tofa agus ag an bpobal i gcoitinne ar do líonra nó ar do slabhra? Cad a d’fhéadfaí a iarraidh ar gach ceann acu anois chun deireadh a chur leis na coireanna fuatha seo? Cén fáth a mbeadh gá le “misneach morálta agus neart polaitiúil” le freagairt. Cad a bheadh ​​le foghlaim againn chun an misneach agus an neart sin a fhorbairt?

Ionad Idirchreidimh Nua Eabhrac molann sé go díreach reachtaíocht stáit chun raidhfilí ionsaithe a thoirmeasc mar atá molta ag an nGobharnóir.

  • Cad iad na bealaí a bhféadfadh an reachtaíocht seo oll-fuathfhoréigean a mhaolú? An gcreideann tú gur leor an toirmeasc chun foréigean gunnaí a laghdú go suntasach? Cén reachtaíocht bhreise a d’fhéadfaí a iarraidh?
  • Cad a d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun deireadh a chur le húinéireacht phearsanta fhorleathan gunnaí atá ag comhréireanna eipidéime sna Stáit Aontaithe? Cad iad na cineálacha eile foréigin agus tragóidí de thaisme a tharlaíonn mar thoradh ar an oiread sin gunnaí i lámha an oiread sin? An iad na cúinsí seo a gcaithfidh an tsochaí “maireachtáil leo?” Má chreideann tú gur cheart/go bhféadfaí an scéal a athrú, cén ról a d’fhéadfadh a bheith ag oideachas síochána chun an t-athrú a bhaint amach?

BAR, 5/18/22

Bend the Arc: Gníomh Giúdach - 17 Bealtaine, 2022 Nuachtlitir

Ábhar: Buffalo, NY

(Féach freisin: Bend the Arc ráiteas ar an massacre supremacist bán de dheichniúr Dubh i Buffalo, NY)

Beannacht a thabhairt do chuimhní cinn na ndeichniúr Meiriceánach ar fad a dúnmharaíodh i Buffalo an deireadh seachtaine seo. Agus go n-éireoidh linn go léir i gcoinne na n-idé-eolaíochtaí dainséaracha bána náisiúnacha a spreag an t-ionsaí foréigneach seo.

An deireadh seachtaine seo, cuireadh seanfhírinne bhuan i gcuimhne dúinn: Is í ardcheannas bán an bhagairt is mó d’aisling Mheiriceá dhaonlathach áit ar féidir le gach duine a bheith sábháilte agus rathú.

Cibé an bhfuilimid ag siúl trí dhoirse ollmhargaí, ionaid siopadóireachta, sionagóga, moscanna nó eaglaisí ár bpobal, tá sé tuillte ag gach duine againn a bheith sábháilte.

Ar an Satharn, thiomáin náisiúnach bán go Buffalo, NY agus é ar intinn daoine Dubha a dhúnmharú, deichniúr a mharú agus níos mó a ghortú. Arís eile, tá ár gcroí stróicthe as a chéile agus tá muid líonta le rage i ndiaidh gníomh de sceimhle bán supremacist.

Táimid ag guí ar son téarnamh na ndaoine a gortaíodh agus déanaimid caoineadh ar na híospartaigh: Celestine Chaney, 65; Roberta Drury, 32; Andre Mackniel, 53; Katherine Massey, 72; Margus D. Morrison, 52; Heyward Patterson, 67; Aaron W. Salter, 55; Geraldine Talley, 62; Ruth Whitfield, 86; agus Pearly Óg, 77.

Beannacht a gcuimhní cinn, agus b'fhéidir gur gníomh í a n-oidhreacht. Síneann ár bpobal ilchiníoch Giúdach ár ngrá, ár ndlúthpháirtíocht, agus ár dtacaíocht don phobal Dubh i Buffalo agus do gach duine atá i bpian.

Ní timpiste a bhí san ionsaí seo. Thiomáin an shooter líomhnaithe roinnt uaireanta an chloig chun díriú ar an gcomharsanacht seo - ag roghnú ollmhargadh a raibh cónaitheoirí Black Buffalo ag stocaireacht air ar feadh na mblianta lena fháil - agus é ar intinn aige an oiread daoine Dubha agus a d'fhéadfadh sé a dhúnmharú.1

Luann forógra an lámhachóra bréag chontúirteach “athsholáthar iontach,” teoiric chomhcheilg chiníoch agus fhrithsheimiteach a mhaíonn go bhfuil Giúdaigh taobh thiar d’iarrachtaí chun Meiriceánaigh gheala a ionadú, go minic trí inimirce nó toghcháin. Bhí macalla den bhréag chéanna seo sna lámhaigh gunnaí a bhí dírithe ar Ghiúdaigh in Pittsburgh in 2018 agus inimircigh in El Paso in 2019.2,3

Ní comhtharlú é seo. Is sean-smaoineamh é an “athsholáthar”, atá curtha in oiriúint anois chun scaoll bán a scaipeadh in am ina bhfuil déimeagrafaíocht ag athrú sna Stáit Aontaithe.

Le blianta beaga anuas, tá an bréag seo imithe ó imeall na gluaiseachta bán-náisiúnaí go príomhshrutha na reitric pholaitiúla den eite dheis. Tá méadú ag teacht ar líon na bpolaiteoirí agus na bpolaiteoirí cearta cearta - ó Tucker Carlson ó Fox News go dtí an tUachtarán Elise Stefanik, an tríú Poblachtach is airde sa Teach - ag scaipeadh an bhréag seo chuig lucht féachana na milliún.4,5

Anois, léiríonn pobalbhreith a eisíodh an tseachtain seo caite go n-aontaíonn beagnach leath de na vótálaithe Poblachtacha go pointe áirithe ar a laghad le “teoiric athsholáthair” - an smaoineamh céanna a spreag an t-ollmhór i Buffalo.6

Is straitéis é seo. I bhfianaise na gluaiseachta atá ag dul i méid ar son an daonlathais ilchánaigh, an tsaoirse Dubh, agus an tsaoirse do chách, tá na polaiteoirí agus na fealsúnacha seo ag déanamh casaoidí bána go ciniciúil chun deighilt agus eagla a dhéanamh chun a gcumhacht a mhéadú, is cuma cé a ghortaítear. Tá sé mar aidhm acu daoine de gach cine agus rang a choinneáil ó oibriú trasna línte difríochta chun na rudaí a theastaíonn uainn le bheith rathúil a bhuachan.

Ní mór dúinn freagairt don nóiméad seo leis an misneach morálta iomlán agus an neart polaitiúil a theastaíonn uaidh. Ní mór gurb é príomhthosaíocht ár n-institiúidí Giúdacha an bhagairt chomhbheartaithe seo ar shábháilteacht ár bpobail agus ar dhaonlathas ár dtíre a shárú.

Le chéile, tógfaimid tír ina mbeidh gach duine in ann maireachtáil le saoirse, sábháilteacht agus muintearas - is cuma ár gcine, cén chaoi a ndéanaimid guí, nó cén áit a dtagann muid.

I ndlúthpháirtíocht,
Foireann Bend the Arc

PS Le blianta beaga anuas, tá Bend the Arc ag rianú an teoiric chomhcheilg seo agus ag obair chun na polaiteoirí agus na fealsúna a scaip é a choinneáil cuntasach. Táimid tar éis a phostáil snáithe ar Twitter le fíricí iolracha agus físeáin is gá duit a thuiscint cad atá ag tarlú anois. Léigh le do thoil agus roinn má tá suim agat.

foinsí

1. The New York Times, Comharsanacht Dhubh Spriocdhírithe Gunman Múnlaithe de réir na mBlianta Deighilte
2. NPR, Cad é an 'Athchur Mór' agus conas atá sé ceangailte leis an amhras lámhach Buffalo?
3. The New York Times, Mar a Nochtann Scríbhinní Ciníocha Buffalo Suspect Naisc le Ionsaithe Eile
4. Máthair Jones, Bhí Manifesto Shooter Buffalo ag brath ar an gComhcheilg Uachtarach Bán céanna a bhí á bhrú ag Tucker Carlson
5. An Washington Post, Bhain an tIonadaí Elise Stefanik macalla as teoiric chiníoch a líomhnaítear go raibh baint ag amhrastach Buffalo léi
6. An Washington Post, Aontaíonn beagnach leath de na Poblachtánaigh le 'teoiric athsholáthair iontach'


Ráiteas agus Acmhainní: Sceimhle Frith-Dhubh Intíre i Buffalo

Ionad Idirchreidimh Nua Eabhrac

(féach an bunráiteas anseo)

Déanann Ionad Idirchreidmheach Nua-Eabhrac ár gcomhbhrón ó chroí a ghabháil le teaghlaigh na 10 gcónaitheoir Buabhall a chaill a mbeatha de bharr sceimhlitheoireachta intíre agus fuatha frithdhubh an deireadh seachtaine seo caite. Tá ár nguí freisin ar son an triúr a gortaíodh, ar a son siúd a chonaic an ollmhargadh, agus ar son an phobail i gcoitinne a raibh dúshláin mhóra roimh an gciníochas struchtúrach cheana féin sular oscail Supremacist Bán foréigneach agus radacach tine ina ollmhargadh áitiúil.

Seasann an olllámh seo i líne fhada eile: 2012 ag gurdwara Oak Creek, 2015 ag Mother Emmanuel, 2018 ag sionagóg Crann na Beatha, 2019 ag El Paso Walmart, 2019 ag mosques i Christchurch, 2021 ag an Áiseach beag gnólachtaí in Atlanta, agus an iomarca eile. Mar mhórmharú frith-Dhubh, áfach, tá a áit féin ag an lámhach seo i stair uathúil an fhoréigin chinithigh i SAM, ag dul ar ais go dtí an sclábhaíocht, scaradh teaghlaigh, lynching, agus Jim Crow.

Mar Easpag Ceannais na hEaglaise Easpaig agus Buffalo ó dhúchas, deir an tOirmheach Michael Curry “Is tragóideach é cailleadh aon bheatha dhaonna, ach bhí fuath ciníoch domhain ag tiomáint an lámhach seo, agus b’éigean dúinn iompú ó chosán marfach ár náisiún. tá sé ag siúl i bhfad ró-fhada." Chun ráiteas iomlán an Easpaig Curry Cliceáil anseo.

Mar eagraíocht a fhéachann le ár gcathair a chosaint ó chiníochas agus ó bhiotracht reiligiúnach, téann ICNY le baill den stát agus sa phobal níos mó ag caoineadh na mbásanna inchoiscthe seo agus ag briseadh na gcaillteanas. Seo thíos roinnt moltaí maidir le beart a dhéanamh thar an urnaí:

Tá VoiceBuffalo ag freastal ar an bpobal i Buffalo le blianta fada anuas. Is féidir leat a bhronnadh ar an dá le haghaidh dáileadh bia agus diapers agus táirgí sláinteachais anseo. Is féidir leat iad a fháil ar Facebook anseo.

Mar an gcéanna, d'oibrigh an Chomhairle Moslamach um Beartas Poiblí Buffalo leis na hEaglaisí agus le ceannaireacht an Chomhphobail chun tacú leis na híospartaigh agus a dteaghlaigh. Tá an Comhphobal Moslamach, trí Jami Masjid bhunaigh ciste do “Tops Market Shooting Victims” chun tacú le teaghlaigh na n-íospartach. Tacóidh an t-airgead a bhaileofar le costais sochraide agus costais leighis. Tá an nasc anseo.

Tá an Gobharnóir Kathy Hochul chun bille a mholadh a leathnóidh an cosc ​​atá ag an stát cheana féin ar roinnt arm ionsaithe. Áireofar ina togra freisin athruithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar dhlíthe Nua-Eabhrac chun aghaidh a thabhairt ar rialú a bhfuiltear ag súil leis ó Chúirt Uachtarach na SA a d’fhéadfadh srianta Nua-Eabhrac ar iompar arm folaithe a bhaint. Cuir do thuairimí in iúl don Ghobharnóir faoi ​​na moltaí seo agus déan teagmháil le Comhairle Stát Eaglaisí Nua-Eabhrac [ríomhphost faoi chosaint].

Le meas,

An Dr. Chloe Breyer
Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Ionad Idirchreidimh Nua Eabhrac

 

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...