Meastóireacht ar Churaclam Ardscoile Meánscoile Maidir le hOideachas Síochána I Khyber Pakhtunkhwa (an Phacastáin)

Lua: Amin, S. (2021). Meastóireacht ar Churaclam Ardscoile Meánscoile Maidir le hOideachas Síochána I Khyber Pakhtunkhwa. (Foilseachán Uimh. 123-FSS / PHDEDU / F16) [Tráchtas dochtúireachta, Islamabad Ollscoil Ioslamach Idirnáisiúnta]. Stór Taighde na Pacastáine.

íoslódáil an tráchtas iomlán anseo

Abstract

Tá ról ríthábhachtach ag curaclam na scoile maidir le tuiscint choincheapúil na síochána in ógánaigh scoile a neartú. Tá sé tábhachtach neart agus laige churaclam na scoile a mheas chun na straitéisí breise a ionchorprú chun fís na síochána sna déagóirí a fheabhsú. Ag féachaint don dearcadh foréigneach atá ag teacht chun cinn i measc déagóirí na scoile, is é an riachtanas atá leis an lá curaclam na scoile a mheas maidir le cur chuige an churaclaim faoi theagasc na síochána. Dá bhrí sin, ag cuimhneamh ar staid reatha na síochána i gCúige Khyber Pakhtunkhwa sa Phacastáin, tá géarghá leis ranníocaíochtaí curaclaim na scoile a mheas maidir leis an tuiscint choincheapúil ar shíocháin in ógánaigh scoile (Mahmood, 2010). Chun na críche seo, tá sé tábhachtach freisin curaclam na scoile a mheas chun na riachtanais agus na dúshláin bhreise a bhaineann le tógáil na síochána sna déagóirí a iniúchadh freisin (Hamid, 2011). Dá bhrí sin, chinn an taighdeoir an staidéar seo a dhéanamh. Molann go leor staidéir, “Múnla Comhtháite d’oideachas síochána” chun curaclam scoile a mheas maidir le hoideachas síochána. Tháinig mé ar an gconclúid go bhfuil samhail lárnach d’oideachas síochána suntasach maidir le teagasc na síochána i gcuraclam na scoile a mheas. Dá bhrí sin, chinn an taighdeoir cuspóirí an staidéir a chomhlíonadh i bhfianaise shamhail dhílis na síochána. Ba é cuspóir an staidéir seo an curaclam meánscoile níos airde a mheas maidir le hoideachas síochána i Khyber Pakhtunkhwa. Ba iad cuspóirí an staidéir: anailís a dhéanamh ar churaclam ardscoile na meánscoile 2006 agus ar théacsleabhair de na trí ábhar (Béarla, Urdais agus Staidéar Ioslamach) maidir leis an tsamhail dhílis d’oideachas síochána, an curaclam ardleibhéil meánscoile a mheas le meas. leis an gcomhpháirt ‘síocháin leis an duine féin’ de shamhail dhílis d’oideachas síochána, déan anailís ar an gcuraclam ardscoile ar leibhéal meánscoile maidir leis an gcomhpháirt ‘síocháin le daoine eile’ de shamhail dhílis d’oideachas síochána, déan an curaclam ardscoile ar leibhéal meánscoile a mheas le meas leis an gcomhpháirt ‘síocháin leis an dúlra’ de shamhail dhílis d’oideachas síochána, agus scrúdú a dhéanamh ar thuairimí na ngeallsealbhóirí maidir le curaclam ardleibhéil meánscoile maidir leis an tsamhail dhílis d’oideachas síochána. Úsáideadh an dearadh triantánach comhthráthach sa staidéar seo. Ba é croí-churaclaim agus téacsleabhair ardleibhéil meánscoile trí ábhar (Béarla, Urdais, agus Staidéar Ioslamach), múinteoirí agus saineolaithe curaclaim daonra an staidéir seo. Is croí-ábhair iad seo agus díríonn sé ar na saincheisteanna sóisialta, síochána agus coimhlinte atá ann i ngnéithe éagsúla i sochaí na Pacastáine. Dá bhrí sin, chinn taighdeoir na hábhair seo a roghnú sa staidéar seo. Úsáideadh ceistneoir agus anailís dioscúrsa criticiúil ábhair mar uirlisí taighde sa staidéar seo. Rinneadh anailís ar na sonraí cáilíochtúla le cabhair ó anailís chriticiúil ar dhioscúrsa agus rinneadh anailís ar shonraí cainníochtúla le cabhair SPSS. Úsáideadh céatadán, minicíocht, meánscór, diall caighdeánach, agus chi-chearnóg mar uirlisí staidrimh. Molann an staidéar freisin gur cheart go mbeadh spriocanna fadtéarmacha agus gearrthéarmacha an Chláir um Oideachas Síochána do thimpeallachtaí tógála síochána i scoileanna soiléir ón tús chun torthaí foghlama a éascú. Thairis sin, ní mór don rialtas, tríd an Aireacht Oideachais, meicníocht a dhéanamh chun cultúr na síochána a mheas i scoileanna.

 

 

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr