Loading Imeachtaí

«Gach Imeacht

  • Tá an imeacht seo a rith.

Oiliúint Fhíorúil ar Thógáil Síochána MPI 2021 - Réamhrá le Monatóireacht, Meastóireacht agus Foghlaim do Chleachtóirí Tógála Síochána

Deireadh Fómhair 25 - samhain 17

$ 475

Tá Institiúid Tógála Síochána Mindanao (MPI) ag tairiscint an dara sraith cúrsaí ar líne do Chlár Oiliúna Fíorúil um Thógáil Síochána MPI 2021. Ó Lúnasa go Nollaig 2021, tá an deis agat iarratas a dhéanamh ar cheann amháin nó gach ceann de na ceithre chúrsa ar líne agus do scileanna agus do chleachtas síochánaíochta ar chlaochlú coinbhleachta, oideachas síochána, agus monatóireacht agus meastóireacht a fheabhsú. IARRATAS ANSEO!

Tabhair faoi deara le do thoil go n-athraíonn an spriocdháta d’iarratais in aghaidh an chúrsa.

Réamhrá le Teoiric agus Cleachtas Tógála Síochána. Tugann an cúrsa tosaigh seo forbhreathnú ar an réimse tógála síochána agus tugann sé eolas do na teoiricí, na cleachtais agus na bunscileanna a theastaíonn chun dul i mbun obair tógála síochána. Tá sé á éascú ag Paulo Baleinakorodawa, traenálaí séasúrach as Fidsí san Aigéan Ciúin ó dheas, agus Elsa “Uka” Pinto, tógálaí síochána ar an talamh ó Timor-Leste. Rithfidh an dianchúrsa seo ó 30 Lúnasa - 9 Meán Fómhair, 2021, Luan go Déardaoin ó 1:00 PM go 4:30 PM, am Filipíneach. Is é an 13 Lúnasa, 2021 an spriocdháta d’iarratais.

Múnlaí um Shíocháin agus Claochlú Coimhlinte. Scrúdaíonn an ardchúrsa claochlaithe coinbhleachta seo samhlacha comhtháite den athrú sóisialta, a choinníonn le chéile saincheisteanna síochána, forbartha, ceartais agus aitheantais. Éilíonn úsáid samhlacha den sórt sin na cúraimí ilghnéitheacha a bhaineann le hanailís chriticiúil ar fhoréigean struchtúrach agus foréigean díreach, ceartas a chothú trí fhorbairt an duine, tógáil réamhghníomhach na gcultúr síochána dinimiciúil, agus freagairt do ghéarchéimeanna ar bhealaí a thógann ar thraidisiúin chultúrtha agus chreidimh áitiúla agus a fheiceann finné a todhchaí inbhuanaithe agus síochánta. Tá sé á éascú ag Wendy Kroeker, idirghabhálaí pobail agus acadúil le taithí, agus Michael “Mike” Frank A. Alar, traenálaí veteranach atá eolach ar phróisis síochána agus idirphlé. Tá an cúrsa seo á thairiscint i gcomhar le hOllscoil Mennonite Cheanada i Winnipeg, Ceanada, agus seolfar é ó 16 Meán Fómhair go 2 Nollaig, 2021, gach Déardaoin ó 8:00 go 10:45 AM, am Filipíneach. Is é an 27 Lúnasa, 2021 an spriocdháta d’iarratais.

Oideachas Síochána: Oideolaíocht a Dhearadh don Athrú. Féachann an t-ardchúrsa seo ar Oideachas Síochána mar thasc riachtanach chun sochaí a aistriú go cultúr na síochána. Trí ghníomhaíochtaí idirghníomhacha ar líne, fiosróidh na rannpháirtithe gach gné den fhoghlaim éascaithe agus úsáidfidh siad a dtaithí agus a n-eolas chun samhlacha oideachais síochána a dhearadh d’aois éagsúil ina gcomhthéacsanna féin. Tá sé á éascú ag Jonathan “Jon” E. Rudy, oideachasóir domhanda, agus Maria Ida “Deng” Giguiento, tógálaí síochána ar leithligh ó na hOileáin Fhilipíneacha, agus rithfidh sé as 5 Deireadh Fómhair go 4 Samhain, 2021, gach Máirt agus Déardaoin ó 6:00 go dtí 8:30 in am Philippine. Is é an 17 Meán Fómhair, 2021 an spriocdháta d’iarratais.

Réamhrá le Monatóireacht, Meastóireacht agus Foghlaim do Chleachtóirí Tógála Síochána. Déanann an cúrsa téamach seo monatóireacht, meastóireacht agus foghlaim ó pheirspictíocht foghlama agus tugtar isteach teoiricí athraithe, táscairí, monatóireachta, meastóireachta agus dearaidh foghlama, agus uirlisí do chleachtas machnamhach. Tá sé á éascú ag Joan McGregor, cleachtóir cáiliúil idirnáisiúnta um chlaochlú coinbhleachta ón Afraic Theas, agus Mohammad Tamim Ebrahimi, tógálaí síochána pobalbhunaithe ón Afganastáin, agus coinneofar í ó 25 Deireadh Fómhair go 17 Samhain, 2021, gach Luan agus Céadaoin ó 1:00 PM go 5:00 PM, am Filipíneach. Is é an 8 Deireadh Fómhair, 2021 an spriocdháta d’iarratais.

Íoslódáil Paicéad Faisnéise Oiliúna Fíorúil Foirgníochta Síochána 2021 do Lúnasa go Nollaig.

Cuirfear Lascaine Luath-Éan de US $ 25 nó PhP1,200 i bhfeidhm ar iarratasóirí a chuirfidh a n-iarratas isteach an 9 Lúnasa, 2021 nó roimhe.

Meastar go gcomhlánóidh Clár Oiliúna Fíorúil Tógála Síochána MPI an Clár Oiliúna Tógála Síochána Bliantúil MPI. Iarracht leanúnach í seo de chuid na hinstitiúide chun a ról mar acmhainn a leathnú chuig tógálaithe síochána agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an bpaindéim COVID-19.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...