Tuairim

Achomharc chun oideachas síochána a chuimsiú i gcuraclam na scoile (An Nigéir)

Labhair an tOllamh Kolawole Raheem ag léacht Fhondúireacht na nDídeanaithe Afracach ar oideachas síochána. Dúirt sé gur cheart glacadh le hOideachas Síochána níos dáiríre ar fud an domhain, ag iarraidh go ndéanfaí é a phríomhshruthú i gcuraclam na scoile agus i bhfoghlaim neamhfhoirmiúil.

Achomharc chun oideachas síochána a chuimsiú i gcuraclam na scoile (An Nigéir) Read More »

Caithfidh Ceanada leas a bhaint as cumhacht an oideachais chun síocháin a thógáil

Ba cheart go gcabhródh Ceanada le muintir na hAfganastáine, go háirithe a cuid cailíní agus mná, leanúint de rochtain a fháil ar an bhfoghlaim atá ina ceart daonna. I ndomhan atá idirnasctha go domhain, braitheann ár dtodhchaí ar ár gcumas leas a bhaint as cumhacht an oideachais chun síocháin a thógáil.

Caithfidh Ceanada leas a bhaint as cumhacht an oideachais chun síocháin a thógáil Read More »

Tugann Aireacht Oideachais na Colóime cuairt ar El Salado: An féidir an tsíocháin a mhúineadh?

Léiríonn ceardlann oideachais síochána na hAireachta Oideachais in El Salado an dul chun cinn atá déanta i dtreo na síochána sa Cholóim. Ach, faoin dromchla, níl dóthain acmhainní ag an tsíocháin agus an t-oideachas síochána agus níl siad ag baint lena spriocanna.

Tugann Aireacht Oideachais na Colóime cuairt ar El Salado: An féidir an tsíocháin a mhúineadh? Read More »

Briseadh amach as loighic an chogaidh: an bhfuil peirspictíocht síochána ann don chogadh idir an Rúis agus an Úcráin?

Tugann an t-oideachasóir síochána Werner Wintersteiner peirspictíocht taighde síochána chun tuiscint a fháil ar dhinimic an chogaidh idir an Rúis agus an Úcráin agus fiosraíonn sé na féidearthachtaí don tsíocháin. Is féidir leis na sé bhreathnóireacht a rinne sé a bheith ina sraith fiosrúchán chun tacú le hidirphlé criticiúil ar an gcás agus an poitéinseal atá ann maidir le réiteach agus/nó claochlú.

Briseadh amach as loighic an chogaidh: an bhfuil peirspictíocht síochána ann don chogadh idir an Rúis agus an Úcráin? Read More »

Aire Oideachais Mhalaeisia: breathnú go háitiúil a mhúineadh daonnachta, síocháin

Is ócáidí iontacha iad na féilte móra a cheiliúrann muintir na Malaeisia, mar Diwali, do scoileanna chun luachanna daonnúla agus cómhaireachtáil shíochánta a mhúineadh do mhic léinn. Mar sin, ní chuirfear i leith an Aire ná an rialtas an pholaitíocht a thabhairt isteach sna scoileanna.

Aire Oideachais Mhalaeisia: breathnú go háitiúil a mhúineadh daonnachta, síocháin Read More »

Conas is féidir le hoideolaíocht chruthaitheach ról ríthábhachtach a imirt san fhoghlaim acadúil

Nuair a thagann an chruthaitheacht agus an oideolaíocht le chéile, féadann saol nua a bheith oscailte d’fhoghlaimeoirí. Cothaíonn oideolaíocht chruthaitheach an cumas chun smaoineamh lasmuigh den bhosca agus cuireann sí ar chumas na mac léinn dul i ngleic le dúshláin an lae inniu.

Conas is féidir le hoideolaíocht chruthaitheach ról ríthábhachtach a imirt san fhoghlaim acadúil Read More »

Machnamh Dheireadh na Bliana ar Oideachas Síochána san Indinéis

In 2023, thug earnáil oideachais na hIndinéise aghaidh ar go leor cásanna foréigin, le 23 cás bulaíochta tuairiscithe i scoileanna ó Eanáir go Meán Fómhair, figiúr a chreidtear nach ndéanann ionadaíocht ró-íseal ar an staid iarbhír. Iarrann an t-alt go ndéanfaí machnamh ar na saincheisteanna seo ó thaobh staidéir ar shíocháin agus ar neamh-fhoréigean de, ag iarraidh tuilleadh gníomhaíochta sa bhliain atá romhainn chun timpeallacht shábháilte oideachais a chinntiú san Indinéis.

Machnamh Dheireadh na Bliana ar Oideachas Síochána san Indinéis Read More »

Scrollaigh go dtí an Barr