Foilseacháin

Aeráide, Síocháin agus Slándáil a Logánú: Treoir Phraiticiúil Céim ar Chéim do Thógálaithe Síochána Áitiúla

Trí mheasúnuithe riosca slándála aeráide a logánú, tairgtear conair chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí slándála a bhaineann leis an aeráid agus d’fhéadfadh cosc ​​a chur ar na rioscaí sin teacht chun cinn nó dul in airde. Is acmhainn í an Treoir Céim ar Chéim phraiticiúil nua seo, arna chur le chéile ag GPPAC, maidir le conas dúshláin slándála aeráide a dhoiciméadú, a mheasúnú agus aghaidh a thabhairt orthu ar an leibhéal áitiúil.

Idirphlé ar Shíocháin mar Láithreacht Ceartais: Réasúnaíocht Eiticiúil mar Sprioc Foghlama Riachtanach d’Oideachas Síochána (Cuid 3 de 3)

Is é seo an tríú cuid i sraith idirphlé trí-pháirt idir Betty Reardon agus Dale Snauwaert ar “Comhphlé ar Shíocháin mar Láithreacht an Cheartais.” Tugann na húdair cuireadh d’oideachasóirí síochána i ngach áit athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar a n-idirphlé agus ar na dúshláin a leagtar amach, agus chun dul i mbun comhphlé agus comhghleacaithe le comhghleacaithe a bhfuil an chomhsprioc acu oideachas a dhéanamh mar ionstraim éifeachtach síochána.

Idirphlé ar Shíocháin mar Láithreacht Ceartais: Réasúnaíocht Eiticiúil mar Sprioc Foghlama Riachtanach d’Oideachas Síochána (Cuid 2 de 3)

Is é seo an dara ceann i sraith idirphlé trí-pháirt idir Betty Reardon agus Dale Snauwaert ar “Comhphlé ar Shíocháin mar Láithreacht an Cheartais.” Tugann na húdair cuireadh d’oideachasóirí síochána i ngach áit athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar a n-idirphlé agus ar na dúshláin a leagtar amach, agus chun dul i mbun comhphlé agus comhghleacaithe le comhghleacaithe a bhfuil an chomhsprioc acu oideachas a dhéanamh mar ionstraim éifeachtach síochána.

Idirphlé ar Shíocháin mar Láithreacht Ceartais: Réasúnaíocht Eiticiúil mar Sprioc Foghlama Riachtanach d’Oideachas Síochána (Cuid 1 de 3)

Is é seo an chéad cheann in idirphlé sraithe trí pháirt idir Betty Reardon agus Dale Snauwaert ar “Comhphlé ar Shíocháin mar Láithreacht an Cheartais.” Tugann na húdair cuireadh d’oideachasóirí síochána i ngach áit athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar a n-idirphlé agus ar na dúshláin a leagtar amach, agus chun dul i mbun comhphlé agus comhghleacaithe le comhghleacaithe a bhfuil an chomhsprioc acu oideachas a dhéanamh mar ionstraim éifeachtach síochána.

Glao ar pháipéir: Eagrán speisialta de In Factis Pax

Tugtar cuireadh do scoláirí an oideachais síochána, an cheartais shóisialta, an teoiric chultúrtha, agus an teoiric oideachais ailt a chur isteach le haghaidh Eagrán Speisialta Dátheangach (Spáinnis/Béarla) a bhaineann leis an téama “Fíodóireacht Síochána Idirchultúrtha a Fhíodóireacht le Chéile”.

Iarrtar ar Lá Speisialta na Cruinne rannchuidiú le himleabhar a ath-shainmhíníonn slándáil dhomhanda ó thaobh feimineach de

Beidh an t-athshainiú slándála a dhéanfar san imleabhar seo dírithe ar an Domhan ina chuid iniúchtaí coincheapúla agus cuirfear i gcomhthéacs é laistigh de bhagairt eiseach na géarchéime aeráide. Is é bonn tuisceana na n-iniúchtaí nach mór dúinn ár smaointeoireacht a athrú go mór, faoi gach gné den tslándáil; ar an gcéad dul síos, faoinár bplainéad agus an bhaint atá ag an speiceas daonna leis. Tá tograí le teacht 1 Meitheamh.

Glao ar Ranníocaíochtaí le Méid a Ath-shainmhínítear Slándáil, “Peirspictíochtaí Feimineach ar Shlándáil Dhomhanda: Ag Tabhairt Aghaidhe ar Ghéarchéimeanna Inbhéirseachta”

Scrúdóidh an bailiúchán seo peirspictíochtaí slándála feimineach agus straitéisí féideartha athraithe chun an córas slándála domhanda a athrú ó choinbhleacht/géarchéim endemic go slándáil dhaonna chobhsaí atá comhsheasmhach bunaithe ar shláinte éiceolaíoch agus gníomhaireacht agus freagracht dhaonna. Tá tograí dlite ar 15 Bealtaine.

Scrollaigh go dtí an Barr