Deiseanna maoinithe

Glao ar Iarratais: Ceannairí Trasfhoirmeacha Síochána agus Cirt

Tabharfar cuireadh do chomhaltaí roghnaithe go Coláiste Gettysburg ar feadh seachtaine de dhianchlárú atá deartha chun a gcuid scileanna ceannaireachta a fhorbairt i réimse na hoibre síochána agus ceartais. Tá gach mac léinn fochéime (as Ceanada, SAM agus Meicsiceo) a bhfuil bliain acadúil amháin ar a laghad fágtha ina gcuid oideachais, ar chríochnú na comhaltachta dóibh, incháilithe iarratas a dhéanamh (spriocdháta: 15 Meán Fómhair). [lean ort ag léamh…]

Nuacht & Buaicphointí

An Óige, an tsíocháin agus an tslándáil - Lámhleabhar cláraithe

D’fhorbair na Náisiúin Aontaithe lámhleabhar a dhírigh ar dhaoine óga a mhealladh i dtógáil na síochána. Féadann infheistiú i gcáil, gníomhaireacht agus ceannaireacht tógálaithe síochána óga a gcumas a neartú chun iarrachtaí síochána a threorú i gcomhpháirt, agus a gcuid scileanna a úsáid chun dul i ngleic le dúshláin eile a théann i bhfeidhm orthu, le linn agus i ndiaidh na paindéime COVID-19. [lean ort ag léamh…]

Tuarascálacha Gníomhaíochta

UNESCO-UNODC Idirphlé réigiúnach maidir le daoine óga a mhealladh chun oideachais agus ceartais

An 27 agus an 28 Deireadh Fómhair, chuaigh UNESCO New Delhi i gcomhpháirtíocht le UNODC chun idirphlé réigiúnach a reáchtáil ar ábhar rannpháirtíochta na n-óg sa cheartas agus sa chomhionannas san oideachas. Tá na céadta freastail ag teacht le chéile trí Zoom agus Facebook beo chun féachaint ar dhíospóireachtaí painéil a bhí ar siúl thar an dá lá. [lean ort ag léamh…]

Dírithe ar an Óige

Glao Óige ar na Náisiúin Aontaithe Oideachas Dí-armála agus Síochána a Chur Chun Cinn

I ráiteas ar Rannpháirtíocht Óige agus Oideachas Síochána, Dí-armála agus Neamh-iolraithe, d’iarr Comh-Chumann Sibhialta an Oideachais Óige agus Dí-armála ar Chéad Choiste Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ar Dhí-armáil agus Slándáil Idirnáisiúnta an óige a chur san áireamh ina gcuid oibre agus oibriú níos beoga i dtreo a chur i bhfeidhm oideachas dí-armála agus neamh-iomadú. [lean ort ag léamh…]

Nuacht & Buaicphointí

Oideachas ar son na síochána: Fís shistéamach agus próiseas iltoiseach (An Cholóim)

Bhí tionchar tubaisteach ag foréigean iltoiseach sa Cholóim ar théarmaí soch-chultúrtha, polaitiúla, eacnamaíocha agus comhshaoil. Chun athrú sistéamach a bhaint amach, is gá tuiscint a fháil ar éagsúlacht na dtimpeallachtaí agus na ngníomhaithe a théann i bhfeidhm ar fhoghlaim daoine óga. Le tuiscint a fháil ar an Cruinne aisteoirí agus taithí seo, tá samhail idirghabhála ceithre leibhéal deartha ag Fondúireacht Mi Sangre; togra a tháinig chun cinn le himeacht ama mar fhreagairt ar riachtanais na ndaoine óga iad féin agus sochaí an lae inniu. [lean ort ag léamh…]

Nuacht & Buaicphointí

Oideachas dí-armála: An óige ar thús cadhnaíochta san idirphlé dí-armála

Labhraíonn Tionchar Acadúil na Náisiún Aontaithe (UNAI) le saineolaithe agus an óige faoi dhí-armáil agus acmhainní oideachais síochána a chruthaigh na Náisiúin Aontaithe agus oideachasóirí do mhic léinn, agus faoin gcaoi a spreagann agus a spreagann uirlisí den sórt sin daoine óga chun gníomhú nithiúil chun tacú le dí-armáil. [lean ort ag léamh…]