Idirphlé leis an Dr. Betty Reardon ar Oideachas Síochána arna óstáil ag UNESCO APCEIU

(Arna fhreagairt ó: Nuacht APCEIU. 11 Márta, 2021)

D'óstáil Ionad Oideachais na hÁise-Aigéan Ciúin um Thuiscint Idirnáisiúnta (APCEIU), i gcomhpháirtíocht le Cumann Oideachais na Cóiré um Thuiscint Idirnáisiúnta (KOSEIU), Idirphlé leis an Dr. Betty Reardon ar Oideachas Síochána i bhformáid fhíorúil an 26 Feabhra, 2021.

Ó tharla an paindéim dhomhanda, tá an t-éileamh ar oideachas síochána ag méadú mar gheall ar idirdhealú níos déine, fuath agus antoisceachas, áfach, cruthaíonn deacrachtaí casta agus ilchisealacha na síochána deacrachtaí praiticiúla maidir le hoideachas síochána a bhaint amach sa seomra ranga.

Sa chomhthéacs seo, tionóladh an fóram nuair a foilsíodh leagan na Cóiré de leabhar an Dr. Betty Reardon, Oideachas Cuimsitheach Síochána, aistrithe ag an Ollamh Soon-Won Kang ó Ollscoil Hanshin (Cathaoirleach Bhord Rialaithe APCEIU). D’fhreastail beagnach 100 rannpháirtí, lena n-áirítear oideachasóirí síochána, múinteoirí, taighdeoirí agus mic léinn, ar an bhfóram fíorúil seo.

Físeán den Imeacht

Thug an tOllamh Soon-Young Pak ó Ollscoil Yonsei, Uachtarán KOSEIU, a ráitis tosaigh trí bhéim a leagan ar an deacracht a bhaineann le hoideachas síochána a chleachtadh mar gheall ar ghnéithe éagsúla den tsíocháin, agus bhí súil aige na deacrachtaí seo a réiteach trí léargas luachmhar an Dr. Reardon ar oideachas síochána.

Ina chuid tuairimí comhghairdis, ba mhór ag an Uasal Hyun Mook Lim, Stiúrthóir APCEIU, an méid a chuir an Dr. Reardon ar feadh an tsaoil le forbairt theoiriciúil agus le cleachtas an oideachais síochána, agus leag sé béim ar an ngá oideachas síochána a sholáthar níos fearr chomh maith le hoideachas saoránachta domhanda sa ré COVID-19 trí chleachtadh a dhéanamh ar an oideachas síochána cuimsitheach ar leag an Dr. Reardon béim air.

D’fhreastail an Dr. Samuel Lee, an chéad stiúrthóir ar APCEIU (Uachtarán Acadamh Idirphlé na Cóiré), ar an bhfóram mar phainéal ainmnithe agus d’iarr sé tuairim an Dr. Reardon ar thionchar phaindéimeach agus athrú aeráide COVID-19 ar oideachas síochána. D'fhreagair an Dr. Reardon go n-athdhearbhaíonn paindéim COVID-19 an tábhacht a bhaineann le peirspictíocht éiceolaíoch an oideachais síochána a ghlacadh, agus leag sé béim, chun an ghéarchéim dhomhanda lena n-áirítear an COVID a réiteach, go gcaithfimid a admháil go ndéantar eagla a mhonarú chun críocha polaitiúla agus a scaipeadh trí meáin. Chuir sí a freagra i gcrích trí bhéim a leagan ar a thábhachtaí atá sé scileanna criticiúla meán a theagasc mar chuid d’oideachas saoránachta domhanda.

D'iarr an tOllamh Soon-Won Kang, painéal ainmnithe eile, tuairim an Dr Reardon ar an bhfotheideal do leagan na Cóiré de Oideachas Cuimsitheach SíochánaIs Oideachas Saoránachta Domhanda é Oideachas Síochána. Thosaigh sí ag freagairt trí chomhghairdeas a dhéanamh le foilsiú leagan na Cóiré, agus d’fhreagair sí go bhfuil fotheideal na Cóiré níos oiriúnaí don am áirithe seo ná an fotheideal bunaidh, Oideachas le haghaidh Freagracht Dhomhanda, ós rud é go dtugann sé deis do léitheoirí smaoineamh ar an idirnascthacht thar theorainneacha agus ar thábhacht na freagrachta domhanda.

Le linn an tseisiúin C&A seo a leanas, d’fhiafraigh an tUasal Sung-geun Kim, Leas-Cheannfort Oifig Oideachais Chungcheongbuk-do, faoi na bealaí chun oideachas síochána a sholáthar do mhic léinn d’aoiseanna difriúla. D'fhreagair an Dr. Reardon gur chóir go dtosódh oideachas síochána do na foghlaimeoirí is óige trí luach an duine féin agus -meas ar dhaoine eile, ag cur béime air gur chóir go múinfeadh gach oideachas, go háirithe oideachas síochána, gach foghlaimeoir an deis rud éigin a dhéanamh chun sochaí níos fearr a dhéanamh.

D’fhiafraigh an tUasal Jae Young Lee, Stiúrthóir Institiúid Tógála Síochána na Cóiré, faoi na deiseanna nua d’oideachas síochána sa ré iar-COVID-19. Thug an Dr. Reardon le fios gur nocht an paindéim reatha na difríochtaí agus na héagóracha atá inár sochaí. Chuir sí a freagra i gcrích trí mholadh a thabhairt go dtugann oideachasóirí síochána aird níos mó ar na héagóracha struchtúracha agus an struchtúr sóisialta mídhaonna atá ann a nochtadh níos soiléire agus é a chomhtháthú níos iomláine i gcleachtais oideachais.

Leanfaidh APCEIU de iarrachtaí a dhéanamh díospóireachtaí a spreagadh maidir le hoideachas cuimsitheach síochána agus oideachas saoránachta domhanda. 

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...