Loading Imeachtaí

«Gach Imeacht

  • Tá an imeacht seo a rith.

Divides Bridging: Cad is Féidir le Ahimsa (Neamhviolence) a thairiscint? - Comhdháil Fhíorúil

Deireadh Fómhair 8 - Deireadh Fómhair 10

Glao ar Thograí

Spriocdháta chun Tograí a chur isteach: Lúnasa 23, 2021

Iarrann Ionad Ahimsa i gColáiste na Litreacha, na nEalaíon agus na nEolaíochtaí Sóisialta ag Cal Poly Pomona tograí cur i láthair do chomhdháil fhíorúil ildisciplíneach ar Bridging Divides: Cad is Féidir le Ahimsa a Thairiscint?

Cur síos ar an gComhdháil

Táimid ag maireachtáil i ré deighiltí. Agus tá siad ag fás i ngach réimse - sóisialta, polaitiúil, eacnamaíoch, ciníoch, reiligiúnach agus éiceolaíoch. Cé nach bhfuil na deighiltí seo go hiomlán nua, tá dúshláin sheachtracha ag baint lena déine agus a dtionchar. Tá na deighiltí eitneacha agus ciníocha atá ag méadú go tapa ag briseadh íomhá an-mhór dár sochaí ilchultúrtha. Tá na difríochtaí polaitiúla atá ag dul i méid ag cur coincheap “náisiún amháin, doshannta” i mbaol. Agus cé gurb sinne an náisiún is saibhre ar domhan, tá an deighilt eacnamaíoch atá ag dul i méid ag creimeadh struchtúr ár sochaí le bochtaineacht agus easpa dídine ag fás. Táthar ag saothrú na deighiltí seo chun críocha polaitiúla atá, ar a uain, ag leathnú na rannán agus ag baint an bhoinn den daonlathas. Níos casta ná an “deighilt vacsaín” atá ann faoi láthair i measc paindéime atá ag bagairt folláine fhoriomlán an chine daonna féin.

D'ainneoin iarrachtaí scóir eagraíochtaí agus na céadta duine a bhí ag obair chun deighiltí de chineálacha éagsúla a dhúnadh, tá na rannáin ag dul i bhfeidhm i gcónaí ar líon na ndaoine atá ag fás.

Scrúdóidh an chomhdháil fhíorúil seo ról agus tábhacht ahimsa maidir le deighiltí den sórt sin a nascadh.

De ghnáth tuigtear Ahimsa nó nonviolence i dtéarmaí an rud NACH bhfuil sé, is é sin nach foréigean é. Díreoidh an chomhdháil seo ar ahimsa i dtéarmaí a bhfuil sí. Tá Ahimsa neamhviolence fréamhaithe i gcomhbhá agus ionbhá, eagla agus maithiúnas, buíochas agus flaithiúlacht. Taispeánann sé saoránacht agus muinín, cuireann sé mothú aonacht agus macántacht chun cinn i measc gach duine.

Mar sin, an féidir le ahimsa feidhmiú mar threoirphrionsabal chun na deighiltí a thrasnú, chun cuimsiú a chur chun cinn agus bunús ár sochaí ilchultúrtha agus ilchiníoch a neartú? An féidir leis mothú aontachta a thabhairt isteach inár seomraí ranga, inár bpobail agus inár n-ionaid oibre?

Moltaí: Fócas agus Raon feidhme

Iarraimid tograí a léiríonn peirspictíochtaí araíonachta iomadúla a léiríonn ról agus tábhacht ahimsa maidir leis na deighiltí a thrasnú agus a athrú. Cuimsíonn scóip na comhdhála aon ábhar a mbíonn baint aige le tréithe (í) dearfacha ahimsa maidir le deighiltí de chineál ar bith a thrasnú agus / nó a athrú. Féadfaidh ábhair an chur i láthair tarraingt ar na ceachtanna ó eiseamláirí stairiúla ahimsa ar nós Gandhi, King, Chavez, agus daoine eile a bhain úsáid as neamhfhíréantacht chun na rannáin a shárú agus chun aontacht a chruthú.

Iarrann an chomhdháil cur i láthair freisin ar ról an oideachais neamhfhulaingthe / an oideachais síochána i gcothú mothú aontachta, cairdeas agus ionbhá chun tuiscint níos fearr a chruthú i measc mac léinn ó chúlraí éagsúla.

Sceideal Comhdhála Fíorúil (Sealadach le mionathruithe féideartha):

Dé hAoine, 8 Deireadh Fómhair: 4: 00-6: 30 in PDT
Dé Sathairn, 9 Deireadh Fómhair: 10: 00-12 meán lae; 1: 00-3: 00 in PDT
Dé Domhnaigh, 10 Deireadh Fómhair: 10: 00-12 meán lae; 1: 00-3: 00 in PDT

Lucht Féachana

Beidh lucht féachana éagsúil againn sa chomhdháil: dámh agus mic léinn an choláiste, oideachasóirí K-12, feidhmeannaigh gnó agus gairmithe eile, agus baill den phobal níos mó.

Aighneacht Togra

Cuir isteach le do thoil trí ríomhphost achomaireacht 250-300 focal ar do thopaic cur i láthair atá comhsheasmhach le tuairisc na comhdhála mar aon le próifíl ghairmiúil aon leathanaigh (mar cheangaltáin focal araon) faoin Luan, 23 Lúnasa.

Déanfar athbhreithniú piaraí ar thograí de réir mar a thiocfaidh siad isteach. Gheobhaidh údair tograí rathúla fógra trí ríomhphost faoi Mheán Fómhair 10. Ba cheart go mbeadh déine agus doimhneacht intleachtúil ag aighneachtaí gan a bheith marcaithe teicniúil nó béarlagair.

Le cur isteach nó le fiosrúcháin, seol ríomhphost chuig: Tara Sethia <[ríomhphost faoi chosaint]>

Mionsonraí

Tosaigh:
Deireadh Fómhair 8
Deireadh:
Deireadh Fómhair 10
Catagóir Imeachta:
Imeacht Clibeanna:
https://www.cpp.edu/~ahimsacenter/conference/conference_2021_CallForProposals.shtml

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...