Curaclaim

Síocháin agus Acmhainní Curaclaim NV An Astráil

This website contains information from a keen network of peace and nonviolence educators in Australia. The network developed curriculum resources, with a peace-theology frame, which has been used predominantly in several Christian education systems in Australia and New Zealand, from 2019 – 2022.

An Fáth a Bhfuil Oideachas um Shíocháin agus Ceartas Tábhachtach in Áiteanna Adhartha: Intreoir agus Togra Curaclaim

Tá an curaclam seo beartaithe ag a údar mar “ phointe tosaigh… dóibh siúd nach bhfuil aon taithí acu ar staidéir na síochána agus an cheartais chun solas agus eolas a thabhairt chuig áiteanna nach bhfuil sé acu.” Creidimid go bhfuil gá le solas agus eolas in go leor earnálacha dár sochaí. Cé nach mbaineann sé láithreach le gach suíomh, tá súil againn go mbeidh sé úsáideach d’oideachasóirí an comhthéacs Meiriceánach atá ann faoi láthair a thuiscint, agus fáiltíonn siad roimh rannchuidithe ar fhadhbanna comhthéacsanna sóisialta agus polaitiúla i dtíortha eile.

Lámhleabhar Oideachais Síochána do Réigiún na Mór-Lochanna

Is táirge é an Lámhleabhar Oideachais Síochána de chuid Thionscadal Oideachais Síochána Réigiúnach Chomhdháil Idirnáisiúnta Réigiún na Mór-Lochanna (ICGLR) agus tá sé dírithe ar mhúinteoirí, éascaitheoirí, oiliúnóirí agus oideachasóirí atá ag iarraidh oideachas síochána a chomhtháthú ina gcuid oibre agus curaclaim.

Martin Luther King agus Scéal Montgomery – Treoir Churaclam agus Staidéir (Caltacht an Athmhuintearais)

Agus tú ag ullmhú chun ómós a thabhairt do shaol agus d’oidhreacht an Dr. Martin Luther King, Jr. an tseachtain seo, agus chun Mí na Staire Duibhe a cheiliúradh go luath, tá Comhaltacht an Athmhuintearais ar bís le foilsiú curaclam agus staidéar nua ar líne saor in aisce a fhógairt. treoirleabhar le bheith in éineacht lenár leabhar grinn mór le rá ó 1957, Martin Luther King and the Montgomery Story.

Músaeim na Síochána: Acmhainní

Is institiúidí oideachais neamhbhrabúis iad músaeim na síochána a chuireann cultúr na síochána chun cinn trí ábhar a bhaineann leis an tsíocháin a bhailiú, a thaispeáint agus a léirmhíniú. Coimeádaíonn Líonra Idirnáisiúnta na Músaem Síochána roinnt acmhainní a bhaineann le músaeim síochána, lena n-áirítear eolaire domhanda, imeachtaí comhdhála, agus ailt a ndéantar piarmheasúnú orthu.

Réamhrá 2 Dí-armáil: Sraith físeán

Tá 2 fhíseán ghearra sa tsraith físeán # Intro5Disarmament a mhíníonn an chaoi a gcuireann dí-armáil le domhan níos sábháilte, níos síochánta agus níos inbhuanaithe ar bhealach atá furasta a thuiscint.

Scrollaigh go dtí an Barr