Sineirgíochtaí Reatha agus Comhoibrithe Amach Anseo: Féidearthachtaí maidir le Staidéar Síochána agus Ceannaireacht Idirchreidimh

Sineirgíochtaí Reatha agus Comhoibrithe Amach Anseo: Féidearthachtaí maidir le Staidéar Síochána agus Ceannaireacht Idirchreidimh

Eboo Patel, Uachtarán agus Bunaitheoir Interfaith Youth Core
Kristi Del Vecchio, Bainisteoir Tionscnaimh Acadúla ar Interfaith Youth Core

Leanann réimse acadúil Staidéir na Síochána ag dul chun cinn agus ag forbairt, agus tá bunús inspioráideach leis a bhunaigh na ceannródaithe. Ag an leibhéal is airde, féachann Léann na Síochána le scileanna réitigh coinbhleachta neamhfhoréigeanacha, uirlisí athmhuintearais agus ceartas aisiríoch, agus feasacht ar mheicníochtaí an athraithe shóisialta a thabhairt do mhic léinn, ag druidim le deireadh a chur le saol níos cothroime agus níos cothroime.[1] Ó thaobh na modheolaíochta de, baintear leas as roinnt disciplíní chun anailís chriticiúil a dhéanamh ar na hábhair seo, lena n-áirítear an tSochtheangeolaíocht, an Fhealsúnacht, an Staidéar Cumarsáide, Caidreamh Idirnáisiúnta, Teangacha Iasachta, Stair, Staidéar Reiligiúnach, Eolaíocht Pholaitiúil, agus Eacnamaíocht. I bhfianaise chur chuige tuisceanach, ildisciplíneach agus scileanna-bhunaithe an réimse, ní haon ionadh é go bhfuil níos mó ná ceithre chéad Staidéar Síochána[2] forbraíodh cláir ar fud na cruinne ag leibhéil fochéime agus iarchéime.

Cé go bhfuil bonn suntasach bunaithe, thug cleachtóirí i Staidéar Síochána faoi deara go mbainfeadh an réimse leas as breithniú níos mó ar éagsúlacht reiligiúnach agus fealsúnach. I léirmheas ar mo leabhar is déanaí, Ceannaireacht Idirchreidimh: Primer, Maíonn an Dr Betty Reardon gur gnách go mbíonn éagsúlacht reiligiúnach tearcfhorbartha i gcúrsaí Staidéar Síochána. Scríobhann sí,

Réimse nach bhfuil dóthain aird tugtha air, fiú ag oideachas na síochána, is ea deighiltí idirlinne i radharcanna agus luachanna an domhain...Ar mhaithe le cultúir na gcreataí agus na spriocanna síochána, tá spás agus am íosta inár gcuraclam á n-áitiú ag ceann de na fachtóirí is suntasaí. in aon chultúr, bunchreidimh reiligiúnacha agus spioradálta agus tuairimí bunúsacha domhanda. Sna laethanta seo nuair a chuirtear an oiread sin saincheisteanna polaitiúla, mór-choineas sóisialta agus foréigean idirphearsanta in iúl agus á ngníomhú in ainm na luachanna bunúsacha agus contrártha reiligiúnacha a chuimsíonn deighilt mhór sa tsochaí seo agus sa domhan, ní mór an poll bearna seo i gcuraclaim na síochána. líonadh.[3]

Mar a thugann an Dr. Reardon faoi deara - agus mar a chuireann an stair agus an timthriall nuachta reatha i gcuimhne dúinn - is minic go mbíonn baint ag idirghníomhaíochtaí idir daoine a dhíríonn ar reiligiún go héagsúil (nó nach féidir a scaradh uathu) saincheisteanna na síochána agus an cheartais. Is é ár ndóchas go bhfuil na teoiricí agus na modheolaíochtaí a cuireadh in iúl i Ceannaireacht Idirchreidimh feidhmeoidh sé mar uirlis amháin chun cabhrú leis an mbearna a chuireann scoláirí Staidéar Síochána ar nós an Dr. Reardon in iúl a dhúnadh.

Tagraíonn “idirchreideamh,” mar a mhínítear sa leabhar seo, d’idirghníomhaíochtaí idir daoine a dhíríonn ar reiligiún ar bhealach difriúil. Mar sin, ní hamháin go mbaineann ceannairí idirchreidmheacha le himpleachtaí na n-idirghníomhaíochtaí seo, ach is mian leo iad a mhúnlú go réamhghníomhach agus go dearfach. Chun é seo a dhéanamh go rathúil, creidimid — mar an gcéanna le Staidéar Síochána, maidir leis seo — go gcaithfidh ceannairí idirchreidmheacha a bheith feistithe le bonn eolais agus scileanna ar leith. Baineann ceannairí idirchreidmheacha leas as eolas buíoch ar thraidisiúin reiligiúnacha éagsúla nó ar dhearcthaí an domhain, agus, le hinspioráid óna dtraidisiún nó ó radharc an domhain, ba cheart go mbeidís in ann a diagacht féin nó a n-eitic de chomhoibriú idirchreidmheach a chur in iúl. Ba cheart go mbeadh roinnt eolais oibre ag ceannairí idirchreidmheacha ar stair an chomhoibrithe idirchreidmhigh (sna SAM agus níos faide i gcéin), chomh maith le tuiscint ar na luachanna comhroinnte trasna traidisiúin agus radharcanna domhanda a spreagann comhar ar choinbhleacht (fáilteachas, seirbhís, neamhfhoréigean, etc. .).

Cuirtear an bonn eolais seo i ngníomh ansin trí thacar sainscileanna ceannaire idirchreidimh. Ina saolta pearsanta agus gairmiúla, tógann ceannairí idirchreidimh caidreamh go gníomhach, óstaíonn siad idirphlé nó comhráite, spreagann siad agus stiúrann siad tionscadail nó gníomhaíochtaí le grúpaí daoine a dhíríonn ar reiligiún ar bhealach difriúil. D’oibreodh ceannairí idirchreidmheacha chun “scáileán radar” (.i. feasacht ardaithe) a fhorbairt maidir le cén uair a bhíonn saincheisteanna éagsúlachta reiligiúnacha i bhfeidhm, chomh maith le scéal poiblí faoi luach agus tábhacht an chomhoibrithe idirchreidimh laistigh dá gcomhthéacsanna agus dá bpobail féin.

Mar eagraíocht, Croílár Óige Idirchreidimh – IFYC oibríonn sé chun na céadta ceannairí idirchreidimh mac léinn a oiliúint gach bliain, agus tá áthas orainn iad a fheiceáil ag cur an bonn eolais agus an tsraith scileanna seo i bhfeidhm i raon leathan réimsí gairmiúla: Oideachas, Beartas Poiblí, Dlí, Obair Neamhbhrabúis, Gnó, Cúram Sláinte, agus níos mó. Tacaíonn na céadta scoláire thar raon éagsúil disciplíní acadúla leis na hiarrachtaí seo, a bhraitheann ábharthacht na hoiliúna idirchreidimh dá gcuid mac léinn agus a mhúineann ar an ábhar seo sa seomra ranga. Tá sé sin á dhéanamh ag scoláirí áirithe faoi choimirce an disciplín nó an fho-réimse atá ag forbairt ar a dtugtar Staidéir Idirchreidimh agus Idirchreidimh, a leanann de bheith ag fás trí chláir acadúla amhail majors, mionaoisigh, agus comhchruinnithe.[4] Is mian le daoine eile go simplí topaicí a bhaineann le héagsúlacht reiligiúnach agus radharc domhanda a iniúchadh i gcomhthéacs disciplín níos traidisiúnta, rud a chreideann muid a chuireann le hiarrachtaí an réimse seo agus a neartaíonn.

Féachann IFYC le bheith ina chomhpháirtí agus ina acmhainn do scoláirí ó raon leathan disciplíní a bhfuil suim acu i gcomhoibriú agus i gceannaireacht idirchreidimh. Tá súil againn bealaí nua a aimsiú chun dul i gcomhpháirtíocht le dámh agus le cleachtóirí Staidéir na Síochána, a d’fhéadfadh cabhrú linn, ina dhiaidh sin, a bheith níos tuisceanach ar ábharthacht spriocanna agus modheolaíochtaí Staidéar Síochána – mar scileanna réitigh coinbhleachta neamhfhoréigneach – do cheannairí idirchreidmheacha. Is fiú a lua go bhfuil níos mó ná leath na n-institiúidí fochéime ar a bhfuil cáil ar a bhfuil cláir Staidéir Síochána ag tairiscint cúrsaí cheana féin a dhíríonn ar thopaicí idirchreidimh.[5] Go deimhin, tá sineirgí spreagúla ann cheana féin. Agus muid ag breathnú ar thodhchaí an dá réimse, tá an t-am ann le haghaidh tuilleadh comhoibrithe.

Fiosrúcháin comhpháirtíochta:
Chun dul i gcomhpháirtíocht le IFYC déan teagmháil le Kristi Del Vecchio: 312.573.8829 | kristi@ifyc.org

Ailt ghaolmhara ar an bhFeachtas Domhanda um Oideachas Síochána:

Nótaí:

[1] Treoir Ar Líne do Chláir Staidéir Síochána Fochéime, ar fáil ag: http://www.peacecolleges.com/category/undergraduate/.
[2] Cad is Staidéar Síochána ann? Institiúid Kroc um Staidéar Idirnáisiúnta Síochána, ar fáil ag:
http://kroc.nd.edu/about-us/what-peace-studies
[3] Betty A. Reardon, “Léirmheas leabhair – Ceannaireacht Idirchreidimh: Primer le Eboo Patel,” Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána, inrochtana ag https://www.peace-ed-campaign.org/book-review-interfaith-leadership-primer-eboo-patel/.
[4] “Staidéar Idirchreidmheach agus Idirchreidimh” is ainm do ghrúpa oifigiúil a bunaíodh trí Acadamh Reiligiúin Mheiriceá. Go dtí seo, is eol dúinn 11 mionaoiseach, 4 theastas, 1 chomhchruinniú, agus mór-1 amháin i Staidéir Idirchreidimh/Idirreiligiúin nó i Staidéar Ceannaireachta Idirchreidimh ag institiúidí fochéime ar fud na tíre. Is dócha go dtiocfaidh dúbailt ar na huimhreacha seo sa bhliain amach romhainn, mar go bhfuil níos mó ná dosaen institiúid i gcomhpháirtíocht le IFYC faoi láthair chun cláir acadúla a chruthú ag a dtrasnaíonn réimsí réamhghairmiúla (Gnó, Altranas, Oideachas, etc.) agus Staidéir Idirchreidimh/Idirreiligiúin.
[5] Níos mó ná leath de na hinstitiúidí fochéime atá liostaithe sa Treoir Ar Líne do Chláir Staidéir Síochána Fochéime (http://www.peacecolleges.com/category/undergraduate/) cúrsaí a thairiscint a dhíríonn go sainráite ar thopaicí idirchreidimh.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr