Géarchéimeanna Cumaisc: Coróin i gCriosanna Coimhlinte

Sakena Yacoobi, POF Institiúid Foghlama na hAfganastáine, ag obair leis an óige. (Grianghraf: AIL)
Réamhrá na nEagarthóirí. Dhírigh ailt roimhe seo inár sraith Corona Connections go príomha ar na héagóracha agus an mhífheidhm atá ag struchtúir dhomhanda atá soiléir gan amhras ag an bpaindéim. San Airteagal seo, tugaimid aird oideachasóirí síochána ar an bhfíric go ndearna COVID go leor de na héagóracha sin níos déine.

 “Bhí tionchar diúltach ollmhór ag an bpaindéim seo ar staid a bhí ann cheana féin.” - Sakena Yacoobi, POF, Institiúid Foghlama na hAfganastáine

Thosaigh Sakena Yacoobi, ball gníomhach fad-aimseartha de na líonraí IIPE / GCPE, ag cur oideachas ar mhná na hAfganastáine sna campaí ina raibh tearmann á lorg acu ón Taliban. Sna blianta ó thug sé an obair isteach san Afganastáin, tríd an Institiúid Foghlama na hAfganastáine (AIL), chruthaigh sí clár foghlama agus seirbhísí ar fud na tíre a d’athraigh saol na mílte. Fiú amháin trí fhoréigean achrann sibhialta, lean an obair ar aghaidh, agus tá fós.

Mar sin féin, mar atá le feiceáil óna litir chuig deontóirí (atáirgthe thíos, is féidir an litir bhunaidh a fháil anseo), chuaigh COVID-19 i bhfeidhm go mór ar an obair sin. Athraíodh obair AIL go suntasach chun seirbhísí a sholáthar a éilíonn an paindéim, ach nach gcuireann an rialtas ar fáil iad. Déantar an cás atá os comhair Sakena agus AIL a mhacasamhlú d’eagraíochtaí sochaí sibhialta ar fud an domhain; cibé áit, mar a scríobh ball amháin den líonra le déanaí, “tá an rialtas pairilis.” Déanann an cúigiú mír den litir, óna dtógtar an luachan thuas, achoimre ar an staid, ní amháin san Afganastáin, ach i náisiúin eile ina bhfuil neamhord sibhialta agus rialtais neamhfhreagracha, mífhreagracha ag teip ar a muintir. Ar fud an domhain, déanann an tsochaí shibhialta, mar atá AIL, a dícheall, gan dóthain acmhainní, agus constaicí iomadúla os a comhair, glacadh leis an bhfreagracht tacú le daoine nuair a theipeann ar rialtais.

Is cás beoga é AIL maidir leis an ngá atá le freagracht na saoránach as a sochaithe féin faoi seach, agus as an oideachas chun a chumasú dóibh glacadh leis. Is ann atá an dóchas is fearr go mbainfidh pobal an domhain gnáth nua amach inar sáraíodh na héagóracha struchtúracha agus na mífheidhmeanna sa ghnáth-phaindéim. Mar oideachasóirí síochána, táimid, is cuma cén staideanna atá ag ár náisiúin faoi seach, tiomanta an riachtanas sin a chomhlíonadh. Cibé an bhfuil ceann de na cásanna criticiúla casta Corona seo againn nó nach bhfuil, táimid i ndlúthpháirtíocht leo siúd mar Sakena atá sa chás sin, agus déanfaimid ár gcuid oibre oideachais féin sa spiorad agus sa pheirspictíocht sin.

-BAR, 8/4/20

Litir ó Sakena Yacoobi
POF, Institiúid Foghlama na hAfganastáine

Tá súil agam go sroicheann an litir seo tú féin agus do ghaolta sábháilte agus i ndea-shláinte. Tuigim gur fada an lá ó rinne mé cumarsáid dhíreach leat mar is iondúil go mbím ar siúl i gcónaí. Ba ghnách le mo sceideal taisteal go seimineáir, comhdhálacha síochána, imeachtaí labhartha agus ceardlanna domhanda nó páirt a ghlacadh iontu. Déanta na fírinne, díreach mí nó mar sin ó shin, bhí mé ag taisteal chuig na Stáit Aontaithe ón Afganastáin le haghaidh cruinnithe. Mar sin féin, cosúil leis an gcuid eile den domhan, chríochnaigh mé ar an talamh agus bhí mé i bhfostú anseo gan filleadh ar an Afganastáin mar gheall ar an bpaindéim dhomhanda atá á fulaingt againn go léir.

Agus mé i mo shuí anseo i m’árasán agus ag machnamh ar mo chuid ama ar fad a chaith mé ag cur chun cinn agus ag labhairt leis na mílte duine thar ceann AIL agus mhuintir na hAfganastáine, ní féidir liom cabhrú ach braithim gur chaill mé nasc le mo dheontóirí ar leibhéal pearsanta an oiread agus ba mhaith liom. Tá a fhios agam go ndearna tú infheistíocht sa chlár seo go mothúchánach agus go airgeadais, agus measaim go fírinneach gur comhpháirtí tú inár n-iarrachtaí cúnamh a thabhairt do mhuintir na hAfganastáine.

Mar chomhpháirtí, ba mhaith liom go mbeadh a fhios agat go bhfuil an Afganastáin fós ag déileáil le coimhlint leanúnach. Leanann AIL ag taitneamh, áfach, agus tá sé ag scaipeadh a sholais go tapa chuig gach cúige sa tír. Tá pobal AIL tiomanta agus paiseanta faoi shaol mhuintir na hAfganastáine a fheabhsú tríd an oideachas. Táimid dírithe go háirithe ar chumhachtú na mban agus na gcailíní chun todhchaí níos fearr a mhúnlú don Afganastáin agus táimid an-sásta le toradh ár n-iarrachtaí. Le cabhair ó AIL agus do thacaíocht, tá mná ag athrú a saoil. Faoi dheireadh tá siad ag fáil an deis dul ar aghaidh leis an ardoideachas, poist níos inbhuanaithe a fháil a íocann tuarastail mhaith, agus atá ag cabhrú le beartas a mhúnlú a chabhróidh sa deireadh leis an tír a atógáil.

Fiú amháin leis an dul chun cinn ar fad atá déanta ag AIL ar feadh na mblianta, tá turas fada romhainn fós, turas a éilíonn orainn go leor ama agus iarrachta a infheistiú i… Le linn na paindéime seo tá COVID-19 ag bualadh gach náisiúin agus ag dul i laghad geilleagair. Mar is féidir leat a shamhlú, is iad tíortha an tríú domhan, cosúil leis an Afganastáin, a bhuail an deacra.

Bhí tionchar diúltach ollmhór ag an bpaindéim seo ar staid a bhí cheana féin san Afganastáin. Ní amháin go bhfuil an Afganastáin ag déileáil le corraíl shibhialta agus cogadh laistigh den tír, táimid ag cailleadh níos mó agus níos mó beatha don víreas anois. Tá slándáil fós ar cheann de na ceisteanna is mó de réir mar a mhéadaíonn an bhochtaineacht ar fud na hAfganastáine. Agus an tír faoi ghlas, níl na hacmhainní ag na mílte duine a bhí ina n-oibrithe líne uair amháin chun bia a chur ar fáil dá dteaghlaigh. Tá oibrithe imirceacha ag stealladh isteach sa tír ó theorainneacha na hIaráine agus na Pacastáine leis na mílte. Níl sé seo ach ag déanamh an scéal níos measa mar gur dídeanaithe iad go leor de na daoine seo agus an víreas á iompar acu. Níl aon áit le dul chun cúnamh a fháil.

Ag AIL fuaireamar muid féin i riocht ina bhfuil muintir na hAfganastáine ag féachaint orainn agus ag brath orainn. Thar na blianta, tá cáil bainte amach againn as seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar do gach duine gan idirdhealú. Cé gur ordaigh an rialtas na scoileanna agus na cláir go léir a dhúnadh síos, aithníonn AIL go bhfuil géarghá fós le daoine. Bhí a fhios againn go gcaithfí beart a dhéanamh chun cabhrú sa troid i gcoinne COVID-19 agus mar sin chuamar ar an bhfód. Ar dtús, d’fhonn cabhrú le scaipeadh an víris a stopadh, chuireamar cosc ​​ar mhúinteoirí agus ar mhic léinn araon freastal go fisiciúil ar ár gcláir agus dúbailt muid líon na n-athruithe ag ár 6 chlinic leighis. Ansin, thosaíomar ag dáileadh gach cineál bia dóibh siúd is mó atá i ngátar - go háirithe mná, leanaí agus daoine scothaosta. Ansin, d’aistríomar ár bhfócas ar ár n-ionaid a athbhunú mar shaoráidí léiriúcháin atá ag táirgeadh maisc aghaidhe, sciatha aghaidhe agus fallaingeacha cosanta faoi láthair.

Tá agus leanann AIL ag dáileadh na mílte aonad de threalamh cosanta pearsanta ar chlinicí éagsúla, ospidéil, oifigí rialtais, agus an pobal i gcoitinne. Tá costais na n-earraí seo chomh hard nach mbeadh daoine in ann iad a cheannach fiú dá mbeidís ar fáil sa tír. Tá AIL ag baint úsáide as a stáisiún raidió féin, Radio Meraj, chun an tábhacht a bhaineann le fadú sóisialta, níochán láimhe, agus mascanna aghaidhe a chaitheamh ar an oiread daoine agus is féidir. Craolann sé teachtaireachtaí dáilte bia agus faisnéis freisin maidir le conas ceantair a choinneáil glan agus sláintíochta.

Mar gheall ar COVID-19, níl a lán deontóirí ag freagairt nó tá siad leisciúil toisc go gceapann siad go bhfuil ár gcláir dúnta. Ach deirim libh anois, tá sealanna dúbailte á reáchtáil ag ár gclár, tá gach ball foirne riaracháin AIL amuigh ansin ag obair ar na líne tosaigh, ag cur a mbeatha agus a sláinte pearsanta i mbaol gach lá. Tríd an méid seo go léir, cé go bhfuil doirse ár seomra ranga dúnta, níor ghéill muid dár misean oideachas a thabhairt do mhná agus do leanaí na hAfganastáine. Tá AIL ag nuashonrú agus ag ullmhú ábhair cianoideachais go leanúnach dár leanaí a bhfuil inrochtaineacht éigin acu ar fhóin chliste nó ar ríomhairí. Ach is é fírinne an scéil go bhfuil 85% dár gcuid mac léinn ag cailleadh a gcuid oideachais mar gheall ar an múchadh. Chun freastal air seo, tá paicéid beir leat cruthaithe againn atá ar fáil do mhic léinn le piocadh suas agus obair orthu ón mbaile. Ina theannta sin, tá beolíne bunaithe againn do mhúinteoirí chun freagra a thabhairt ar mhic léinn más rud é agus / nó nuair nach féidir lena dtuismitheoirí cabhrú leo lena gcuid obair bhaile.

Faraor, táimid ag fáil níos mó tuairiscí ar fhoréigean in aghaidh na mban agus na leanaí sa bhaile mar gheall ar an múchadh agus an t-am breise a chaitear le chéile faoi aon díon amháin. Mar fhreagairt air seo, tá comhairleoireacht socraithe ag AIL chun cabhrú le tuismitheoirí agus leanaí déileáil leis na cásanna seo a bhfuil an múchadh méadaithe. Táimid ag úsáid na meán sóisialta freisin mar bhealach chun faisnéis a sholáthar faoi conas a bheith foighneach, acmhainní a roinnt, agus fadú sóisialta a chleachtadh.

Ní raibh muid ullmhaithe don phaindéim seo. Ní raibh éinne againn. Faraor, níl a lán daoine ag glacadh an víris seo tromchúiseach go leor agus mar thoradh air sin, tá na mílte agus na mílte ag fáil ionfhabhtaithe. Tá líon na gcásanna ag méadú i gcónaí agus níl an rialtas ag déanamh a ndóthain chun cúnamh a thabhairt. Is mar gheall air seo atá sé chomh tábhachtach go leanfadh AIL le faoiseamh díreach agus feasacht faoin víreas seo a sholáthar do mhuintir na hAfganastáine.

Tá a fhios agam go bhfuil go leor ag fulaingt, ach ní raibh tír mar an Afganastáin réidh chun é seo a láimhseáil. Tá sé cruthaithe agat gur comhpháirtí grásta tú le blianta fada agus ní dhéanfaimid dearmad go deo ar do fhlaithiúlacht. Is í tacaíocht agus comhbhá ár ndeontóirí cnámh droma ár n-eagraíochta agus tá sé fíorthábhachtach chun cabhrú linn ár misean a chur i gcrích, go háirithe le linn amanna mar seo. Ba mhaith liom AIL agus mé féin ó chroí a ghabháil, mar a thacaigh tú linn san am atá thart, dá ndéanfá athmhachnamh ar mhaoiniú ár n-iarrachtaí le linn na géarchéime seo. Mura gceadaíonn do staid reatha duit tacaíocht a thabhairt dúinn mar a bhí agat sna blianta roimhe seo, beidh aon mhéid fós ina chabhair iontach agus beidh meas mór ag pobal na hAfganastáine air. Má leanaimid orainn ag rith ag ár gcumas reatha, gan tacaíocht bhreise, cuirfear iallach orainn stop a chur leis na hiarrachtaí faoisimh agus na cláir a bhfuilimid ag obair chomh crua lena gcoinneáil suas.

Thar ceann mná agus leanaí na hAfganastáine, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as do chineáltas, ionbhá agus comhbhá go léir. Mar a deir Rumi, “An níos mó a thugann tú, is mó a gheobhaidh tú beannachtaí ó Dhia”. Ó bhun mo chroí, go raibh maith agat as do chuid ama, agus leanfaidh mé ag guí ar son na sláinte agus na sonas duit féin agus do do mhuintir. Go mbeannaí Allah duit i gcónaí lena thrócaire.

Le meas,

An Dr. Sakena Yacoobi
POF
Dóchas Idirnáisiúnta a Chruthú
Institiúid Foghlama na hAfganastáine

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...