Deiseanna maoinithe

Deis a dheonú do thionscadail faoi stiúir leanaí. Déan iarratas faoin 31 Márta, 2022

Tá sé mar aidhm ag an Children's Solutions Lab (CLS) tacú le daoine óga beart a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht a dhéanann difear do leanaí ina bpobail trí réitigh atá bunaithe ar oideachas agus oideachas síochána. Le tacaíocht ó dhaoine fásta, tugtar cuireadh do ghrúpaí leanaí a gcuid smaointe a chur i láthair agus iarratas a dhéanamh ar cheann dár micridheontais (idir 500 USD agus 2000 USD) chun tionscadal faoi stiúir leanaí a chur i bhfeidhm. Spriocdháta iarratais: 31 Márta. [lean ort ag léamh…]

Deiseanna maoinithe

Glao ar Iarratais: Ceannairí Trasfhoirmeacha Síochána agus Cirt

Tabharfar cuireadh do chomhaltaí roghnaithe go Coláiste Gettysburg ar feadh seachtaine de dhianchlárú atá deartha chun a gcuid scileanna ceannaireachta a fhorbairt i réimse na hoibre síochána agus ceartais. Tá gach mac léinn fochéime (as Ceanada, SAM agus Meicsiceo) a bhfuil bliain acadúil amháin ar a laghad fágtha ina gcuid oideachais, ar chríochnú na comhaltachta dóibh, incháilithe iarratas a dhéanamh (spriocdháta: 15 Meán Fómhair). [lean ort ag léamh…]

Deiseanna maoinithe

Comhaltachtaí Síochána Rothlacha maoinithe go hiomlán: MA nó teastas i Staidéar Síochána agus Forbartha

Méadaíonn an Chomhaltacht Síochána Rothlach lán-mhaoinithe, a chlúdaíonn costais teagaisc agus mhaireachtála, cumas na gceannairí atá ann cheana coinbhleacht a chosc agus a réiteach trí oiliúint acadúil, taithí allamuigh agus líonrú gairmiúil a thairiscint. Spriocdháta iarratais 2022-23: 15 Bealtaine, 2021. [lean ort ag léamh…]

Deiseanna maoinithe

Comhpháirtíocht Oiliúna Dochtúireachta Open-Oxford-Cambridge a thairgeann dámhachtain dochtúireachta lán-mhaoinithe as taighde ar shíocháin agus ar ghníomhachtú frith-núicléach

Tugtar cuireadh d’iarratais ar Dhámhachtain Dochtúireachta Comhoibritheach Open-Oxford-Cambridge AHRC-mhaoinithe ag DTP ag an Ollscoil Oscailte, i gcomhpháirtíocht le Leabharlann Eolaíochta Polaitiúla agus Eacnamaíochta na Breataine (Leabharlann LSE). Ba cheart go ndíreodh taighde ar ábhar a bhaineann le síocháin agus / nó gníomhachtúlacht frith-núicléach ó 1945. [lean ort ag léamh…]

Deiseanna maoinithe

Tá Ciste Síochána & Daonnúil na mBan ag glacadh le hiarratais anois ar Fhreagairt Éigeandála WPHF COVID-19

Tá Ciste Síochána & Daonnúil na mBan ag cur maoiniú institiúideach ar fáil d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá ag obair ar shaincheisteanna agus thionscadail na mban, na síochána agus na slándála agus na daonnachta a sholáthraíonn gníomhartha atá sofhreagrach ó thaobh inscne do ghéarchéim COVID19. Spriocdháta iarratais: 28 Aibreán. [lean ort ag léamh…]