Dírithe ar an Óige

Ag Iarraidh ar Iarratais: Clár na dTógálaithe Síochána Óga UNAOC i Meiriceá Laidineach agus sa Mhuir Chairib 2023 (maoinithe go hiomlán)

Tá iarratais ar oscailt do Chlár na dTógálaithe Síochána Óga UNAOC i Meiriceá Laidineach agus sa Mhuir Chairib 2023. Is tionscnamh oideachais síochána é an UNAOC Young Peacebuilders atá deartha chun tacú le daoine óga scileanna a fháil ar féidir leo a ról dearfach a fheabhsú i saincheisteanna na síochána agus na slándála agus i. coinbhleacht fhoréigneach a chosc. (Spriocdháta iarratais: 12 Márta)

Oideachas Síochána agus Gníomhú le hAghaidh Tionchair: I dtreo eiseamláir le haghaidh tógáil na síochána idirghlúine, faoi stiúir na hóige agus traschultúrtha

Tugann an t-alt seo isteach an Peace Education and Action for Impact (PEAI), clár forbartha ceannaireachta atá deartha chun tógálaithe síochána óga a nascadh agus a thacú. Pléann sé cad is PEAI ann, conas a oibríonn sé, agus cén fáth ar cruthaíodh é. Tugann sé spléachadh freisin ar an obair a tharla in 2021 – ag gabháil do dhaoine óga agus pobail i 12 thír – agus ar phleananna don todhchaí. Tá ceachtanna ó PEAI ann d’aon duine a bhfuil suim acu in oideachas cothú na síochána agus i dtionscnaimh ghníomhaíochta atá faoi cheannas daoine óga, a fhaigheann tacaíocht ó dhaoine fásta agus atá rannpháirteach sa phobal.

Deis a dheonú do thionscadail faoi stiúir leanaí. Déan iarratas faoin 31 Márta, 2022

Tá sé mar aidhm ag an Children's Solutions Lab (CLS) tacú le daoine óga beart a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht a dhéanann difear do leanaí ina bpobail trí réitigh atá bunaithe ar oideachas agus oideachas síochána. Le tacaíocht ó dhaoine fásta, tugtar cuireadh do ghrúpaí leanaí a gcuid smaointe a chur i láthair agus iarratas a dhéanamh ar cheann dár micridheontais (idir 500 USD agus 2000 USD) chun tionscadal faoi stiúir leanaí a chur i bhfeidhm. Spriocdháta iarratais: 31 Márta.

Cogadh agus Míleata: Idirphlé idirghlúine trasna chultúir

Scrúdaigh an webinar “Cogadh agus Míleata: Idirphlé idirghlúine thar chultúir” arna óstáil ag World BEYOND War cúiseanna agus éifeachtaí cogaidh agus míleatachta i suíomhanna éagsúla, agus léirigh sé cineálacha cur chuige nuálaíocha atá á n-úsáid chun tacú le hiarrachtaí cothú na síochána idirghlúine faoi stiúir na hóige ag domhanda, réigiúnach. , leibhéil náisiúnta agus áitiúla.

TUARASCÁIL SUIRBHÉIREACHT ÓIGE: Eolas & Suim Óige san Oideachas Síochána

I mí Aibreáin 2021, rinne an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána (GCPE) suirbhé dírithe ar an óige chun tuiscint níos fearr a fháil ar fheasacht agus spéis in oideachas na síochána agus an cheartais shóisialta i measc daoine óga ardscoile agus coláistí. Is toradh í an tuarascáil seo ar thorthaí agus ar anailís an Fheachtais Dhomhanda.

Mionteagasc Beartais: iTalking Thar Glúin ar Oideachas sa Cholóim

Ó Lúnasa go Samhain 2021, d’eagraigh Fundación Escuelas de Paz an chéad Talking Across Generations ar Oideachas (iTAGe) neamhspleách i Meiriceá Laidineach, ag iniúchadh ról an oideachais i rannpháirtíocht na hóige agus i gcultúr na síochána a chur chun cinn, chomh maith le Rún ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm. 2250 ar an Óige, an tSíocháin agus an tSlándáil. 

Glao ar Iarratais: Ceannairí Trasfhoirmeacha Síochána agus Cirt

Tabharfar cuireadh do chomhaltaí roghnaithe go Coláiste Gettysburg ar feadh seachtaine de dhianchlárú atá deartha chun a gcuid scileanna ceannaireachta a fhorbairt i réimse na hoibre síochána agus ceartais. Tá gach mac léinn fochéime (as Ceanada, SAM agus Meicsiceo) a bhfuil bliain acadúil amháin ar a laghad fágtha ina gcuid oideachais, ar chríochnú na comhaltachta dóibh, incháilithe iarratas a dhéanamh (spriocdháta: 15 Meán Fómhair).

Scrollaigh go dtí an Barr