Sineirgíochtaí Reatha agus Comhoibrithe Amach Anseo: Féidearthachtaí maidir le Staidéar Síochána agus Ceannaireacht Idirchreidimh

Sineirgíochtaí Reatha agus Comhoibrithe Amach Anseo: Féidearthachtaí maidir le Staidéar Síochána agus Ceannaireacht Idirchreidimh

Eboo Patel, Uachtarán agus Bunaitheoir Croí Óige Idirchreidimh
Kristi Del Vecchio, Bainisteoir Tionscnaimh Acadúla ar Chroí Óige Idirchreidmheach

Leanann réimse acadúil an Léinn Síochána ag dul chun cinn agus ag forbairt, agus tá bunús inspioráideach leis a bhunaigh a cheannródaithe. Ag an leibhéal is airde, féachann Staidéar Síochána le scileanna neamh-fhoréigneacha um réiteach coinbhleachta, uirlisí le haghaidh athmhuintearais agus ceartas aisiríoch, agus feasacht ar mheicníochtaí an athraithe shóisialta, a threalmhú chun deireadh a chur le saol níos cothroime agus níos cothroime.[1] Go modheolaíoch, tarraingíonn Staidéar Síochána ar líon ar bith disciplíní chun anailís chriticiúil a dhéanamh ar na hábhair seo, lena n-áirítear Socheolaíocht, Fealsúnacht, Staidéar Cumarsáide, Caidreamh Idirnáisiúnta, Teangacha Eachtracha, Stair, Staidéar Reiligiúin, Eolaíocht Pholaitiúil agus Eacnamaíocht. I bhfianaise chur chuige tuisceanach, ildisciplíneach agus scileanna-bhunaithe an réimse, ní iontas ar bith é go bhfuil níos mó ná ceithre chéad Staidéar Síochána ann[2] Forbraíodh cláir ar fud na cruinne ag leibhéil fochéime agus iarchéime.

Cé gur bunaíodh bunús suntasach, thug cleachtóirí laistigh de Staidéar Síochána faoi deara go mbainfeadh an réimse leas as machnamh níos mó a dhéanamh ar éagsúlacht reiligiúnach agus fealsúnachta. In athbhreithniú ar an leabhar is déanaí atá agam, Ceannaireacht Idirchreidimh: Primer, Éilíonn an Dr. Betty Reardon gur gnách go mbíonn an éagsúlacht reiligiúnach á tabhairt faoi agus tearcfhorbartha i gcúrsaí Staidéar Síochána. Scríobhann sí,

Réimse nach bhfuil dóthain airde tugtha dó, fiú amháin ag oideachas síochána is ea deighilt idir droichid i radharcanna agus luachanna domhanda ... Maidir le hailt chultúir na gcreataí agus na gcuspóirí síochána, tá ceann de na tosca is suntasaí in úsáid ag cultúr agus creataí síochána. in aon chultúr, bunchreidimh reiligiúnacha agus spioradálta agus radhairc dhomhanda bhunaidh. Sna laethanta seo nuair a chuirtear an oiread sin saincheisteanna polaitiúla, aighneas sóisialta trom agus foréigean idirphearsanta in iúl agus a ghníomhaítear in ainm na luachanna reiligiúnacha bunúsacha agus conspóideacha a chuimsíonn deighilt mhór sa tsochaí seo agus sa domhan, ní foláir an poll bearna seo i gcuraclaim na síochána a bheith líonta.[3]

Mar a thugann an Dr Reardon dá aire - agus mar a mheabhraíonn an stair agus an timthriall nuachta reatha dúinn - is minic a bhíonn idirghníomhaíochtaí idir daoine a dhíríonn ar reiligiún difriúil (nó atá doscartha óna chéile b’fhéidir) saincheisteanna síochána agus ceartais. Tá súil againn go gcuirfear na teoiricí agus na modheolaíochtaí in iúl i Ceannaireacht Idirchreidimh Beidh sé mar uirlis amháin chun an bhearna a chuireann scoláirí Staidéar Síochána mar an Dr. Reardon in iúl a dhúnadh.

Tagraíonn “Interfaith,” mar a shainmhínítear sa leabhar seo, d’idirghníomhaíochtaí idir daoine a dhíríonn ar reiligiún go difriúil. Ní amháin go mbaineann ceannairí idirchreidmheacha leo féin le himpleachtaí na n-idirghníomhaíochtaí sin, ach ba mhaith leo iad a mhúnlú go réamhghníomhach agus go dearfach. Chun é seo a dhéanamh go rathúil, creidimid - mar an gcéanna le Staidéar Síochána, maidir leis seo - go gcaithfidh bonn eolais agus tacar scileanna ar leith a bheith ag ceannairí idirchreidmheacha. Baineann ceannairí idirchreidmheacha leas as eolas buíoch faoi thraidisiúin reiligiúnacha éagsúla nó radharcanna domhanda, agus, le inspioráid óna dtraidisiún nó ó radharc an domhain, ba cheart go mbeidís in ann a diagacht nó a n-eitic féin maidir le comhar idirchreidmheach a chur in iúl. Ba cheart go mbeadh roinnt eolais oibre ag ceannairí idirchreidmheacha ar stair an chomhair idirchreidimh (sna SA agus níos faide i gcéin), chomh maith le tuiscint ar na luachanna comhroinnte ar fud traidisiúin agus radharcanna domhanda a spreagann comhoibriú i gcoinne coinbhleachta (fáilteachas, seirbhís, neamh-fhoréigean, srl. .).

Ansin cuirtear an bonn eolais seo i ngníomh trí shraith scileanna ar leith ceannaire idirchreidimh. Ina saol pearsanta agus gairmiúil, déanann ceannairí idirchreidmheacha caidrimh a thógáil, idirphlé nó comhrá a óstáil, tionscadail nó gníomhaíochtaí a shlógadh agus a threorú le grúpaí daoine a dhíríonn ar reiligiún ar bhealach difriúil. D'oibreodh ceannairí idirchreidmheacha chun “scáileán radair” (ie feasacht ardaithe) a fhorbairt maidir le cathain a bhíonn saincheisteanna na héagsúlachta reiligiúnaí i bhfeidhm, chomh maith le hinsint phoiblí faoi luach agus tábhacht an chomhair idirchreidimh ina gcomhthéacsanna agus ina bpobail féin.

Mar eagraíocht, Croí Óige Idirchreidimh - IFYC oibríonn sé chun na céadta ceannaire idirchreidimh mac léinn a oiliúint gach bliain, agus tá áthas orainn iad a fheiceáil ag cur an bhonn eolais agus an tacar scileanna seo i bhfeidhm i raon leathan réimsí gairmiúla: Oideachas, Beartas Poiblí, Dlí, Obair Neamhbhrabúis, Gnó, Cúram Sláinte, agus níos mó. Faigheann na hiarrachtaí seo tacaíocht bhreise ó na céadta scoláirí thar raon éagsúil disciplíní acadúla, a bhraitheann ábharthacht na hoiliúna idirchreidimh dá gcuid mac léinn agus a mhúineann ar an ábhar seo sa seomra ranga. Tá roinnt scoláirí ag déanamh amhlaidh faoi choimirce an disciplín nó an fho-réimse atá ag forbairt ar a dtugtar Staidéar Idirchreidmheach agus Idirchreidmheach, a leanann ag fás trí chláir acadúla ar nós majors, mionaoisigh agus comhchruinnithe.[4] Is mian le daoine eile ábhair a bhaineann le héagsúlacht reiligiúnach agus radharc an domhain a iniúchadh i gcomhthéacs disciplín níos traidisiúnta, a chreidimid a threisíonn agus a neartaíonn iarrachtaí an réimse seo.

Déanann IFYC a dhícheall a bheith ina chomhpháirtí agus ina acmhainn do scoláirí ó raon leathan disciplíní ar spéis leo comhar agus ceannaireacht idirchreidimh. Tá súil againn bealaí nua a aimsiú chun dul i gcomhpháirtíocht le dámh agus cleachtóirí Staidéar Síochána, a d’fhéadfadh cabhrú linn a bheith níos tuisceanaí faoi ábharthacht spriocanna agus modheolaíochtaí Staidéar Síochána - mar scileanna neamhréireacha um réiteach coinbhleachta - do cheannairí idirchreidmheacha. Is fiú a lua go dtugann níos mó ná leath na n-institiúidí fochéime is eol dóibh cláir Staidéar Síochána cúrsaí a thairiscint cheana féin a dhíríonn ar ábhair idirchreidmheacha.[5] Go deimhin, tá sineirgí spreagúla ann cheana féin. Agus muid ag féachaint do thodhchaí an dá réimse, tá an t-am níos aibí chun tuilleadh comhoibrithe a dhéanamh.

Fiosrúcháin comhpháirtíochta:
Chun dul i gcomhpháirtíocht le IFYC déan teagmháil le Kristi Del Vecchio: 312.573.8829 | kristi@ifyc.org

Ailt ghaolmhara ar an bhFeachtas Domhanda um Oideachas Síochána:

Nótaí:

[1] Treoir Ar Líne ar Chláir Staidéar Síochána Fochéime, inrochtana ag: http://www.peacecolleges.com/category/undergraduate/.
[2] Cad is Staidéar Síochána ann? Institiúid Kroc um Staidéar Síochána Idirnáisiúnta, inrochtana ag:
http://kroc.nd.edu/about-us/what-peace-studies
[3] Betty A. Reardon, “Léirmheas ar leabhar - Ceannaireacht Idirchreidimh: Primer le Eboo Patel, ”Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána, inrochtana ag https://www.peace-ed-campaign.org/book-review-interfaith-leadership-primer-eboo-patel/.
[4] “Staidéar Idirchreidmheach agus Idirchreidmheach” ainm grúpa oifigiúil a bunaíodh trí Acadamh Reiligiúin Mheiriceá. Go dtí seo, is eol dúinn 11 mionaoiseach, 4 theastas, 1 tiúchan, agus 1 mhór i Staidéar Idirchreidmheach / Idirchreidmheach nó Staidéar Ceannaireachta Idirchreidimh ag institiúidí fochéime ar fud na tíre. Is dóigh go mbeidh dúbailt ar na huimhreacha seo sa bhliain amach romhainn, toisc go bhfuil níos mó ná dosaen institiúid i gcomhpháirtíocht le IFYC faoi láthair chun cláir acadúla a chruthú ag a dtrasnaíonn réimsí réamhghairmiúla (Gnó, Altranas, Oideachas, srl.) Agus Staidéar Idirchreidmheach / Idirchreidmheach.
[5] Níos mó ná leath na n-institiúidí fochéime atá liostaithe sa Treoir Ar Líne maidir le Cláir Staidéar Síochána Fochéime (http://www.peacecolleges.com/category/undergraduate/(b) cúrsaí a thairiscint a dhíríonn go sainráite ar ábhair idirchreidmheacha.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr