Caillfidh gach duine mura ndéanann an chine daonna ‘síocháin leis an bpláinéad’, dearbhaíonn Guterres

(Arna fhreagairt ó: Nuacht na Náisiún Aontaithe. 21 Bealtaine, 2021)

Tá an chine daonna ag “cogadh a chur ar an dúlra”, ag bagairt caillteanas bithéagsúlachta, cur isteach ar an aeráid agus truailliú ag dul i méid.

“Caillfimid go léir mura mbainfimid síocháin leis an bpláinéad”, Ard-Rúnaí António Guterres D'inis webinar chun tosaigh ar an Lá Idirnáisiúnta um Éagsúlacht Bhitheolaíoch, a chomóradh go bliantúil an 22 Bealtaine.

“Ba chóir dúinn uile a bheith mar abhcóidí don dúlra”, a dúirt sé.

Pictiúr brónach

Cothaíonn an dúlra an saol agus soláthraíonn sé deiseanna, seirbhísí agus réitigh, a mhínigh sé, ag tabhairt dá haire go bhfuil “pláinéad sláintiúil ríthábhachtach chun an Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGs) ".

Ach, tá an bhithéagsúlacht ag laghdú ag “ráta gan fasach agus scanrúil”, agus tá na brúnna ag dul i méid, thug sé foláireamh.

“Níor éirigh linn aon cheann dár spriocanna bithéagsúlachta a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta a bhaint amach”, a dúirt príomhfheidhmeannach na Náisiún Aontaithe.

Dúirt sé go bhfuil aon mhilliún speiceas i mbaol a ndíothachta; tá éiceachórais ag imeacht “os comhair ár súl”; tá fásaigh ag leathadh, agus bogaigh á gcailliúint.

Cailltear 10 milliún heicteár d’fhoraoisí gach bliain, déantar ró-iascaireacht ar na haigéin agus bíonn siad “ag tachtadh le dramhaíl phlaisteach” toisc go bhfuil an dé-ocsaíd charbóin a ionsúnn siad ag aigéadú na bhfarraigí, ag tuaradh agus ag marú sceireacha coiréil, a dúirt sé.

Agus tá an t-airgeadas poiblí idirnáisiúnta bliantúil iomlán don dúlra i bhfad níos lú ná na fóirdheontais is cúis lena dhíghrádú.

“Táimid ag ídiú acmhainní níos gasta ná mar is féidir leis an dúlra iad a athlánú”, lean príomhfheidhmeannach na Náisiún Aontaithe ar aghaidh.

Fachtóir Zóónach

Chuir an paindéim béim ar an gcaidreamh pearsanta idir daoine agus an dúlra, a dúirt sé, cé gurb iad athruithe ar úsáid talún agus cúngú ar ghnáthóga fiáine na príomhbhealaí le haghaidh galair thógálacha atá ag teacht chun cinn, mar shampla na daoine marfacha Ebola agus Covid-19 víris.

“Tá trí cheathrú de ghalair thógálacha daonna nua agus atá ag teacht chun cinn zónóiseach”, ag léim ó ainmhithe go daoine, agus i gcoinne an chúlra seo, dúirt príomhfheidhmeannach na Náisiún Aontaithe go dtugann dul i ngleic leis an ngéarchéim reatha COVID-19 deis chun téarnamh níos fearr.

Díbhinní bithéagsúlachta

Sa bhliain shuntasach seo chun cothromaíocht leis an dúlra a athbhunú, dul i ngleic leis an éigeandáil aeráide agus dul chun tosaigh ar an ngéarchéim truaillithe, chuir príomhfheidhmeannach na Náisiún Aontaithe béim air, “beidh ár n-iarrachtaí chun bithéagsúlacht a chosaint ríthábhachtach”.

Dúirt sé go gcaithfidh réitigh ar an ngéarchéim reatha an deis a leathnú, éagothroime lom a laghdú agus teorainneacha pláinéadacha a urramú, le “infheistíochtaí agus gníomhartha atá dearfach ó thaobh nádúir” chun ligean do gach duine leas a bhaint as “díbhinní na héagsúlachta bitheolaíche”.

Níos déanaí i mbliana, tiocfaidh rialtais le chéile don 15ú Comhdháil de Pháirtithe sa Choinbhinsiún ar Bhithéagsúlacht (Cluiche COP-15) i Kunming, an tSín, chun creat domhanda nua don bhithéagsúlacht a thabhairt chun críche chun an dúlra a chosaint, éiceachórais a athbhunú agus caidreamh an chine dhaonna leis an bpláinéad a athshocrú.

“Tá sé riachtanach go n-éireoidh leo”, a dúirt an tArd-Rúnaí. “Beidh an luach saothair iontach”.

Gluaiseacht le haghaidh athraithe

Tá go leor réitigh ann cheana chun éagsúlacht ghéiniteach an phláinéid a chosaint ar thalamh agus ar muir, ach caithfear iad a úsáid.

“Tá páirt le himirt ag gach duine. Is iad roghanna inbhuanaithe stíl mhaireachtála an eochair ”, a dúirt príomhfheidhmeannach na Náisiún Aontaithe, agus“ an freagra ”á thabhairt ar tháirgeadh agus ar thomhaltas inbhuanaithe.

Teastaíonn beartais níos fearr a chuireann cuntasacht rialtais, gnó agus aonair chun cinn chun rogha a thabhairt do gach duine ar fud an domhain maireachtáil go hinbhuanaithe agus a bheith mar chuid de ghluaiseacht ar son athraithe.

“Lig dúinn uile a bheith mar chuid den réiteach”, a dúirt sé. “Le chéile, is féidir linn stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta agus díghrádú éiceachórais agus todhchaí a thógáil ina mairimid ar aon dul leis an dúlra”.

'Éileamh níos fearr ar an dúlra'

Ina teachtaireacht Lá na Bithéagsúlachta, Inger Andersen, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Chlár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe (UNEP), deirtear go bhfuil dúshláin an phláinéid “chomh géar sin nach bhfuil an só againn fanacht timpeall ar dhuine eile céim suas agus gníomhú”.

Mhínigh sí go dtacaíonn UNEP le tíortha monatóireacht agus bainistíocht a dhéanamh ar a mbithéagsúlacht “chomh maith agus is féidir linn”; fuaimeanna an t-aláram ar a bhfuil á rá ag an eolaíocht maidir le caillteanas bithéagsúlachta agus conas cúrsa a athrú; agus oibríonn sé le gnólachtaí agus le hairgeadas chun cabhrú le haistriú i dtreo “infheistíochtaí atá dearfach ó thaobh nádúir”.

Oibríonn an ghníomhaireacht freisin le cinnteoirí chun sócmhainní a sholáthraíonn nádúr a theorannú chun an scrios de bharr gníomhaíochta eacnamaíche a theorannú agus déanann sí córas iomlán na Náisiún Aontaithe a shlógadh chun tacú le bithéagsúlacht trí gach ceann dá sainorduithe.

“Nuair a éilímid níos fearr ar an dúlra, faighimid torthaí níos fearr do gach duine”, a dúirt an tUasal Andersen.

Bí ar an réiteach

Elizabeth Maruma Mrema, Rúnaí Feidhmiúcháin an Coinbhinsiún ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch Dúirt (CBD) go bhfuil éagsúlacht na beatha ar an phláinéid “ag laghdú níos mó ná riamh i stair an duine”; tá speicis plandaí agus ainmhithe ag dul in éag; agus “tá daoine ag ró-úsáid acmhainn an Domhain níos mó ná a leath”.

Ag míniú di go gcruthódh stopadh caillteanas bithéagsúlachta na coinníollacha riachtanacha chun na SDGanna a bhaint amach, sláinte an duine a fheabhsú agus aghaidh a thabhairt ar an éigeandáil aeráide, leag sí béim: “Anois an t-am chun ár gcaidreamh leis an dúlra a athrú”.

Chuir príomhfheidhmeannach an CBD béim ar a thábhachtaí atá dlúthdhiosca COP-15 chun éiceachórais ríthábhachtacha, speicis agus éagsúlacht ghéiniteach a chosaint, ag rá “trí ghníomhú ar son an dúlra,“ is féidir linn domhan níos cothroime, níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe a chruthú ”.

“An bhfuil tú mar chuid den réiteach chun bithéagsúlacht a shábháil? Mura féidir, tugaim cuireadh duit. Bí mar chuid den réiteach don dúlra ”, a dúirt sí.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr