Lorgaíonn an tSeirbhís Síochána Sibhialta Comhairleoir ar Oideachas Síochána (an Úcráin)

suíomh: Dnipro, an Úcráin
Tréimhse sannta: 01/10/2022 – 03/31/2024
Cineál fostaíochta: lánaimseartha
Déan iarratas le: 01 / 02 / 2022

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

Síos ar an bpost

Clár tíre GIZ de chuid na Seirbhíse Síochána Sibhialta (CPS) san Úcráin.

Tá “bearta oideachais síochána chun tacú le polaraíocht shóisialta a shárú in Oirthear na hÚcráine” ag díriú ar chur chuige dearfach a thógáil i leith na héagsúlachta agus claochlú coinbhleachta neamh-fhoréignigh leis an scóip polaraíocht shóisialta a laghdú in Oirthear na hÚcráine. Tacaíonn CPS le comhpháirtithe i gcur chuige oideachas síochána a chur chun cinn, ar an leibhéal sistéamach agus ar an leibhéal tógála cumais phearsanta d’oideachasóirí, chomh maith le bearta claochlaithe coinbhleachta bunaithe ar idirphlé i bpobail. Comhoibríonn CPS an Úcráin le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus le hinstitiúidí stáit. Tá an chuid um Oideachas Síochána de CPS na hÚcráine ag obair faoi láthair le sé eagraíocht chomhpháirtíochta ar ábhair éagsúla oideachas síochána ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, ag tacú le hathchóiriú náisiúnta na scoile “Scoil Nua na hÚcráine” a bhfuil sé mar aidhm aici scoileanna na hÚcráine a athrú go timpeallacht chumhachtach agus síochánta.

Do Thascanna

 • Anailís agus monatóireacht a dhéanamh ar riachtanais oideachasóirí (múinteoirí, oibrithe sóisialta, síceolaithe scoile) i sprioc-réigiúin an CPS chun a gcuid scileanna a fhorbairt agus cleachtas a fháil maidir le cuir chuige oideachais síochána a chur i bhfeidhm
 • Oiliúint shaincheaptha, maoirseachtaí agus formáidí foghlama eile a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm d’oideoirí, i gcomhar leis na heagraíochtaí comhpháirtíochta agus le comhpháirtithe áitiúla eile
 • Tacú le heagraíochtaí comhpháirtíochta ina gcuid oibre oideachais, mar shampla trí chomh-dhearadh imeachtaí, oiliúint a dhéanamh, curaclaim agus ábhar oideachais, comhairleoireacht ar ábhair oideachas síochána
 • Líonrú le hinstitiúidí poiblí réigiúnacha nó náisiúnta, eagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla agus saineolaithe idirnáisiúnta
 • Cur le foghlaim inmheánach agus tógáil straitéise an chláir CPS Úcráin

Do Próifíl

 • Céim acadúil i oideolaíocht / teagasc, síceolaíocht, síocháin, agus staidéir choimhlinte nó i réimsí comhchosúla
 • Taithí ghairmiúil ábhartha in oideachas aosach bunaithe ar inniúlacht; Is sócmhainn í inniúlacht i gclaochlú coinbhleachta agus i dtógáil na síochána
 • Saineolas fónta in ábhair agus cuir chuige ábhartha oideachais síochána i gclár CPS, mar shampla: frith-idirdhealú, éagsúlacht, oideachas staire, cumarsáid neamh-fhoréigneach, cleachtais aisiríoch, foghlaim shóisialta-mhothúchánach
 • Saineolas ábhartha ar fhorbairt curaclaim d’oideachas múinteoirí / aosaigh, modhanna a oiriúnú agus athbhreithniú a dhéanamh ar leabhair scoile agus ábhar foghlama
 • Is sócmhainn í scileanna cumarsáide ginearálta agus idirchultúrtha den scoth, taithí ar chumarsáid agus comhar cuiditheach a éascú idir scoileanna, tuismitheoirí, múinteoirí agus mic léinn
 • Taithí agat ar obair foirne, an cumas chun cineálacha cur chuige cruthaitheacha, réiteach agus acmhainní-dhírithe a oiriúnú go tapa
 • Líofacht sa Rúisis agus i mBéarla nó i nGearmáinis

 

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...