Loading Imeachtaí

«Gach Imeacht

  • Tá an imeacht seo a rith.

Lá Idirnáisiúnta na hÓige

Lúnasa 12, 2023

Déantar Lá Idirnáisiúnta na nÓg a chomóradh gach bliain an 12 Lúnasa, ag tabhairt aird an phobail idirnáisiúnta ar shaincheisteanna na hóige agus ag ceiliúradh acmhainn na hóige mar chomhpháirtithe i sochaí dhomhanda an lae inniu.

Cúlra: “Na Náisiúin Aontaithe agus an Óige”

I 1965, i rún 2037 (XX), d’fhormhuinigh an Tionól Ginearálta an Dearbhú maidir le hidéil na Síochána, Meas Comhpháirteach agus Tuiscint idir Phobail a Chur Chun Cinn i measc na nÓg.

Ó 1965 go 1975, leag an Tionól Ginearálta agus an Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta araon béim ar thrí théama bhunúsacha i réimse na hóige: rannpháirtíocht, forbairt agus síocháin. Cuireadh béim freisin ar an ngá le beartas idirnáisiúnta maidir leis an óige.

I 1979, d’ainmnigh an Tionól Ginearálta, le rún 34/151, 1985 mar Bhliain Idirnáisiúnta na nÓg: Rannpháirtíocht, Forbairt, Síocháin.

I 1985, le rún 40/14, d’fhormhuinigh an Tionól na treoirlínte maidir le tuilleadh pleanála agus obair leantach oiriúnach i réimse na hóige. Tá na treoirlínte suntasach maidir lena bhfócas ar dhaoine óga mar chatagóir leathan a chuimsíonn foghrúpaí éagsúla, seachas aonán déimeagrafach amháin. Soláthraíonn siad tograí le haghaidh bearta sonracha chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais foghrúpaí mar dhaoine óga faoi mhíchumas, daoine óga tuaithe agus uirbeacha agus mná óga. (Foinse: rún 50/81)

I mí na Nollag 2009, ghlac Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe rún 64/134 ag fógairt na bliana dar tosach 12 Lúnasa 2010 mar Bhliain Idirnáisiúnta na hÓige, ag iarraidh ar rialtais, an tsochaí shibhialta, daoine aonair agus pobail ar fud an domhain tacú le gníomhaíochtaí ag leibhéil áitiúla agus idirnáisiúnta chun an imeacht. Beidh an Bhliain i gcomhthráth le comóradh 25 bliain chéad bhliain Idirnáisiúnta na nÓg i 1985.
An 17 Nollaig 1999, ina rún 54/120, d’fhormhuinigh Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an moladh a rinne Comhdháil Dhomhanda na nAirí atá Freagrach don Óige (Liospóin, 8-12 Lúnasa 1998) go bhfógrófaí 12 Lúnasa mar Lá Idirnáisiúnta na nÓg.

Mhol an Tionól go n-eagrófaí gníomhaíochtaí faisnéise poiblí chun tacú leis an Lá mar bhealach chun feasacht níos fearr ar Chlár Gníomhaíochta Domhanda don Óige a chur chun cinn, a ghlac an Tionól Ginearálta i 1996 (rún 50/81).

Is éard atá i Rún 2250 ón gComhairle Slándála maidir leis an Óige, an tSíocháin agus an tSlándáil admháil gan fasach ar an ngá práinneach le tógálaithe óga síochána a fhostú chun an tsíocháin a chur chun cinn agus cur i gcoinne antoisceachais, agus is léir go seasann an óige mar chomhpháirtithe tábhachtacha sna hiarrachtaí domhanda.

Déantar Lá Idirnáisiúnta na nÓg a chomóradh gach bliain an 12 Lúnasa, ag tabhairt aird an phobail idirnáisiúnta ar shaincheisteanna na hóige agus ag ceiliúradh acmhainn na hóige mar chomhpháirtithe i sochaí dhomhanda an lae inniu.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr