Tuarascálacha Gníomhaíochta

Líonra agus Feachtas na Nigéire um Oideachas Síochána chun idirphlé trasghlúine ar oideachas a eagrú

Níos minice ná a mhalairt, brúitear daoine óga ar imeall an phróisis déanta beartas i réimsí an oideachais, na síochána, na hinbhuanaitheachta agus na saoránachta domhanda; ní fhéachtar orthu mar phríomhpháirtithe leasmhara. Féachann an tionscnamh Talking Across Generations on Education (TAGe) le hóige na Nigéire a chumhachtú trí idirphlé neamhshrianta a éascú idir daoine óga a bhfuil cinnteoirí ardleibhéil taithí agus ardleibhéil acu [lean ort ag léamh…]

Tuarascálacha Gníomhaíochta

Oideachas síochána i scoileanna foirmiúla: Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach agus conas is féidir é a dhéanamh? (taifeadadh webinar)

In éineacht le taighdeoirí agus cleachtóirí in oideachas na síochána, rinne an seimineár gréasáin seo ar 27 Eanáir iniúchadh ar thorthaí na tuarascála nua ó International Alert agus ó Chomhairle na Breataine, “Oideachas síochána i scoileanna foirmiúla: Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach agus conas is féidir é a dhéanamh?” Pléann an tuarascáil an chuma atá ar oideachas síochána i scoileanna, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige, agus conas a d’fhéadfaí é a bhaint amach go praiticiúil. [lean ort ag léamh…]