Taighde

Impireacht Mhíleata SAM: Bunachar Sonraí Amhairc

D'fhorbair World BEYOND War an bunachar sonraí amhairc seo chun an fhadhb ollmhór a bhaineann le hullmhú iomarcach le haghaidh cogaidh a léiriú. Trí fhairsinge impireacht na SA ó thaobh airm mhíleata a léiriú, tá súil acu aird a dhíriú ar an bhfadhb níos leithne.

Síocháin san Fhorbairt Inbhuanaithe: Clár Oibre 2030 a Ailíniú le Mná, Síocháin agus Slándáil (Achoimre Beartais)

Aithníonn Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe an tsíocháin mar réamhchoinníoll don fhorbairt inbhuanaithe ach ní aithníonn sé an áit a dtrasnaíonn inscne agus síocháin. Mar sin, d’ullmhaigh Líonra Domhanda na dTógálaithe Síochána Mná an treoir bheartais seo chun scrúdú a dhéanamh ar na naisc idir Mná, Síocháin agus Slándáil (WPS) agus Clár Oibre 2030 agus moltaí praiticiúla a sholáthar maidir lena gcur i bhfeidhm sineirgisteacha.

Glaoch ar thograí caibidle: Cleachtais Phobail sa tSíocháin, Ceartas Sóisialta, agus Oideachas Cearta Daonna

Scrúdóidh an leabhar seo na bealaí ina bhfuil spásanna oideachais foirmeálta, neamhfhoirmeálta agus neamhfhoirmeálta ag athshamhlú an oideachais trí chomhpháirtíochtaí agus tionscnaimh phobail, ag cuidiú le scoláirí agus le cleachtóirí léargas níos doimhne a fháil ar athstruchtúrú agus ar fheabhsú an oideachais do dhomhan atá níos cothroime agus níos córa sóisialta. . Achoimrí dlite: 1 Samhain.

Eagrán Speisialta den iris In Factis Pax bunaithe ar an Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána 2022 a reáchtáladh i Meicsiceo

Díorthaítear téama na hEagrán Speisialta Dátheangach (Spáinnis/Béarla) seo “Fíodóireacht Síochána Idirchultúrtha a Fhíodóireacht le Chéile” ó phróiseas comhoibríoch chun an fiosrúchán treorach a fhoirmliú don Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána (IIPE) Meicsiceo 2022. Tagraíonn an téama seo do thuiscintí coincheapúla agus cleachtais chlaochlaitheacha chun idirnascadh cuiditheach agus idirspleáchas d'fhoghlaim na síochána a chothú, a dhéanann iniúchadh ar chothromaíocht na meithleacha (mothú-smaoineamh) agus próisis chognaíoch-mhothúchánach.

Tugann staidéar UNESCO le tuiscint gur cheart d'ollscoileanna oibriú níos déine chun síocháin a chothú san Afraic Thoir

Cuireann oifig UNESCO i Nairobi agus staidéar Biúró Réigiúnach Eolaíochta san Afraic UNESCO, ‘Ardoideachas, Síocháin agus Slándáil i Réigiún Oirthear na hAfraice’, béim ar an bpráinn a bhaineann leis an ardoideachas eolas a tháirgeadh atá ábhartha chun aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus na dúshláin a bhaineann le tógáil na síochána sa réigiún.

Scrollaigh go dtí an Barr