Polasaí

Leasú ar Mholadh 1974: Tagann Ballstáit UNESCO ar chomhdhearcadh

An 12 Iúil, tháinig Ballstáit UNESCO ar chomhaontú maidir le téacs athbhreithnithe Mholadh 1974 maidir le hoideachas le haghaidh tuiscint idirnáisiúnta, comhar agus síocháin agus oideachas a bhaineann le cearta an duine agus saoirsí bunúsacha. Soláthraíonn an doiciméad idirnáisiúnta seo treochlár soiléir don chaoi ar cheart don oideachas teacht chun cinn san aonú haois is fiche chun cur le bagairtí agus dúshláin chomhaimseartha.  

Foilsíonn Fondúireacht SOLIDAR páipéar beartais ar oideachas síochána

An Páipéar Beartais ar Oideachas Síochána. Cuireann “Turas Inbhuanaithe chun na Síochána: Oideachas Síochána i gComhthéacs an Oideachais um Shaoránacht Dhomhanda,” buaicphointe bliana iomlán de ghníomhaíochtaí don Fhondúireacht SOLIDAR agus dá chomhaltaí ar an téama Oideachas Síochána mar uirlis chun foghlaim agus sochaithe inbhuanaithe a bhaint amach.  

“Caithfidh campas ollscoile na Colóime a bheith ina spásanna le haghaidh eolais agus tógáil na síochána”: an tAire Aurora Vergara Figueroa

“Sa Rialtas Náisiúnta táimid tiomanta do chultúr na síochána a thógáil, trí chleachtadh a chaithfidh iarraidh ar an tsochaí ar fad na timthriallta foréigin a chruthaigh gortuithe agus pian le blianta fada a shárú. Leanfaimid orainn ag gabháil leis an Sár Institiúidí Oideachais maidir le straitéisí, prótacail agus bealaí cúraim agus coiscthe a dhearadh agus a chur i bhfeidhm i gcoinne aon chineál foréigin ar an gcampas…” - Aurora Vergara Figueroa, an tAire Oideachais

Cad is féidir le hoideachas a dhéanamh go nithiúil (agus go réadúil) chun bagairtí comhaimseartha a mhaolú agus chun síocháin bhuan a chothú?

Tugann an páipéar bán seo a chuir an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána i láthair forbhreathnú ar ról agus ar chumas an oideachais síochána chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí agus ar dhúshláin dhomhanda atá ag teacht chun cinn don tsíocháin. Agus é sin á dhéanamh, tugann sé forbhreathnú ar bhagairtí comhaimseartha; leagann sé amach na bunsraitheanna de chur chuige éifeachtach bunathraithe i leith an oideachais; déanann sé athbhreithniú ar an bhfianaise ar éifeachtacht na gcur chuige seo; agus scrúdaíonn sé conas a d’fhéadfadh na léargais agus an fhianaise seo múnlú a dhéanamh ar thodhchaí réimse an oideachais síochána.

Achomharc chuig Rúnaí Oideachais SAM ag tacú le hoideachas síochána

Imlíníonn Danielle Whisnant conas is féidir tús a chur le réiteach a fháil ar cheisteanna comhaimseartha a thrasnaíonn beagnach gach gné de shaol Mheiriceá agus a chuireann bac ar idirghabhálacha éifeachtacha beartais eachtraigh trí oideachas poiblí a atreorú i dtreo oideachas síochána go tras-disciplíneach.

An pobal domhanda a shlógadh chun an tsíocháin a chur chun cinn tríd an oideachas

Chun a chinntiú go n-ullmhaíonn an t-oideachas foghlaimeoirí i ndáiríre le bheith gníomhach agus páirteach i gcur chun cinn sochaithe síochánta agus córa, teastaíonn múinteoirí agus oideachasóirí dea-ullmhaithe agus spreagtha, beartais scoile cuimsitheacha, rannpháirtíocht na n-óg, agus oideolaíochtaí nuálacha, i measc beart eile. Chun cabhrú le tíortha a gcórais oideachais a athrú agus an cuspóir seo á gcur san áireamh, tá athbhreithniú á dhéanamh ag UNESCO ar cheann dá ionstraimí normatacha suntasacha: an Moladh maidir le hoideachas ar mhaithe le tuiscint idirnáisiúnta, comhoibriú agus síocháin agus oideachas do chearta an duine agus do shaoirsí bunúsacha.

Idirphlé Oideachas ar son na Síochána arna óstáil ag an Aireacht Náisiúnta Oideachais i Cartagena, an Cholóim

“Cosáin fhéideartha nua” ba ea mana an Chruinnithe um Oideachas ar son na Síochána, spás a raibh sé mar chuspóir aige idirphlé a thionscnamh chun eolas, eispéiris, dúshláin agus tograí a bhailiú a cheadaíonn dul chun cinn i gcur i bhfeidhm an oideachais ar son na síochána, na cómhaireachtála agus an athmhuintearais sa Cholóim.

Déan suirbhé 10-nóiméad chun cabhrú le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána a mhúnlú

Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána, i gcomhairle le UNESCO, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Mholadh 1974 maidir le hOideachas do Thuiscint, Comhar agus Síocháin Idirnáisiúnta. Molaimid go láidir do rannpháirtíocht sa suirbhé seo, deis shuntasach chun do ghuth a chur le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána. Is é an 1 Márta an spriocdháta le freagairt.

Deis uathúil chun comhthoil dhomhanda ar oideachas don tsíocháin agus do chearta an duine (UNESCO) a athbheochan

Cheadaigh Comhdháil Ghinearálta UNESCO togra go hoifigiúil chun Moladh 1974 maidir le hOideachas um Thuiscint Idirnáisiúnta, Comhoibriú agus Síocháin agus Oideachas a bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a athbhreithniú. Léireoidh an Moladh athbhreithnithe tuiscintí éabhlóideacha ar oideachas, chomh maith le bagairtí nua ar an tsíocháin, i dtreo caighdeáin idirnáisiúnta a sholáthar chun an tsíocháin a chur chun cinn trí oideachas. Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána ag cur le nóta teicniúil a fhorbairt a thacóidh leis an bpróiseas athbhreithnithe.

Scrollaigh go dtí an Barr