Ag Glacadh le hIonchuimsitheacht Radacach: Céimeanna Praiticiúla chun Siollabas Idirghabhála, Idirghabhála a Chruthú

Tá an scamall focal seo comhdhéanta de na focail sa phost seo. Is bealach eile é le smaoineamh trí do straitéisí teagaisc - déan uirlis amhairc chun na focail is minice a úsáidtear agat a léiriú.

(Arna fhreagairt ó: Oideolaíocht Infheicthe, a [ríomhphost faoi chosaint] Tionscadal, 14 Lúnasa, 2020)

Le Barrie Gelles

Faoin am seo, tá a fhios againn go léir nach mbraitheann ullmhúchán don seimeastar titim atá le teacht mar Lúnasa ar bith eile atá líonta le hullmhúcháin siollabais. Cibé an bhfuil muid ag pleanáil do chúrsa iargúlta, digiteach nó hibrideach, nó leagan aireach, neamhchoitianta de chúrsa pearsanta, caithfear an seimeastar iomlán a phleanáil chun “a bheith ag súil leis an rud gan choinne.” Déantar an tasc oideolaíoch uafásach seo níos casta má tá iliomad cúrsaí agat le hullmhú, agus níos deacra fós má bhíonn tú ag múineadh i níos mó ná coláiste amháin.

Beidh an seimeastar, agus a chuid gaistí oideolaíocha uile, murab ionann agus aon rud a bhfaca muid riamh cheana. Ní féidir linn a bheith ag brath ar na gnáth-mhodhanna teagaisc atá againn go pearsanta, is gá ár siollabais a athscríobh, agus caithfear an chuid is mó dár dtascanna a athchruthú. Má tá gach rud le hathrú, mar sin, cén fáth nach dtapóidh tú an deis seo chun athmhachnamh a dhéanamh ar ár gcúrsaí?

Tá roinnt dár gcomhghleacaithe ag tosú ag smaoineamh ar ár n-ullmhóidí cúrsa a athfhoirmliú ar an mbealach seo - athrú a d’fhéadfadh a bheith dearfach i measc cúinsí dosheachanta. Scríobh cúpla duine dár gcomhghleacaithe faoin nóisean seo, mar shampla Cathy N. Davidson agus Dianne Harris, a scríobh alt a d’fhiafraigh “cad a tharlódh dá bhfeicfeadh coláistí an titim seo ní amháin mar éigeandáil champais de chomhréireanna eipiciúla… ach mar ábhar iontais freisin deis oideachasúil? " (Is féidir leat an t-alt iomlán a léamh ag an nasc seo).

De mheon glacadh le hathrú agus súil a bheith agam an nóiméad a thapú nuair a bhíonn an oiread sin againn ag cíoradh trínár siollabais, ba mhaith liom roinnt céimeanna praiticiúla a roinnt maidir le dearadh siollabas idirghabhála, idirghabhála. Chuir mé na smaointe seo i scríbhinn do phainéal ar theagasc uilechuimsitheach ag comhdháil Chumann na hAmharclainne san Ardoideachas, ach is modhanna fíor-thrialacha iad a ndearna mé iniúchadh orthu le blianta. Tá na heilimintí seo á gcur san áireamh agam i mo chúrsaí, scaipthe thar dhá dhisciplín agus trí choláiste, le blianta fada. Áitím ar an uilechuimsitheacht seo mar ba mhaith liom go mbeadh mo chúrsaí inrochtana, fáilteach, idirghabhála agus eagarthóireachta d’aon mhac léinn a d’fhéadfadh clárú don chúrsa. Rinne na tionscnaimh agus na beartais seo a leabú i mo sheomraí ranga - go pearsanta agus go digiteach - difríocht mhór d’éiteas agus dinimic phobal an tseomra ranga. An obair níos mó é? Sea, ach is fiú é.

Ní tionscnamh oideolaíoch pearsanta amháin é céimeanna a ghlacadh chun a bheith uilechuimsitheach ó thaobh na radaíochta de; is dearcadh polaitiúil é freisin. Bealach is féidir linn an tsochaí a shamhaltú go mion mar a roghnaíonn muid ár seomraí ranga a struchtúrú (liteartha nó meafarach, fisiceach nó digiteach). Cruthaímid saol beag inár seomraí ranga, i spás ainmnithe, ar feadh méid teoranta ama. Mar sin fiafraím díot: conas ba mhaith leat an domhan a athrú i mbliana?

Cuimsitheacht Radacach maidir le hIdirghabháil Siollabais: Céimeanna Praiticiúla

Arna ullmhú ag Barrie Gelles mar chuid de chur i láthair do sheisiún ATHE 2020: “Teagasc Cuimsitheach: Tascanna, Measúnuithe, Polasaithe Cúrsa”

Níl sé i gceist go mbeadh an treoir seo de chéimeanna praiticiúla uileghabhálach ar bhealach ar bith. Is doiciméad beo é seo (is féidir féachaint air ag an nasc google seo) a dhéanfar a nuashonrú agus a athbhreithniú go leanúnach. Soláthraíonn an acmhainn seo roinnt céimeanna tosaigh chun idirghabháil a dhéanamh in ábhar tipiciúil siollabais, beartais, tascanna agus meastóireachtaí. Is ceap lainseála é seo ar go leor bealaí eile chun cuimsiú radacach a chuimsiú le feasacht go gcaithfidh gach idirghabháil a bheith trasnach.

Athruithe Iomlánaíoch ar Chuimsitheacht Radacach; Nó, Conas an Siollabas Hegemonic a Dhíchruthú

 • Déan an smaoineamh ar aonfhoirmeacht a dhiúscairt - níl sé cothrom!
 • Beidh taithí dhifriúil ag gach mac léinn ar an gcúrsa bunaithe ar a gcúinsí agus ar a bhféiniúlacht - lean leis!
 • Má admhaíonn tú go bhfuil riachtanais aonair ag gach mac léinn, tosóidh tú ag cruthú obair chúrsa atá deartha le go mbeidh solúbthacht ionsuite.
 • Ná bíodh eagla ort roimh chineáltas - ní laghdaíonn a bheith cineálta do dhéine ná do shaineolas mar scoláire. Is iompar frith-fheimineach inmheánach é cineáltas agus uaisleacht a sheachaint i do oideolaíocht.
 • Cruthaigh ceistneoir do mhic léinn ar féidir leo a chomhlánú roimh nó ar an gcéad lá den rang a ligfidh dóibh aon rud a roinnt ar mhaith leo go mbeadh a fhios agat; ná déan orthu é seo a dhéanamh thar barr amach sa rang; tabhair seans dóibh é a scríobh / a chlóscríobh / a thaifeadadh agus é a chur isteach chugat go príobháideach.
 • Coinnigh na línte cumarsáide ar oscailt ionas go dtuigeann mic léinn gur féidir leo teagmháil a dhéanamh leat chun athruithe a iarraidh gan breithiúnas nó pionós a ghearradh orthu.
 • Bí soiléir le d’ionchais. Bí chomh soiléir céanna le do chuid cóiríochta. Bíodh a fhios ag na mic léinn nach ngearrfar pionós orthu as a bheith tinn, as streachailt trí imeachtaí saoil, nó as cóiríocht a bheith ag teastáil uathu. Ní fhágann gur mac léinn éachtach iad a bheith daonna. Ní féidir leat cabhrú leo a bheith rathúil má tá eagla orthu labhairt leat.
 • Teip a normalú mar chuid den phróiseas foghlama.
 • Faigh áiteanna i ndearadh an tsiollabais ionas go mbeidh gné de rogha sna tascanna (féach thíos le haghaidh samplaí) agus go mbeidh rúibricí an chúrsa dírithe ar mhic léinn trí mhic léinn a chur san áireamh agus iad á gcruthú. Fiafraigh de na mic léinn cad ba mhaith leo / a theastaíonn uathu a fhoghlaim agus lig dó cuid d’ábhar an chúrsa a stiúradh.

Oideolaíocht Frithchiníoch

 • Stair idirghabhála pribhléide.
 • Gnéithe scríbhneoirí, ealaíontóirí agus scoláirí BIPOC ar an siollabas.
 • Déan mic léinn BIPOC a mhéadú sa seomra - déan cinnte go bhfuil tú cothrom nuair a ardaíonn mic léinn a lámha agus bí ar an eolas faoi mhic léinn ag labhairt thar a chéile.
 • Páirt a ghlacadh i dtionscadail réitigh chun ciníochas i stair na hamharclainne agus sa tionscal reatha a nochtadh agus a dhíchóimeáil.
 • Cuir scéalta faoi shaoradh BIPOC, rath agus áthas san áireamh, ní hamháin streachailt.
 • Ná póilíneacht an méid a fhaigheann mic léinn BIPOC ag canadh nó ag gníomhú sa rang; ná póilíneacht a dhéanamh ar chomhlachtaí mac léinn BIPOC trí iarraidh orthu a gcuid éadaí, gruaige nó aon ghné eile dá gcuma fisiceach a athrú chun cloí le samhail supremacist bán.
 • Ná déan scéalta agus stair BIPOC a fheistiú i múnla supremacist bán Eurocentric - déan athmhachnamh ar an struchtúr iomlán ar an gcaoi a ndéanann tú an t-ábhar a fhrámú.
 • Cuimhnigh go bhfuil smaointe “normálta” agus “neodracha” an tionscail agus na hoiliúna fréamhaithe in ardcheannas bán. Tá an “caighdeán feabhais” sáite sa chiníochas cheana féin.

Spás Éagsúil Inscne agus Queer a Chruthú sa Seomra Ranga (Go litriúil, go figiúrtha agus go digiteach)

 • Cuir tú féin in aithne le do chuid forainmneacha ar an gcéad lá - comharthaíonn sé spás sábháilte le haghaidh léiriú inscne.
 • Ná húsáid teanga inscne mar “a dhaoine uaisle” nó “daoine uaisle.” Bain triail as “folks” nó “mic léinn” nó fiú “lucht leanúna amharclainne ceoil.”
 • Sa suirbhé thuasluaite, tabhair an deis do mhic léinn a gcuid forainmneacha a roinnt roimh nó i rith an chéad rang gan glaoch orthu a fhógairt go poiblí (féach an moladh le haghaidh suirbhé). Nóta: bain úsáid as an téarma “forainmneacha,” seachas “forainmneacha roghnaithe”.
 • Má dhéanann mac léinn nó tú comhghleacaí ranga míthreoir ar mhac léinn, déan an ceartú, gabh leithscéal go gonta má rinne tú an earráid, agus bog ar aghaidh. Bí ar an airdeall lena chinntiú nach dtarlaíonn níos mó míthreorach. Ná tabhair ar an mac léinn an obair mhothúchánach a dhéanamh chun go mbraitheann tú níos compordaí sa chás.
 • Bain do bhoinn tuisceana faoi mhic léinn - lig dóibh a rá leat cé iad. Ní féidir leat leabhar a mheas de réir a chlúdaigh agus níor cheart go mbeadh toimhdí mar thoradh ar chur i láthair mac léinn.
 • Gné-ealaíontóirí queer, neamh-dhénártha, agus tras, scríbhneoirí agus scoláirí sa siollabas.
 • Aghaidh a thabhairt ar stair scuaine faoi chuimsiú na staire hegemonaí; aimsigh áiteanna ina bhfuil sé fiú nuair nár áiríodh sa stair hegemonic é.
 • Cuir san áireamh scéalta scuaine saoirse, áthas agus rath, ní amháin streachailt.

Míchumas a Aithint agus Obair Chúrsa Inrochtana a Dhearadh

 • Nuair a smaoiníonn tú ar inrochtaineacht, tabhair é do GACH mac léinn. Sa chaoi sin níl inrochtaineacht geata agat do na mic léinn a tháinig faoi mhíchumas. Beidh míchumais dofheicthe ag roinnt mac léinn, ní bheidh cuid acu réidh le bheith poiblí faoina míchumais, agus b’fhéidir nach n-aithneoidh roinnt mac léinn a gcuid riachtanas maidir le hinrochtaineacht mar sin.
 • Ba chóir go mbeadh siollabais digiteach agus inrochtana. Trí dhoiciméad beo a dhéanamh díobh, is féidir leat athruithe a dhéanamh i rith an tseimeastair (éifeachtach!). Déanann sé níos éasca freisin do mhic léinn léitheoirí scáileáin a úsáid (ar choinníoll go n-úsáideann tú an t-ardán ceart). Ba chóir faisnéis a chur i láthair ar go leor bealaí - glacann gach duine faisnéis ar bhealach difriúil.
 • Ní mór tascanna a athrú ionas nach mbeidh siad ar fad faoi phribhléid a scríobh ar bhealach réamhshocraithe. Cruthaigh roinnt tascanna nach dteastaíonn aistí fada uathu. Bain triail as Sannadh “gan aiste”. Cuir roinnt tascanna cruthaitheacha leis an seimeastar. Bain triail as podchraoladh nó tionscadal digiteach!
 • Lig ríomhairí, táibléad, agus fóin sa rang. Teastaíonn teicneolaíocht ó go leor mac léinn chun páirt iomlán a ghlacadh in obair chúrsa. Is féidir leis an teicneolaíocht cabhrú le lagú amhairc, lagú fuaime, feidhm feidhmiúcháin, laigí mín scileanna mótair, agus go leor eile. Smaoinigh ar ligean don teicneolaíocht sa rang ligean do mhic léinn a gcuid uirlisí a bheith acu.
 • Is féidir gach scrúdú a dhéanamh digiteach, beir leat, leabhar oscailte, agus gan teorainn. Níl beagnach aon rud le gnóthú trí iallach a chur ar mhic léinn scrúdú a dhéanamh laistigh de shrianta ama. Níos fearr fós, tabhair seachtain iomlán dóibh le bheith ag obair ar a scrúdú agus lig dóibh freagraí tuisceanacha agus machnaimh a thabhairt.
 • Ná gá rannpháirtíocht físe ar súmáil isteach. Do mhic léinn neurodivergent - go háirithe mic léinn a bhfuil saincheisteanna próiseála céadfacha acu agus / nó mic léinn uathacha - is féidir le físeán a úsáid i súmáil a bheith míchompordach, tarraingteach agus fiú pianmhar.
 • Bí ar an eolas faoi spás fisiceach an tseomra ranga agus iarr ar mhic léinn a chur in iúl duit an bhfuil athruithe ag teastáil uathu. D’fhéadfadh sé seo a bheith chomh follasach agus úsáideoir cathaoireacha rothaí nach bhfuil deasc cheart aige nó mac léinn bodhar ag iarraidh a ateangairí a chur i suíochán áirithe os comhair an ranga. Ach tá bealaí eile ann a mbíonn tionchar ag spás fisiceach ar mhic léinn - b’fhéidir go bhfuil suí sna cathaoireacha crua ró-dhian ar roinnt mac léinn suí ina seasamh; b’fhéidir go bhfuil na soilse ag cruthú ró-ualach céadfach; srl. Oscail an comhrá leis na mic léinn.
 • Cruthaigh uirlisí cur i láthair sa seomra ranga a chuireann pointí suntasacha an méid a deir tú i scríbhinn de réir mar a deir tú iad (bíodh sin trí theilgean, bileoga eolais, nó leathanach ar LMS) ionas gur féidir le mic léinn a gcumas foghlama amhairc a úsáid le linn léachtaí agus díospóireachta agus iad ag foghlaim cluas. b’fhéidir nach leor na cumais. Cuimhnigh íomhánna ardchodarsnachta, cló neamh-serifed a úsáid, agus smaoineamh ar cad ba cheart a áireamh (an fhaisnéis riachtanach a chothromú agus gan an scáileán a ró-ualach).
 • Úsáidtear fotheidealú dúnta ar gach físeán. Ní mór do go leor mac léinn na focail a fheiceáil chomh maith le iad a chloisteáil - tá sé seo ríthábhachtach do mhic léinn bodhra, do mhic léinn lagéisteachta, do roinnt mac léinn uathachais, do roinnt mac léinn a bhfuil saincheisteanna próiseála céadfaí acu, do roinnt mac léinn a bhfuil fadhbanna próiseála cluas acu, srl.
 • Nuair a bhíonn Zúmáil á úsáid agat, measann tú gur ceist í an fhotheidealú dúnta do mhic léinn bodhra, do mhic léinn lagéisteachta, agus do mhic léinn a bhfuil riachtanais phróiseála cluas acu - ní sholáthraíonn Zúmáil fotheidealú dúnta go huathoibríoch (cé go bhfuil ann roghanna bogearraí tríú páirtí agus is féidir leat ról “luathscríbhneoir” an-dian ar shaothar a shannadh do dhuine aonair). Maidir leis an rud is fiú é, tá fotheidealú dúnta ag google meet, áfach, neamhfhoirfe.
 • Cruthaigh deiseanna i bplé ranga nach mbraitheann ar labhairt go fairsing agus os ard. D’fhéadfá deiseanna a thairiscint chun smaointe a scríobh síos agus iad a thabhairt os comhair an tseomra. Féadfaidh tú comhráite digiteacha a thairiscint chun deis a thabhairt do mhic léinn atá ag streachailt le hidirghníomhaíocht shóisialta a n-intinn a labhairt go digiteach.
 • Teastóidh níos mó ama ó mhic léinn áirithe chun a gcuid smaointe a chur in iúl nó beidh bealach eile ag teastáil uathu chun a gcuid smaointe a chur in iúl. Is bealach iontach é an rogha comhrá a cheadú i Zúmáil chun inrochtaineacht níos fearr a sholáthar sa chomhrá. Go pearsanta, déan iarracht gan mic léinn a ruaigeadh agus déan iarracht gan cur isteach orthu. B’fhéidir go gcuirfeadh sé iontas ort cé mhéad míchumas a théann i bhfeidhm ar chaint ar go leor leibhéal - teastaíonn feidhmeanna casta cognaíocha agus mótair a d’fhéadfadh a bheith casta fiú do na mic léinn faoi mhíchumas ar dealraitheach go bhfuil scileanna cainte tipiciúla acu.
 • Deiseanna a chruthú le go mbeidh freagraí agus plé ar ábhair gan teorainn. Mar shampla, lig do mhic léinn a gcuid ceisteanna a thabhairt chuig rang nó páirt a ghlacadh i gclár díospóireachta tar éis an ranga. Ní féidir le gach duine smaoineamh go soiléir faoi bhrú uainithe nó i seomra lán le daoine.
 •  Má tá tú ag obair le mac léinn bodhar, glac do chuid ama chun cúpla beannacht bunúsach ASL a fhoghlaim ionas go mbraitheann siad go bhfuil fáilte rompu sa spás. Fiafraigh díobh cén chaoi ar mhaith leo a n-ainm a rá (labhartha vs ASL). Labhair go díreach leis an mac léinn, ní leis na hateangairí. Tóg am chun foghlaim conas a oibríonn ateangairí, cá gcaithfidh siad suí i seomra ranga, agus conas a rachaidh sé i bhfeidhm ar do mhac léinn nuair a bhíonn ateangaire ionaid ann. Bí feasach ar do shocrúchán coirp maidir leis an mac léinn bodhar - bí infheicthe dóibh. Glac leis an tionscnamh chun am a thairiscint don mhac léinn, leis na hateangairí, chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibríonn an cúrsa dóibh.
 • Beidh rochtain ag mic léinn lagamhairc agus mic léinn dall ar ábhair don rang roimh an am ionas go mbeidh siad in ann uirlisí a úsáid chun iad a dhéanamh inrochtana. Ar an mbealach sin nuair a úsáideann tú na meáin amhairc sa rang, rinne siad teagmháil leis an ábhar cheana féin. Mura féidir é sin a dhéanamh, déan na hábhair a dháileadh orthu tar éis an ranga.
 • Ba chóir go mbeadh tuairisc scríofa in ábhair ag gabháil le híomhánna. Ba chóir go mbeadh tuairiscí fuaime ag gabháil leis na meáin amhairc nuair is féidir.
 • Beidh deacrachtaí ag roinnt mac léinn leis an scríbhneoireacht; tá céimeanna níos faide ná iad a dhíriú ar na hacmhainní campais is féidir leat a thógáil. Smaoinigh ar an tasc a choigeartú dóibh - lig dóibh é a thaifeadadh, mar shampla.

Difríochtaí Socheacnamaíocha agus Cothromaíocht Oibre / Beatha (Im) a aithint

 • Ná glac leis go bhfuil sábháilteacht airgeadais, teach cobhsaí nó slándáil bia ag do mhic léinn. D’fhéadfadh fiú mic léinn a bhfuil cónaí orthu ar an gcampas a bheith ag buiséadú béilí agus ag déanamh imní faoin áit a bhfanfaidh siad le linn an tsosa.
 • Téann roinnt mac léinn tríd an scoil agus poist agus / nó freagrachtaí teaghlaigh orthu. Má ghlacann tú leis nach bhfuil aon oibleagáidí eile ar gach mac léinn lasmuigh den scoil, beidh ort rúibric neamh-chothromasach a chruthú chun go n-éireoidh leat i do chúrsa. Déan cinnte gur féidir d’obair chúrsa a dhéanamh i méid réasúnta ama gach seachtain.
 • Ná glac leis go bhfuil rochtain ag gach mac léinn ar ríomhaire. B’fhéidir go roinneann siad ceann le go leor daoine muinteartha nó b’fhéidir nach bhfuil ceann acu ar chor ar bith. B’fhéidir nach mbeidh rochtain acu ar idirlíon iontaofa an t-am ar fad. A aithint go mbeidh roinnt mac léinn ag críochnú tascanna le linn comaitéireachta nó sosanna ag an obair. Déanfaidh roinnt mac léinn a gcuid léitheoireachta agus scríbhneoireachta go léir ar a gcuid fóin toisc nach bhfuil ríomhaire nó taibléad acu. An gceadaíonn ábhair agus tascanna do chúrsa sin?
 • Ná bí ag iarraidh rannpháirtíocht físe ar súmáil isteach. Ní bheidh an bandaleithead idirlín ag gach mac léinn chun tarchur físe a cheadú. B’fhéidir nach mbeadh mic léinn áirithe ag iarraidh príobháideacht a dtithe a roinnt nó dálaí maireachtála a nochtadh. D’fhéadfadh go mbeadh roinnt mac léinn ag freastal ar rang agus iad ag tabhairt aire do bhall teaghlaigh agus gan a bheith ag iarraidh é sin a nochtadh don chuid eile den rang.
 • Déan iarracht gan a chur ar mhic léinn cóipeanna crua de pháipéir a thabhairt isteach más féidir. Ní bheidh rochtain ag roinnt mac léinn ar chlódóirí agus, go minic, ní bheidh an t-am ag na mic léinn céanna an leabharlann nó an saotharlann ríomhaireachta a úsáid chun an tasc a phriontáil in am.
 • Úsáid OER (acmhainní oideachais oscailte) agus téacsanna digiteacha nuair is féidir leat - cuideoidh na hacmhainní saor in aisce seo le mic léinn ar bhuiséad.
 • Bí solúbtha le spriocdhátaí má tá am deacair ag an mac léinn juggling a chothromaíocht oibre / saoil (im) - ní bheidh deireadh leis an domhan má shíneann tú spriocdháta.

Barrie Gelles is Ph.D. iarrthóir i An Clár Amharclainne agus Taibhithe agus múineann Urlabhra / Cumarsáid at Stair Coláiste Baruch agus Amharclann Ceoil ag roinnt coláistí neamh-CUNY.

1 Rianú / Pingback

 1. COMHLACHT COMHLACHT - Aitheantas Scáileáin & éagsúlacht ar an scáileán

Bí ar an bplé ...