Foláirimh Gníomhaíochta

Cén fáth a gcáineann bagairtí chun airm núicléacha a úsáid?

Mar gheall ar bhagairtí na Rúise airm núicléacha a úsáid tá teannas méadaithe, laghdaíodh an tairseach chun airm núicléacha a úsáid, agus mhéadaigh siad go mór an baol coinbhleachta núicléacha agus tubaistí domhanda. Tugann an páipéar faisnéise seo a d’ullmhaigh ICAN forbhreathnú ar an bhfáth go bhfuil sé práinneach, riachtanach agus éifeachtach na bagairtí seo a tharmligean.

Tá Hairicín Fiona ag déanamh trua do mhuintir Phórtó Ríce tar éis Ceachtanna gan aird ag Hairicín Maria

Iarraimid do dhlúthpháirtíocht lenár gcomhghleacaithe i Pórtó Ríce, go háirithe Anita Yudkin agus Cathaoirleach UNESCO in Oideachas na Síochána ag Ollscoil Pórtó Ríce, ranníocóirí gníomhacha fada leis an bhFeachtas Domhanda um Oideachas na Síochána. Bheimis buíoch dá bhféadfá oiriúnú nó formhuiniú na litreach seo a dhéanamh agus í a chur chuig d’ionadaithe Comhdhála faoi seach. 

An Dara Litir Oscailte chuig an Rúnaí Stáit ag iarraidh próiseas cothrom le haghaidh víosaí do scoláirí agus mic léinn Afganacha atá i mbaol

Seo an dara litir oscailte ó lucht acadúil Mheiriceá chuig an Rúnaí Stáit ag iarraidh céimeanna láithreacha chun na constaicí atá ann faoi láthair sa phróiseas víosa a shárú a choinníonn an oiread sin scoláirí Afganacha ó ollscoileanna na SA ar tugadh cuireadh dóibh chucu, atá i mbaol. Buíochas le gach éinne a ghlac céimeanna chun beart a spreagadh chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb láithreach.

Litir oscailte chuig Anthony Blinken ag iarraidh go ndéanfaí próiseas cothrom agus éifeachtach víosaí d’acadúlaithe na hAfganastáine atá i mbaol

Iarrann an t-achomharc seo ó acadóirí Meiriceánacha chuig an Rúnaí Stáit go ndéanfaí beart chun fáil réidh leis na constaicí a sháraíonn próiseas éifeachtach agus cothromas víosaí d'acadúlaithe Afganacha atá i mbaol. Iarraimid ar gach duine an litir a scaipeadh trína líonraí faoi seach agus spreagaimid Meiriceánaigh chun í a sheoladh chuig a gcuid Seanadóirí agus Ionadaithe.

Airm Núicléacha agus Cogadh na hÚcráine: Dearbhú Imní

Tacaíonn Fondúireacht Síochána na hAoise Núicléiche leis an éileamh ar ghluaiseacht shochaí shibhialta ar mhórscála le haghaidh díothú núicléach agus cuireann sé moladh chun cinn chun binse sochaí sibhialta a chomóradh chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe ar an dlí idirnáisiúnta a sháraigh stáit ina seilbh núicléach. Molaimid d’oideachasóirí síochána an dearbhú a léamh chun tacú le fiosrúchán ar acmhainneacht binse na sochaí sibhialta.

Teachtaireacht chuig Ballstáit uile na NA agus chuig Ceannairí na Náisiún Aontaithe (Úcráin)

“Tá an cogadh san Úcráin ag bagairt ní amháin ar fhorbairt inbhuanaithe, ach ar mharthanacht na daonnachta. Iarraimid ar gach náisiún, ag feidhmiú de réir Chairt na NA, an taidhleoireacht a chur chun fónaimh don chine daonna trí dheireadh a chur leis an gcogadh trí idirbheartaíocht sula gcríochnaíonn an cogadh sinn go léir.” – Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe

An tUasal Guterres téigh go práinneach chuig Moscó agus Kyiv le do thoil

Iarraimid ar gach duine ar féidir linn a bhaint amach a n-iarratas féin a chur chuig an Ard-Rúnaí Guterres chun dul go Moscó agus go Kyiv chun sos comhraic a bhunú láithreach agus chun cainteanna síochána tromchúiseacha a chur chun cinn arna n-urrú ag na NA, a dhéanann ionadaíocht ar mhuintir an domhain ar mian leo agus a dteastaíonn síocháin uathu.

Déan suirbhé 10-nóiméad chun cabhrú le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána a mhúnlú

Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána, i gcomhairle le UNESCO, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Mholadh 1974 maidir le hOideachas do Thuiscint, Comhar agus Síocháin Idirnáisiúnta. Molaimid go láidir do rannpháirtíocht sa suirbhé seo, deis shuntasach chun do ghuth a chur le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána. Is é an 1 Márta an spriocdháta le freagairt.

Sínigh ár litir chun tacú le scoláirí agus mic léinn Afganacha atá i mbaol

Tá an baol atá ann faoi láthair scoláirí agus mic léinn na hAfganastáine ag bagairt a mbeatha agus a slándála agus a bhféidearthachtaí maidir le todhchaí níos dearfaí don Afganastáin. Féachann an tionscnamh seo le dul i ngleic leis na bagairtí sin trína chur ar chumas níos mó acu glacadh le cuirí chuig ollscoileanna Mheiriceá.

Glaonn Bean Afganach ar Dhlúthpháirtíocht Mná Mheiriceá

Sa litir oscailte seo ó bhean ghairmiúil amháin go bean eile, ba cheart do riarthóir ollscoile na hAfganastáine dúshlán a thabhairt do mhná Mheiriceá go léir aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí tréigean na ndaoine is ullmhaithe chun an Afganastáin a threorú i dtreo ballraíochta cuiditheach i bpobal an domhain: na mná neamhspleácha oilte atá freagrach as gnóthachain i comhionannas sóisialta trampáilte anois ag an Taliban. Le cabhair ó Oifig an Tí Bháin atá freagrach as saincheisteanna inscne, seachadadh an litir bhunaidh, gan athdhéanamh chuig an Leas-Uachtarán Kamala Harris, chuig oifig an Leas-Uachtaráin. Tá súil againn go léifear agus go bpléifear é freisin i gcúrsaí i staidéar síochána agus in oideachas síochána chun guth a thabhairt do na mná neamhfhorleathana san Afganastáin sna cúinsí céanna leis an scríbhneoir, a bhfuil súil againn go bhfaighidh cuid acu áiteanna inár gcoláistí agus inár n-ollscoileanna.

Scrollaigh go dtí an Barr