athfhillteacha

Lá Domhanda na Múinteoirí

Domhanda

Ar siúl gach bliain an 5 Deireadh Fómhair ó 1994, cuimhníonn Lá Domhanda na Múinteoirí comóradh ar ghlacadh Mholadh 1966 ILO / UNESCO maidir le Stádas Múinteoirí. Socraíonn an Moladh seo tagarmharcanna maidir le cearta agus freagrachtaí múinteoirí agus caighdeáin maidir lena n-ullmhúchán tosaigh agus a mbreisoideachas, earcaíocht, fostaíocht, agus coinníollacha teagaisc agus foghlama.

athfhillteacha

Lá Domhanda na Múinteoirí

Domhanda

Ar siúl gach bliain an 5 Deireadh Fómhair ó 1994, cuimhníonn Lá Domhanda na Múinteoirí comóradh ar ghlacadh Mholadh 1966 ILO / UNESCO maidir le Stádas Múinteoirí. Socraíonn an Moladh seo tagarmharcanna maidir le cearta agus freagrachtaí múinteoirí agus caighdeáin maidir lena n-ullmhúchán tosaigh agus a mbreisoideachas, earcaíocht, fostaíocht, agus coinníollacha teagaisc agus foghlama.