Tuairim

90 soicind go meán oíche

Tá sé 90 soicind go meán oíche. Táimid níos gaire do bhruach cogaidh núicléach ná mar a bhí tráth ar bith ó baineadh úsáid as an gcéad agus an t-aon úsáid a bhaintear as airm núicléacha i 1945. Cé go dtuigeann an chuid is mó daoine réasúnta an gá atá le deireadh a chur leis na hairm seo, is beag oifigeach a bhí sásta díothú a mholadh mar chéad chéim. Ar ámharaí an tsaoil, tá glór na cúise i gcomhrialtas an phobail atá ag fás: tacaíonn an ghluaiseacht Back from the Brink le deireadh a chur le hairm núicléacha trí phróiseas idirbheartaithe agus infhíoraithe faoi cheangal ama leis na bearta réamhchúraim atá riachtanach le linn an phróisis chun cogadh núicléach a chosc.

COP27 Teipeann ar Mhná & ar Chailíní – Ard-Ama Athshainmhíniú a dhéanamh ar an Iltaobhachas (Cuid 1 de 3)

Ceann de na tréithe is insidious de patriarchy é a dhéanamh mná dofheicthe sa réimse poiblí. Glactar leis nach mbeidh mórán, más ann dóibh, i láthair i bpléití polaitiúla, agus glactar leis nach bhfuil a gcuid dearcadh ábhartha. Níl sé seo níos soiléire nó níos contúirtí ná mar a bhíonn sé i bhfeidhmiú an chórais idirstáit a bhfuil súil ag pobal an domhain aghaidh a thabhairt ar bhagairtí ar mharthanas domhanda, agus is é an tubaiste aeráide atá le teacht an ceann is cuimsithí agus is déanaí. Léiríonn an tAmbasadóir Anwarul Chowdhury go soiléir an fhadhb éagothroime inscne a bhaineann le cumhacht an stáit (agus cumhacht corparáideach) sna trí alt dea-dhoiciméadaithe ar COP27 a athfhoilsítear anseo (is é seo post 1 de 3). Tá seirbhís iontach déanta aige dár dtuiscint ar thábhacht an chomhionannais inscne do mharthanas an phláinéid.

COP27 Teipeann ar Mhná & ar Chailíní – Ard-Ama Athshainmhíniú a dhéanamh ar an Iltaobhachas (Cuid 2 de 3)

Ceann de na tréithe is insidious de patriarchy é a dhéanamh mná dofheicthe sa réimse poiblí. Glactar leis nach mbeidh mórán, más ann dóibh, i láthair i bpléití polaitiúla, agus glactar leis nach bhfuil a gcuid dearcadh ábhartha. Níl sé seo níos soiléire nó níos contúirtí ná mar a bhíonn sé i bhfeidhmiú an chórais idirstáit a bhfuil súil ag pobal an domhain aghaidh a thabhairt ar bhagairtí ar mharthanas domhanda, agus is é an tubaiste aeráide atá le teacht an ceann is cuimsithí agus is déanaí. Léiríonn an tAmbasadóir Anwarul Chowdhury go soiléir an fhadhb éagothroime inscne a bhaineann le cumhacht an stáit (agus cumhacht corparáideach) sna trí alt dea-dhoiciméadaithe ar COP27 a athfhoilsítear anseo (is é seo post 2 de 3). Tá seirbhís iontach déanta aige dár dtuiscint ar thábhacht an chomhionannais inscne do mharthanas an phláinéid.

COP27 Teipeann ar Mhná agus ar Chailíní – Ard-am le hIltaobhachas a Athshainmhíniú (Cuid 3 de 3)

Ceann de na tréithe is insidious de patriarchy é a dhéanamh mná dofheicthe sa réimse poiblí. Glactar leis nach mbeidh mórán, más ann dóibh, i láthair i bpléití polaitiúla, agus glactar leis nach bhfuil a gcuid dearcadh ábhartha. Níl sé seo níos soiléire nó níos contúirtí ná mar a bhíonn sé i bhfeidhmiú an chórais idirstáit a bhfuil súil ag pobal an domhain aghaidh a thabhairt ar bhagairtí ar mharthanas domhanda, agus is é an tubaiste aeráide atá le teacht an ceann is cuimsithí agus is déanaí. Léiríonn an tAmbasadóir Anwarul Chowdhury go soiléir an fhadhb éagothroime inscne a bhaineann le cumhacht an stáit (agus cumhacht corparáideach) sna trí alt dea-dhoiciméadaithe ar COP27 a athfhoilsítear anseo (is é seo post 3 de 3). Tá seirbhís iontach déanta aige dár dtuiscint ar thábhacht an chomhionannais inscne do mharthanas an phláinéid.

Síocháin Trí Chaill an Olc Triarach Comhcheangailte

Chun “réabhlóid na luachanna” a d’iarr an Dr. King a chinntiú, ní mór ceartas agus comhionannas a chumhdach faoi chórais nua frithchiníochais. Éilíonn sé seo ár samhlaíocht a fheidhmiú, infheistíocht a dhéanamh in oideachas síochána, agus athmhachnamh a dhéanamh ar chórais eacnamaíocha agus slándála domhanda. Is ansin amháin a bhainfimid na tríréid olc, “ó shochaí atá dírithe ar an duine go sochaí atá dírithe ar an duine,” agus go gcothóimid síocháin dhearfach, inbhuanaithe.

Tá níos mó i gceist le Beartas Slándála ná Cosaint le hArm

Má tá ár sochaithe le bheith níos athléimní agus níos inbhuanaithe ó thaobh na héiceolaíochta de, ní mór tosaíochtaí a athrú, agus ansin ní féidir sciar chomh mór sin d’acmhainní a dhoirteadh go buan isteach san arm – gan aon chosúlacht ar an dul chun donais. Ní mór mar sin go bhfuil níos mó ná an t-athchóiriú reatha san aistriú reatha.

Gabháil Ghiall Daonnúil – Cás na hAfganastáine & Eagraíochtaí Iltaobhacha

Tá an t-iltaobhachas ceaptha a bheith ina ráthóir ar chearta agus ar dhínit an duine, do gach duine, i gcónaí. Ach de réir mar a thagann lagú ar chórais rialtais, is amhlaidh freisin a bhíonn aonáin iltaobhacha traidisiúnta a bhíonn ag brath go mór ar na rialtais sin. Tá sé in am do líonraí trasnáisiúnta pobalbhunaithe atá bunaithe ar cheannairí idirghlúine, ilchultúrtha, atá íogair ó thaobh inscne de.

Tábhacht an Dóchais le hAthruithe a Dhéanamh

Tá sé faighte amach ag taighde go bhfuil dóchas, nó mian agus muinín i réadú sprice, riachtanach chun athrú sóisialta agus iarrachtaí cothú na síochána a bhaint amach, agus gur príomhbhealach chun na haidhmeanna sin a bhaint amach í smaointeoireacht na todhchaí, nó pleanáil mheabhrach a dhéanamh ar dhomhan inmhianaithe. go héifeachtach.

Achomharc chuig Rúnaí Oideachais SAM ag tacú le hoideachas síochána

Imlíníonn Danielle Whisnant conas is féidir tús a chur le réiteach a fháil ar cheisteanna comhaimseartha a thrasnaíonn beagnach gach gné de shaol Mheiriceá agus a chuireann bac ar idirghabhálacha éifeachtacha beartais eachtraigh trí oideachas poiblí a atreorú i dtreo oideachas síochána go tras-disciplíneach.

Oideachas Síochána san Indinéis

Molann Muhammad Syawal Djamil gur féidir oideachas síochána, fréamhaithe i bprionsabail Ioslamacha, a shíolrú trí institiúidí teaghlaigh agus oideachais san Indinéis chun feasacht a chothú ar thábhacht na síochána agus gur féidir leis tacú le forbairt na sochaí sibhialta agus cóir.

Scrollaigh go dtí an Barr