Tacaíocht Leanúnach ó Ollscoileanna Eorpacha d’Oideachas Síochána sa Cholóim: Tuarascáil ón Aonad um Staidéar Síochána agus Coimhlinte in Ollscoil Innsbruck (an Ostair)

Le Josefina Echavarría Alvarez
Léachtóir Sinsearach, Ollscoil Innsbruck

De réir mar a leanann na tionscnaimh síochána sa Cholóim faoi bhláth le linn na céime dúshlánaí de chur i bhfeidhm na gcomhaontuithe síochána idir an rialtas agus an FARC-EP, tá roinnt ollscoileanna ón Eoraip ag tabhairt cuairte ar an tír, ag foghlaim ó chur chuige áitiúla i leith tógáil síochána agus coinbhleachta agus ag tabhairt tacaíochta dóibh. claochlú.

Mar Léachtóir Sinsearach in Ollscoil Innsbruck (an Ostair), bhí baint dhíreach agam leis na teagmhálacha atá á mbunú ag m’ollscoil le lucht acadúil eile d’fhonn tacú le hoideachas síochána sa Cholóim. Dá bhrí sin, níl sna cuntais a chuirim i láthair sa tuarascáil ghearr seo a leanas ach léiriú ar an iliomad teagmhálacha agus naisc éagsúla atá ag tarlú agus a bhfuil súil againn rannchuidiú leo, ach i bhfad ní sampla ionadaíoch iad seo.

Comhghuaillíocht Idirinstitiúideach: Epistemologies for Peace Education

Chuidigh an Clár MA agus Cathaoirleach UNESCO um Staidéar Síochána le “Idirphlé Comhghuaillíochta Idirinstitiúideach Epistemologies d’Oideachas Síochána” (Span. Dialogo de Saberes: Encuentro Alianza Interinstitucional de Educación para la Paz Críche). Cruthaíodh an Chomhghuaillíocht i Medellin i mí Lúnasa 2016 agus beartaíodh é mar chomhar neamhfhoirmiúil i measc ollscoileanna le hoifigí an rialtais áitiúil ar chúig bhealach fiosrúcháin: 1) Oiliúint (cúrsaí oideachais síochána foirmiúla agus neamhfhoirmiúla); 2) Taighde (chun taighde síochána faoi chur chuige dúchasacha i leith oideachas síochána a dhoimhniú); 3) Imeachtaí acadúla idirnáisiúnta a eagrú (chun spásanna agus amanna a thabhairt d’oideachasóirí síochána le chéile, le plé agus le roinnt); 4) Monatóireacht agus Meastóireacht ag baint úsáide as Modheolaíochtaí Fiosrúcháin Léirthuisceana (ábhartha go háirithe i gceapadh polasaithe poiblí i ndáil le Saoránacht Ghníomhach); agus 5) Cumarsáid (líonra a chruthú le foilseacháin chun an t-eolas atá ann cheana agus an fhorbairt nua a chur ar fáil).

Chruthaigh ollscoileanna Antioquia, Javeriana (Cali), Cambridge (RA) agus Innsbruck an Chomhghuaillíocht, i gcomhar leis an oifig um Aire d’Íospartaigh, oifig Rannpháirtíocht na Saoránach, Teach Cuimhne an Mhúsaeim agus oifig Oideachais an cathair Medellin.

Ag smaoineamh ar a charachtar neamhfhoirmiúil agus a bhuíochas d’obair dheonach na bpríomh dhaoine atá i gceist, tá torthaí ábhartha agus nithiúla tugtha ag an gComhghuaillíocht cheana féin ar na cúig líne seo:

Le linn Lúnasa agus Meán Fómhair 2016, d’eagraigh Ollscoil Innsbruck sraith imeachtaí leis an taighdeoir Terence Bevington ón Dámh Oideachais in Ollscoil Cambridge. Go sonrach, ghlac an Chomhghuaillíocht páirt i roinnt fóraim phoiblí faoi Oideachas Síochána, i gcúrsaí faoi Chur Chuige Aisiríoch i leith an Cheartais in Oideachas Síochána agus i roinnt cuairteanna ar scoileanna i Medellin ina bhfuil cineálacha cur chuige nuálacha i leith oideachas síochána á bhforbairt.

I mí Dheireadh Fómhair 2016, reáchtáil Ollscoil Innsbruck sraith seimineár agus ceardlann ar ábhair a bhaineann le claochlú síochána agus coinbhleachta de réir spiorad infheictheachta agus meas na Comhghuaillíochta d’eipistéimeolaíochtaí dúchasacha ar son na síochána. Thug Cathaoirleach UNESCO, an tOllamh Wolfgang Dietrich, cuairt ar Cali, Medellin agus Bogota chun na críocha seo.

Tá Ollscoil Antioquia ag cruthú Leabharlann Síochána tuilleadh ina gcuirfear ábhar nua foilsithe faoi oideachas síochána ar fáil i Spáinnis chun an t-idirphlé idirnáisiúnta seo a dhoimhniú agus comhar a chothú i measc físeanna idirnáisiúnta agus dúchasacha d’oideachas síochána:

  • “Síocháin Dhearfach i Scoileanna: Dul i nGleic le Coimhlint agus Cultúr Síochána a Chruthú sa Seomra Ranga” le Hilary Cremin agus Terence Bevington (Ollscoil Cambridge, an Ríocht Aontaithe)
  • “Réamhrá Gairid ar Fhealsúnacht na bPiarsach Transrational agus Claochlú Coimhlinte Elicitive” le Wolfgang Dietrich agus Josefina Echavarría Alvarez (Ollscoil Innsbruck, an Ostair)
  • “Approaches to Reconciliation from around the World” curtha in eagar ag Martin Leiner agus Francesco Ferrari (Ollscoil Jena, an Ghearmáin)

Taighde Síochána: Clár Máistir agus Staidéar Dochtúireachta faoi Shíocháin agus Athmhuintearas

Sa nóiméad ríthábhachtach seo d’fhorbairt na síochána, creidimid go bhfuil ról ríthábhachtach ag oideachas síochána in ardáin níos buaine a dhaingniú chun claochlú síochánta coinbhleachta sa tír. Seo ceann de na fáthanna go bhfuil suim againn tacú le hiarrachtaí a chuidíonn le taighde síochána a dhoimhniú faoi na próisis atá ag tarlú ar an talamh, ar féidir leo líonraí a chruthú a thuilleadh, tionchar a imirt ar bheartas poiblí agus cuidiú leis an aistriú ó chogadh go síocháin.

I mí Feabhra 2017, le hOllscoil Antioquia rinneamar comh-eagrú ar thuras ó Ollscoil Jena, an Ghearmáin, d’fhonn tús a chur leis an gcéad tuiscint a fháil ar na dúshláin don athmhuintearas atá os comhair na Colóime. Reáchtáladh roinnt imeachtaí acadúla, lena n-áirítear cuairteanna taiscéalaíochta ar shuíomhanna cuimhne i Medellin, chomh maith le cúrsaí, comhdhálacha agus síniú comhaontuithe acadúla idirinstitiúideacha.

Cuspóir tábhachtach a bhí ann an tairiscint acadúil a chur i láthair freisin go bhfuil, i dtéarmaí Cláir MA agus Cláir Dochtúireachta, ar fáil do thaighdeoirí síochána a bhféadfadh ollscoileanna san Eoraip tacú leo. An Clár MA i Síocháin, Forbairt, Slándáil agus Claochlú Coimhlinte Idirnáisiúnta ag an Ollscoil Innsbruck agus an PhD i Reiligiún, Coimhlint agus Athmhuintearas ag an Ollscoil Jena tacaíocht a thairiscint do mhic léinn. Tá scoláireachtaí ag an gClár MA in Innsbruck do dhaoine a thagann ón gColóim chun páirt a ghlacadh sa chúrsa nuálach seo. Chruthaigh an PhD i Jena líne speisialta sochar féideartha d’iarratasóirí atá ag iarraidh taighde síochána agus athmhuintearais a dhéanamh ar an gColóim. Tá an tairiscint acadúil seo ar fáil ar líne agus scaipeadh í ar ollscoileanna poiblí agus príobháideacha sa tír.

Mar a luadh thuas, cé nach bhfuil na cuntais seo ionadaíoch, taispeánann siad cé chomh torthúil agus beoga atá an Cholóim mar áit d’oideoirí síochána tionscnaimh a d’fhás as fiche nó tríocha bliain de chonstaicí i lár an fhoréigin a shárú, a mhothú agus a fhoghlaim. Sa mhí Mheán Fómhair atá le teacht, beidh Ollscoileanna Innsbruck, Jena agus Antioquia ag reáchtáil cúrsa athmhuintearais le comhpháirteanna praiticiúla chun faid a dhúnadh idir iarrachtaí athmhuintearais agus athimeascadh agus na hinniúlachtaí, na cumais agus na scileanna a éilíonn tógáil síochána uainn uile. Tugann na tionscnaimh oideachais síochána seo dóchas dúinn go mbeidh síocháin níos láidre agus níos fadtéarmaí ann, agus éilíonn siad orainn freisin - mar oideachasóirí síochána ar fud an domhain - teagmháil a dhéanamh leo siúd a bhféadfadh tacaíocht a bheith ag teastáil uathu san aistriú deacair seo ó chogadh go síocháin.

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Smaoineamh 1 ar “Tacaíocht Leanúnach ó Ollscoileanna Eorpacha d’Oideachas Síochána sa Cholóim: Tuarascáil ón Aonad um Staidéar Síochána agus Coimhlinte in Ollscoil Innsbruck (An Ostair)”

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr