Foláirimh Gníomhaíochta

Litir oscailte chuig Anthony Blinken ag iarraidh go ndéanfaí próiseas cothrom agus éifeachtach víosaí d’acadúlaithe na hAfganastáine atá i mbaol

Iarrann an t-achomharc seo ó acadóirí Meiriceánacha chuig an Rúnaí Stáit go ndéanfaí beart chun fáil réidh leis na constaicí a sháraíonn próiseas éifeachtach agus cothromas víosaí d'acadúlaithe Afganacha atá i mbaol. Iarraimid ar gach duine an litir a scaipeadh trína líonraí faoi seach agus spreagaimid Meiriceánaigh chun í a sheoladh chuig a gcuid Seanadóirí agus Ionadaithe. [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Airm Núicléacha agus Cogadh na hÚcráine: Dearbhú Imní

Tacaíonn Fondúireacht Síochána na hAoise Núicléiche leis an éileamh ar ghluaiseacht shochaí shibhialta ar mhórscála le haghaidh díothú núicléach agus cuireann sé moladh chun cinn chun binse sochaí sibhialta a chomóradh chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe ar an dlí idirnáisiúnta a sháraigh stáit ina seilbh núicléach. Molaimid d’oideachasóirí síochána an dearbhú a léamh chun tacú le fiosrúchán ar acmhainneacht binse na sochaí sibhialta. [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Teachtaireacht chuig Ballstáit uile na NA agus chuig Ceannairí na Náisiún Aontaithe (Úcráin)

“Tá an cogadh san Úcráin ag bagairt ní amháin ar fhorbairt inbhuanaithe, ach ar mharthanacht na daonnachta. Iarraimid ar gach náisiún, ag feidhmiú de réir Chairt na NA, an taidhleoireacht a chur chun fónaimh don chine daonna trí dheireadh a chur leis an gcogadh trí idirbheartaíocht sula gcríochnaíonn an cogadh sinn go léir.” – Líonra Réitigh Forbartha Inbhuanaithe [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

An tUasal Guterres téigh go práinneach chuig Moscó agus Kyiv le do thoil

Iarraimid ar gach duine ar féidir linn a bhaint amach a n-iarratas féin a chur chuig an Ard-Rúnaí Guterres chun dul go Moscó agus go Kyiv chun sos comhraic a bhunú láithreach agus chun cainteanna síochána tromchúiseacha a chur chun cinn arna n-urrú ag na NA, a dhéanann ionadaíocht ar mhuintir an domhain ar mian leo agus a dteastaíonn síocháin uathu. [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Déan suirbhé 10-nóiméad chun cabhrú le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána a mhúnlú

Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána, i gcomhairle le UNESCO, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Mholadh 1974 maidir le hOideachas do Thuiscint, Comhar agus Síocháin Idirnáisiúnta. Molaimid go láidir do rannpháirtíocht sa suirbhé seo, deis shuntasach chun do ghuth a chur le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána. Is é an 1 Márta an spriocdháta le freagairt. [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Sínigh ár litir chun tacú le scoláirí agus mic léinn Afganacha atá i mbaol

Tá an baol atá ann faoi láthair scoláirí agus mic léinn na hAfganastáine ag bagairt a mbeatha agus a slándála agus a bhféidearthachtaí maidir le todhchaí níos dearfaí don Afganastáin. Féachann an tionscnamh seo le dul i ngleic leis na bagairtí sin trína chur ar chumas níos mó acu glacadh le cuirí chuig ollscoileanna Mheiriceá. [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Glaonn Bean Afganach ar Dhlúthpháirtíocht Mná Mheiriceá

Sa litir oscailte seo ó bhean ghairmiúil amháin go bean eile, ba cheart do riarthóir ollscoile na hAfganastáine dúshlán a thabhairt do mhná Mheiriceá go léir aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí tréigean na ndaoine is ullmhaithe chun an Afganastáin a threorú i dtreo ballraíochta cuiditheach i bpobal an domhain: na mná neamhspleácha oilte atá freagrach as gnóthachain i comhionannas sóisialta trampáilte anois ag an Taliban. Le cabhair ó Oifig an Tí Bháin atá freagrach as saincheisteanna inscne, seachadadh an litir bhunaidh, gan athdhéanamh chuig an Leas-Uachtarán Kamala Harris, chuig oifig an Leas-Uachtaráin. Tá súil againn go léifear agus go bpléifear é freisin i gcúrsaí i staidéar síochána agus in oideachas síochána chun guth a thabhairt do na mná neamhfhorleathana san Afganastáin sna cúinsí céanna leis an scríbhneoir, a bhfuil súil againn go bhfaighidh cuid acu áiteanna inár gcoláistí agus inár n-ollscoileanna. [lean ort ag léamh…]

Foláirimh Gníomhaíochta

Leanfaidh an tSochaí Sibhialta Abhcóideacht don Afganastáin

Nuair a dhearbhaigh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe don Taliban an 30 Lúnasa go gcoinneodh sí ar an eolas faoi agus go mbeadh baint ghníomhach aige le staid chearta an duine san Afganastáin, d’ardaigh sí an dúshlán don tsochaí shibhialta leanúint ar aghaidh agus a gníomh a mhéadú chun cúis an duine a mholadh. slándáil mhuintir na hAfganastáine. [lean ort ag léamh…]