Deiseanna maoinithe

Scoláireacht Óige do na SDGanna - Clár le haghaidh Deich mBliana na Náisiún Aontaithe d’Eolaíocht Aigéin don Fhorbairt Inbhuanaithe (Bád Síochána)

Fógraíonn Bád Síochána SAM seoladh sraith nua clár mar chuid de Dheich mBliana na Náisiún Aontaithe d’Eolaíocht Aigéin don Fhorbairt Inbhuanaithe atá le bheith ar bord Bád Síochána ar théama Lá Domhanda Aigéin na Náisiún Aontaithe na bliana seo: “Planet Ocean: Taides ag Change. ” Tugtar cuireadh do cheannairí óige ó ar fud an domhain a bheith páirteach sa turas. Spriocdháta iarratais ar chlárú/scoláireacht: 30 Aibreán, 2023.

Ag Iarraidh ar Iarratais: Clár na dTógálaithe Síochána Óga UNAOC i Meiriceá Laidineach agus sa Mhuir Chairib 2023 (maoinithe go hiomlán)

Tá iarratais ar oscailt do Chlár na dTógálaithe Síochána Óga UNAOC i Meiriceá Laidineach agus sa Mhuir Chairib 2023. Is tionscnamh oideachais síochána é an UNAOC Young Peacebuilders atá deartha chun tacú le daoine óga scileanna a fháil ar féidir leo a ról dearfach a fheabhsú i saincheisteanna na síochána agus na slándála agus i. coinbhleacht fhoréigneach a chosc. (Spriocdháta iarratais: 12 Márta)

Comhaltachtaí Síochána Rothlacha lánmhaoinithe: MA nó Teastas i Staidéar Síochána agus Forbartha

Tá an tsíocháin a chur chun cinn ar cheann de na príomhchúiseanna atá ag an Rotary. Méadaíonn an Chomhaltacht Síochána Rothlach lánmhaoinithe, a chlúdaíonn costais teagaisc agus maireachtála, cumas na gceannairí reatha coinbhleacht a chosc agus a réiteach trí oiliúint acadúil, taithí allamuigh agus líonrú gairmiúil a thairiscint. Spriocdháta iarratais: 15 Bealtaine, 2023.

Clár Comhaltaí Oideachais Ionad Ikeda: Glao ar Thograí

Bunaithe in 2007, tugann Clár na gComhaltaí Oideachais ómós d’oidhreacht oideachasúil an tógálaí síochána domhanda Daisaku Ikeda, agus tá sé mar aidhm aige taighde agus scoláireacht a chur chun cinn ar an réimse atá ag fás go hidirnáisiúnta staidéir Ikeda/Soka san oideachas. Beidh Comhaltaí incháilithe do mhaoiniú dhá bhliain ar $10,000 in aghaidh na bliana chun tacú le tráchtais dochtúireachta sa réimse seo, lena n-áirítear a ghaol le fealsúnacht agus cleachtas an oideachais i gcoitinne. Déan iarratas faoin 1 Meán Fómhair, 2022.

Deis a dheonú do thionscadail faoi stiúir leanaí. Déan iarratas faoin 31 Márta, 2022

Tá sé mar aidhm ag an Children's Solutions Lab (CLS) tacú le daoine óga beart a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht a dhéanann difear do leanaí ina bpobail trí réitigh atá bunaithe ar oideachas agus oideachas síochána. Le tacaíocht ó dhaoine fásta, tugtar cuireadh do ghrúpaí leanaí a gcuid smaointe a chur i láthair agus iarratas a dhéanamh ar cheann dár micridheontais (idir 500 USD agus 2000 USD) chun tionscadal faoi stiúir leanaí a chur i bhfeidhm. Spriocdháta iarratais: 31 Márta.

Glao ar Iarratais: Ceannairí Trasfhoirmeacha Síochána agus Cirt

Tabharfar cuireadh do chomhaltaí roghnaithe go Coláiste Gettysburg ar feadh seachtaine de dhianchlárú atá deartha chun a gcuid scileanna ceannaireachta a fhorbairt i réimse na hoibre síochána agus ceartais. Tá gach mac léinn fochéime (as Ceanada, SAM agus Meicsiceo) a bhfuil bliain acadúil amháin ar a laghad fágtha ina gcuid oideachais, ar chríochnú na comhaltachta dóibh, incháilithe iarratas a dhéanamh (spriocdháta: 15 Meán Fómhair).

Comhpháirtíocht Oiliúna Dochtúireachta Open-Oxford-Cambridge a thairgeann dámhachtain dochtúireachta lán-mhaoinithe as taighde ar shíocháin agus ar ghníomhachtú frith-núicléach

Tugtar cuireadh d’iarratais ar Dhámhachtain Dochtúireachta Comhoibritheach Open-Oxford-Cambridge AHRC-mhaoinithe ag DTP ag an Ollscoil Oscailte, i gcomhpháirtíocht le Leabharlann Eolaíochta Polaitiúla agus Eacnamaíochta na Breataine (Leabharlann LSE). Ba cheart go ndíreodh taighde ar ábhar a bhaineann le síocháin agus / nó gníomhachtúlacht frith-núicléach ó 1945.

Scrollaigh go dtí an Barr