Tuarascálacha Gníomhaíochta

Oiliúnóirí Múinteora Slógaí UNESCO chun oideachas na Síochána a chur chun cinn agus chun antoisceachas foréigneach a chosc in oideachas múinteoirí

Tá an Aireacht Oideachais agus Spóirt in Uganda ag cur an tionscadal um Oideachas Síochána agus um Chosc ar Fhoréigean an Fhoréigin i bhfeidhm le tacaíocht ó Institiúid Idirnáisiúnta UNESCO um Fhorbairt Acmhainne san Afraic. Eagraíodh ceardlann aon lae le haghaidh rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara i Kampala an 29 Iúil chun taithí a roinnt ar oideachas síochána agus ar chosc antoisceachais fhoréignigh in institiúidí roghnaithe oiliúna múinteoirí in Uganda.

Bagairtí núicléacha, comhshlándáil agus dí-armáil (An Nua-Shéalainn)

I 1986 ghlac rialtas na Nua-Shéalainne le treoirlínte Staidéar Síochána chun oideachas síochána a thabhairt isteach i gcuraclam na scoile. An bhliain dár gcionn, ghlac an pharlaimint le reachtaíocht a thoirmisctear airm núicléacha – ag daingniú isteach i mbeartas aistriú i dtreo comhbheartais eachtraigh atá bunaithe ar shlándáil. San Airteagal seo, déanann Alyn Ware comóradh 35 bliain ar an reachtaíocht saor ó núicléach, leagann sé béim ar an gceangal idir oideachas síochána agus an t-athrú ar bheartas slándála, agus molann sé tuilleadh gníomhaíochta don rialtas agus do mhuintir na Nua-Shéalainne chun cabhrú le deireadh a chur le hairm núicléacha ar fud an domhain.

Cogadh agus Míleata: Idirphlé idirghlúine trasna chultúir

Scrúdaigh an webinar “Cogadh agus Míleata: Idirphlé idirghlúine thar chultúir” arna óstáil ag World BEYOND War cúiseanna agus éifeachtaí cogaidh agus míleatachta i suíomhanna éagsúla, agus léirigh sé cineálacha cur chuige nuálaíocha atá á n-úsáid chun tacú le hiarrachtaí cothú na síochána idirghlúine faoi stiúir na hóige ag domhanda, réigiúnach. , leibhéil náisiúnta agus áitiúla.

Eolas ar domhan casta: Athmhachnamh a dhéanamh ar róil taighde síochána agus oideachas síochána (físeán)

D'óstáil Fondúireacht Berghof agus an Institiúid um Thaighde Síochána agus Beartas Slándála in Ollscoil Hamburg plé painéil 25 Samhain ar an gcaoi ar cheart d’oideachas síochána agus taighde síochána freagairt do na dúshláin dhomhanda atá ann faoi láthair. Tá físeán den ócáid ​​ar fáil anois.

Iarrann múinteoirí, ceannairí óige agus oideachais céimeanna nithiúla chun oideachas claochlaitheach a chinntiú do chách

Bhí an t-oideachas a thugann an t-eolas, na scileanna, na luachanna agus na dearcaí do gach foghlaimeoir chun aire a thabhairt dá chéile agus don phláinéid agus gníomhú don todhchaí ag croílár 5ú Fóram UNESCO ar oideachas claochlaitheach d’fhorbairt inbhuanaithe, saoránacht dhomhanda, sláinte agus folláine- bheith.

Mionteagasc Beartais: iTalking Thar Glúin ar Oideachas sa Cholóim

Ó Lúnasa go Samhain 2021, d’eagraigh Fundación Escuelas de Paz an chéad Talking Across Generations ar Oideachas (iTAGe) neamhspleách i Meiriceá Laidineach, ag iniúchadh ról an oideachais i rannpháirtíocht na hóige agus i gcultúr na síochána a chur chun cinn, chomh maith le Rún ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm. 2250 ar an Óige, an tSíocháin agus an tSlándáil. 

Scrollaigh go dtí an Barr