Polasaí

An Nigéir ag déanamh na chéad chéimeanna chun curaclam oideachais síochána a thabhairt isteach

Tá sé ríthábhachtach don tsíocháin dul i ngleic le stair náisiúnta an fhoréigin. Arna spreagadh ag oideolaíocht an oideachais Uileloscadh, tá an Nigéir ag cumadh a cur chuige cothromaithe féin chun dul i ngleic le dúshláin náisiúnta agus chun comhthuiscint ar an stair a chur chun cinn.

An Nigéir ag déanamh na chéad chéimeanna chun curaclam oideachais síochána a thabhairt isteach Read More »

Glacann UNESCO treoir shuntasach maidir le ról trasghearrtha an oideachais i gcur chun cinn na síochána

An 20 Samhain 2023, ghlac 194 Ballstát UNESCO an Moladh maidir le hOideachas ar son na Síochána, Cearta an Duine agus Forbairt Inbhuanaithe ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO. Is é seo an t-aon ionstraim dhomhanda socraithe caighdeáin a leagann amach conas ba cheart oideachas a úsáid chun síocháin bhuan a thabhairt i gcrích agus chun forbairt dhaonna a chothú trí 14 phrionsabal treorach.

Glacann UNESCO treoir shuntasach maidir le ról trasghearrtha an oideachais i gcur chun cinn na síochána Read More »

Togra Féidearthachta chun Aireacht Síochána a Chruthú don Cholóim

Rinne an Comhaontas Domhanda um Aireachtaí agus Bonneagair um Shíocháin Meiriceá Laidineach agus Caibidil sa Mhuir Chairib (GAMIP LAC), stair idirnáisiúnta i dtógáil Aireachtaí Síochána tríd an togra chun an institiúid seo a chruthú a thíolacadh do Sheanad na Colóime. Tá an togra, a thugann tosaíocht don ghá atá le hoideachas síochána, ar fáil anois lena léamh.

Togra Féidearthachta chun Aireacht Síochána a Chruthú don Cholóim Read More »

An Phoblacht Dhoiminiceach: Forbraíonn an Aireacht Oideachais clár chun cultúr Síochána a chur chun cinn

Tá clár forbartha ag Aireacht Oideachais na Poblachta Doiminiceach (MINERD), An Straitéis Náisiúnta um Chultúr na Síochána, atá dírithe ar chultúr na síochána agus réiteach coinbhleachta síochánta a chothú sa phobal oideachais.

An Phoblacht Dhoiminiceach: Forbraíonn an Aireacht Oideachais clár chun cultúr Síochána a chur chun cinn Read More »

Síocháin san Fhorbairt Inbhuanaithe: Clár Oibre 2030 a Ailíniú le Mná, Síocháin agus Slándáil (Achoimre Beartais)

Aithníonn Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe an tsíocháin mar réamhchoinníoll don fhorbairt inbhuanaithe ach ní aithníonn sé an áit a dtrasnaíonn inscne agus síocháin. Mar sin, d’ullmhaigh Líonra Domhanda na dTógálaithe Síochána Mná an treoir bheartais seo chun scrúdú a dhéanamh ar na naisc idir Mná, Síocháin agus Slándáil (WPS) agus Clár Oibre 2030 agus moltaí praiticiúla a sholáthar maidir lena gcur i bhfeidhm sineirgisteacha.

Síocháin san Fhorbairt Inbhuanaithe: Clár Oibre 2030 a Ailíniú le Mná, Síocháin agus Slándáil (Achoimre Beartais) Read More »

Áitíonn lucht reachtairí iarrachtaí síochána agus meas ar chearta an duine a chuimsiú i gcuraclam nua K-go-10 (Na hOileáin Fhilipíneacha)

Ba cheart go múinfeadh an chuid inniúlachtaí síochána den churaclam nua K-10 don bhunoideachas mic léinn faoi thóir an rialtais ar phróisis éagsúla síochána, meas ar chearta an duine, agus smaointeoireacht chriticiúil, i measc nithe eile.

Áitíonn lucht reachtairí iarrachtaí síochána agus meas ar chearta an duine a chuimsiú i gcuraclam nua K-go-10 (Na hOileáin Fhilipíneacha) Read More »

Leasú ar Mholadh 1974: Tagann Ballstáit UNESCO ar chomhdhearcadh

An 12 Iúil, tháinig Ballstáit UNESCO ar chomhaontú maidir le téacs athbhreithnithe Mholadh 1974 maidir le hoideachas le haghaidh tuiscint idirnáisiúnta, comhar agus síocháin agus oideachas a bhaineann le cearta an duine agus saoirsí bunúsacha. Soláthraíonn an doiciméad idirnáisiúnta seo treochlár soiléir don chaoi ar cheart don oideachas teacht chun cinn san aonú haois is fiche chun cur le bagairtí agus dúshláin chomhaimseartha.  

Leasú ar Mholadh 1974: Tagann Ballstáit UNESCO ar chomhdhearcadh Read More »

Foilsíonn Fondúireacht SOLIDAR páipéar beartais ar oideachas síochána

An Páipéar Beartais ar Oideachas Síochána. Cuireann “Turas Inbhuanaithe chun na Síochána: Oideachas Síochána i gComhthéacs an Oideachais um Shaoránacht Dhomhanda,” buaicphointe bliana iomlán de ghníomhaíochtaí don Fhondúireacht SOLIDAR agus dá chomhaltaí ar an téama Oideachas Síochána mar uirlis chun foghlaim agus sochaithe inbhuanaithe a bhaint amach.  

Foilsíonn Fondúireacht SOLIDAR páipéar beartais ar oideachas síochána Read More »

“Caithfidh campas ollscoile na Colóime a bheith ina spásanna le haghaidh eolais agus tógáil na síochána”: an tAire Aurora Vergara Figueroa

“Sa Rialtas Náisiúnta táimid tiomanta do chultúr na síochána a thógáil, trí chleachtadh a chaithfidh iarraidh ar an tsochaí ar fad na timthriallta foréigin a chruthaigh gortuithe agus pian le blianta fada a shárú. Leanfaimid orainn ag gabháil leis an Sár Institiúidí Oideachais maidir le straitéisí, prótacail agus bealaí cúraim agus coiscthe a dhearadh agus a chur i bhfeidhm i gcoinne aon chineál foréigin ar an gcampas…” - Aurora Vergara Figueroa, an tAire Oideachais

“Caithfidh campas ollscoile na Colóime a bheith ina spásanna le haghaidh eolais agus tógáil na síochána”: an tAire Aurora Vergara Figueroa Read More »

Fréamhacha an rialtais don oideachas chun réigiún scoilte Thuaidh réchúiseach (An Chéinia) a athrú ó bhonn

I straitéis atá cosúil le bheith ina straitéis nua chun dul i ngleic le bagairt na heasláinte i réigiún an aiséirithe Thuaidh Rift, bunóidh rialtas na Céinia cúig scoil idirphobail láithreach mar chuid de thionscnamh oideachais ar son na síochána.

Fréamhacha an rialtais don oideachas chun réigiún scoilte Thuaidh réchúiseach (An Chéinia) a athrú ó bhonn Read More »

Cad is féidir le hoideachas a dhéanamh go nithiúil (agus go réadúil) chun bagairtí comhaimseartha a mhaolú agus chun síocháin bhuan a chothú?

Tugann an páipéar bán seo a chuir an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána i láthair forbhreathnú ar ról agus ar chumas an oideachais síochána chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí agus ar dhúshláin dhomhanda atá ag teacht chun cinn don tsíocháin. Agus é sin á dhéanamh, tugann sé forbhreathnú ar bhagairtí comhaimseartha; leagann sé amach na bunsraitheanna de chur chuige éifeachtach bunathraithe i leith an oideachais; déanann sé athbhreithniú ar an bhfianaise ar éifeachtacht na gcur chuige seo; agus scrúdaíonn sé conas a d’fhéadfadh na léargais agus an fhianaise seo múnlú a dhéanamh ar thodhchaí réimse an oideachais síochána.

Cad is féidir le hoideachas a dhéanamh go nithiúil (agus go réadúil) chun bagairtí comhaimseartha a mhaolú agus chun síocháin bhuan a chothú? Read More »

Scrollaigh go dtí an Barr