Tuarascálacha Gníomhaíochta

An féidir tús a chur leis an tsíocháin i ndáiríre sna seomraí ranga? Scrúdaigh fóram ar líne na saincheisteanna a bhaineann le Lá Idirnáisiúnta Oideachais na NA

Bhí conas an tsíocháin a mhúineadh timpeall an phláinéid mar ábhar ag an bhFóram Domhanda um Oideachas Síochána ar Lá Oideachais na Náisiún Aontaithe, 24 Eanáir. I measc na gcainteanna bhí Sec-Gen Antonio Guterres na Náisiún Aontaithe, marthanóir lámhaigh Taliban agus buaiteoir Dhuais Síochána Nobel Malala Yousafzai, príomh-oideachasóir UNESCO Stefania Giannini, gníomhaí/aisteoir Francach agus an tOllamh Harvard Guila Clara Kessous, agus iar-Phríomh-Mhéara UNESCO Federico Zaragoza.

Idirphlé Oideachas ar son na Síochána arna óstáil ag an Aireacht Náisiúnta Oideachais i Cartagena, an Cholóim

“Cosáin fhéideartha nua” ba ea mana an Chruinnithe um Oideachas ar son na Síochána, spás a raibh sé mar chuspóir aige idirphlé a thionscnamh chun eolas, eispéiris, dúshláin agus tograí a bhailiú a cheadaíonn dul chun cinn i gcur i bhfeidhm an oideachais ar son na síochána, na cómhaireachtála agus an athmhuintearais sa Cholóim.

Oideachas Síochána agus Gníomhú le hAghaidh Tionchair: I dtreo eiseamláir le haghaidh tógáil na síochána idirghlúine, faoi stiúir na hóige agus traschultúrtha

Tugann an t-alt seo isteach an Peace Education and Action for Impact (PEAI), clár forbartha ceannaireachta atá deartha chun tógálaithe síochána óga a nascadh agus a thacú. Pléann sé cad is PEAI ann, conas a oibríonn sé, agus cén fáth ar cruthaíodh é. Tugann sé spléachadh freisin ar an obair a tharla in 2021 – ag gabháil do dhaoine óga agus pobail i 12 thír – agus ar phleananna don todhchaí. Tá ceachtanna ó PEAI ann d’aon duine a bhfuil suim acu in oideachas cothú na síochána agus i dtionscnaimh ghníomhaíochta atá faoi cheannas daoine óga, a fhaigheann tacaíocht ó dhaoine fásta agus atá rannpháirteach sa phobal.

Oiliúnóirí Múinteora Slógaí UNESCO chun oideachas na Síochána a chur chun cinn agus chun antoisceachas foréigneach a chosc in oideachas múinteoirí

Tá an Aireacht Oideachais agus Spóirt in Uganda ag cur an tionscadal um Oideachas Síochána agus um Chosc ar Fhoréigean an Fhoréigin i bhfeidhm le tacaíocht ó Institiúid Idirnáisiúnta UNESCO um Fhorbairt Acmhainne san Afraic. Eagraíodh ceardlann aon lae le haghaidh rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara i Kampala an 29 Iúil chun taithí a roinnt ar oideachas síochána agus ar chosc antoisceachais fhoréignigh in institiúidí roghnaithe oiliúna múinteoirí in Uganda.

Bagairtí núicléacha, comhshlándáil agus dí-armáil (An Nua-Shéalainn)

I 1986 ghlac rialtas na Nua-Shéalainne le treoirlínte Staidéar Síochána chun oideachas síochána a thabhairt isteach i gcuraclam na scoile. An bhliain dár gcionn, ghlac an pharlaimint le reachtaíocht a thoirmisctear airm núicléacha – ag daingniú isteach i mbeartas aistriú i dtreo comhbheartais eachtraigh atá bunaithe ar shlándáil. San Airteagal seo, déanann Alyn Ware comóradh 35 bliain ar an reachtaíocht saor ó núicléach, leagann sé béim ar an gceangal idir oideachas síochána agus an t-athrú ar bheartas slándála, agus molann sé tuilleadh gníomhaíochta don rialtas agus do mhuintir na Nua-Shéalainne chun cabhrú le deireadh a chur le hairm núicléacha ar fud an domhain.

Scrollaigh go dtí an Barr