Tuairim

Cad é go díreach oideachas síochána agus cén fáth a bhfuil sé de dhíth orainn? (tuairim)

Cuireann Emina Frljak i bhfios go láidir gur féidir le hoideachas a bheith ina spás chun cultúir na síochána nó chultúir chogaidh a chothú agus a fhorbairt. Is bealach é oideachas síochána chun ár gcaidrimh lena chéile a chothú, an daonnacht a shábháil, agus aire a thabhairt don Phláinéad seo agus é a chaomhnú dóibh siúd a thiocfaidh inár ndiaidh ós rud é nach bhfuil ionainn ach aíonna ar feadh tamaill ghearr.

Eisíonn Cruinniú Mullaigh Idirnáisiúnta Vín um Shíocháin san Úcráin Glaoch Domhanda ar Ghníomh

“Tháinig gearr ar na hinstitiúidí a bunaíodh chun síocháin agus slándáil a chinntiú san Eoraip, agus mar gheall ar chliseadh na taidhleoireachta tháinig cogadh chun cinn,” a dúirt an lucht freastail i gcomhdhearbhú. “Tá géarghá le taidhleoireacht anois chun deireadh a chur leis an gcogadh sula scriosann sé an Úcráin agus go gcuirfidh sé an daonnacht i mbaol.”

Pobail a bheith páirteach i gcothógáil na síochána (Uganda)

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh baint ag daoine ar leibhéal an phobail le réitigh a sholáthar dá ndúshláin. Mar sin, ba cheart oideachas síochána a dhéanamh éigeantach i scoileanna sa réigiún. Bhí sé seo ar cheann de chonclúidí na sraithe léachtaí oinigh tionscnaimh ar chothú na síochána i Réigiún na Mór-Lochanna arna óstáil ag Dámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta ag Ollscoil Victoria.

Cuidíonn Oibrithe Oideachais Bualacha le Cathair a Mhúineadh faoi Neamhionannas

De réir mar a leanann Éagothroime ag ardú i gCalifornia agus ar fud na tíre, léirigh na hoibrithe seo nach gá duit sibhialtachtaí ardscoile a mhúineadh chun oideachas a chur ar na hÉifeachtaí Creimneacha a bhaineann leis an éagsúlacht eacnamaíoch. Is féidir le stailceanna, i mbeagán focal, a bheith ina n-oideolaíocht is cumhachtaí.

IPRA-PEC ag 50: An Leas is Fearr a Bhaint as Aibíocht

Freagraíonn Matt Meyer, Ard-Rúnaí an Chumainn Idirnáisiúnta um Thaighde Síochána um Thaighde (IPRA), agus Candice Carter, tionólaí an Choimisiúin um Oideachas Síochána (PEC) de IPRA, machnamh Magnus Haavlesrud agus Betty Reardon ar chomóradh 50 bliain an PEC. Soláthraíonn Matt fiosrúcháin bhreise le haghaidh machnaimh amach anseo agus roinneann Candice léargais ar an ról suntasach agus dinimiciúil a bhí ag an PEC laistigh den IPRA agus i réimse an oideachais síochána i gcoitinne.

An Chumhacht atá againn: Tionchar an Phaindéime ar Stigmatization Meabhairshláinte & Éagothroime Sóisialta ar an Óige

Is minic a scuabtar meabhairshláinte faoin brat mar ábhar imní ceartais shóisialta, áfach, tá sé ríthábhachtach an dochar a thógann sé ar ár n-óige agus na héagóracha a thugann sé a fhiosrú. Caithfimid aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo agus ar an tionchar suntasach a bheidh aici ar ár nglúin nua-aimseartha agus ar a gaol le ceartas a bhaint amach.

Torrent cinsireachta (SAM)

Tugann Randi Weingarten, Uachtarán Chónaidhm Múinteoirí Mheiriceá, breac-chuntas ar roinnt de na bealaí go leor inar tháinig scoileanna poiblí chun bheith ina réimse cath cultúrtha cé gur cheart iad a insliú ó chogaí polaitíochta agus cultúir ionas go mbeidh siad saor chun bunchuspóirí an oideachais phoiblí a chomhlíonadh: chun cabhrú le saoránaigh sochaí dhaonlathach a chothú.

An bhfuil ár bPian ar eolas ag na Daoine a Chuireann Tuismitheoirí Méala Tosta? (Iosrael/An Phalaistín)

Dar le Cairde Mheiriceá Ciorcal na dTuismitheoirí – Fóram na dTeaghlach, “d’fhógair rialtas Iosrael le déanaí go bhfuil sé ar intinn aige gníomhaíochtaí poiblí Chiorcal na dTuismitheoirí a shrianadh, ag tosú le deireadh a chur lena chláir Cruinnithe Idirphlé ó scoileanna Iosrael…bunaithe ar líomhaintí bréagacha go bhfuil an tIdirphlé Déanann cruinnithe [go minic a bhíonn sé ar siúl i scoileanna] séanadh ar shaighdiúirí an IDF.” Tá beirt bhall de PCFF, Iosraelach agus Palaistíneach, i gceannas ar na cruinnithe idirphlé a bhfuiltear ag tabhairt aghaidh orthu, a insíonn a scéalta pearsanta méala agus a mhíníonn a rogha dul i mbun idirphlé seachas díoltas.

Scrollaigh go dtí an Barr