Polasaí

Déan suirbhé 10-nóiméad chun cabhrú le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána a mhúnlú

Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána, i gcomhairle le UNESCO, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Mholadh 1974 maidir le hOideachas do Thuiscint, Comhar agus Síocháin Idirnáisiúnta. Molaimid go láidir do rannpháirtíocht sa suirbhé seo, deis shuntasach chun do ghuth a chur le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána. Is é an 1 Márta an spriocdháta le freagairt.

Deis uathúil chun comhthoil dhomhanda ar oideachas don tsíocháin agus do chearta an duine (UNESCO) a athbheochan

Cheadaigh Comhdháil Ghinearálta UNESCO togra go hoifigiúil chun Moladh 1974 maidir le hOideachas um Thuiscint Idirnáisiúnta, Comhoibriú agus Síocháin agus Oideachas a bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a athbhreithniú. Léireoidh an Moladh athbhreithnithe tuiscintí éabhlóideacha ar oideachas, chomh maith le bagairtí nua ar an tsíocháin, i dtreo caighdeáin idirnáisiúnta a sholáthar chun an tsíocháin a chur chun cinn trí oideachas. Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána ag cur le nóta teicniúil a fhorbairt a thacóidh leis an bpróiseas athbhreithnithe.

Mionteagasc Beartais: iTalking Thar Glúin ar Oideachas sa Cholóim

Ó Lúnasa go Samhain 2021, d’eagraigh Fundación Escuelas de Paz an chéad Talking Across Generations ar Oideachas (iTAGe) neamhspleách i Meiriceá Laidineach, ag iniúchadh ról an oideachais i rannpháirtíocht na hóige agus i gcultúr na síochána a chur chun cinn, chomh maith le Rún ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm. 2250 ar an Óige, an tSíocháin agus an tSlándáil. 

Seolann an tSúdáin Theas ‘Treoirlínte um Dhearbhú Scoile Sábháilte’ le tacaíocht ó Save the Children chun scoileanna a chosaint ar úsáid mhíleata

Is tiomantas polaitiúil idir-rialtasach é an Dearbhú um Scoileanna Sábháilte a thugann an deis do thíortha tacaíocht a chur in iúl chun mic léinn, múinteoirí, scoileanna agus ollscoileanna a chosaint ar ionsaí le linn coimhlinte armtha; an tábhacht a bhaineann le leanúint den oideachas le linn coinbhleachta armtha; agus bearta nithiúla a chur i bhfeidhm chun úsáid mhíleata scoileanna a dhíspreagadh.

Curaclam bunscoile nua sa Spáinn chun oideachas síochána a áireamh

Tá comhionannas inscne, oideachas don tsíocháin, oideachas do thomhaltas freagrach agus forbairt inbhuanaithe, agus oideachas don tsláinte, lena n-áirítear sláinte iarmhartach-ghnéasach, ar chuid de phrionsabail oideolaíocha an churaclaim nua bunoideachais atá á ullmhú ag Rialtas na Spáinne don 2022/21 bhliain acadúil.

Scrollaigh go dtí an Barr